21 veebruar 2022

0114 Kuis pean wastu wõtma, Sind

 


1916ELR tekst uues kirjapildis ja nagu ikka, 1899ULR tekstiga:Tegemist on vanema EMRLR trükkide esimese lauluga. Seega on nende raamatute laulude alguses üks suurem raamatu algusesse mõeldud sümbol-pilt. Allpool nendest lähemalt.

1899EMRLR on mitmes kohas erinev:


1898ML, millest siiani pole ühtegi laulu välja toodud, kuna tekstid on praktiliselt samad (või vaid salmide arvu lühendatud) sisaldas oma variandi võrreldes 1899ULR-ga ehk sisuliselt 1938ULR-ga: kuue salmiga, kuid 2. salm on osaliselt ümber tehtud:


Võrreldes 1899EMRLR-ga on 1847EMRLR tekst mõnes kohas erinev, kuigi erinevusi on vähe:


Ka 1796ULR sisaldas oma variandi, kus peale mõne üksiku erinevuse oli 3. salm ümber tehtud (ja mitmed tähed trüki tõttu sõnade seest puudu):


Laste jaoks lühendatult 1939VLR:


Kuigi teksti autoriks on märgitud Paul Gerhardt, on 2. salm täiesti uus võrreldes muude tekstidega, kuigi sisu arvestades ei saa asenduse vajadusest aru. Viimase salmi üldine hädasolemine on mujal 5. salmis patu hädas olemine.

Noodid 1883WNL:


1859LWRTTMK viis on täiesti erinev:


Tartumaa-keelne 1864TMKLR:


1909TTKLR-s oli ülaloleva teksti 3. salmis tehtud väikesed parandused: "Kui iho, heng mul waiwan" ja "Kui ilma olli riigist", kus viimases on uuendatud sõna 'rikkus', mis tähendas vanasti 'riiki'.

Üle pika aja on oma versioon olemas ka 1842WPWWL-s:


1864TMKLR-ga võrreldes on varasem versioon 1766TMKLR esimene laul, erinevusi on mitmes kohas:


1991KLPR: nr. 3.

In English with melody: O Lord, How Shall I Meet Thee.

Hymnary.org: Wie soll ich dich empfangenAh! Lord, how shall I meet TheeO How shall I Receive Thee?.

Lyricstranslate.com: Wie soll ich dich empfangen (English translation).


--- LISA ---

Kuna see laul on olnud paljudes lauluraamatutes esimene, siis lisan siia koos esimese salmiga veel mitmed näited, kuna see sümbol-pilt on olnud omaoodi usu väljendus ja sissejuhatus koos sellega kaasneva tekstiga, ühtlasi stiilinäide minevikus olnud lähenemisest lauluraamatutele. Täisteksti ei olnud mõtet lisada (kuigi ma seda reeglina mujal väldin), sest piisavalt erinevad tekstid on juba ülal välja toodud ja laul ise on pikk. Mõned nendest piltidest olen varem välja toonud esimeses postituses 0000.

1882EMRLR:


1868EMRLR:1829EMRLR:


1793EMRLR:


1787EMRLR:


1773EMRLR:


1767EMRLR:


1765EMRLR:


1753EMRLR:


1735EMRLR:


Kaks erinevat näidet leidsin ka tartumaa-keelsetest lauluraamatutest,

1909TTKLR:


1757TMKLR:


Kõikide piltide allikas peale esimese, 1899EMRLR, 1868EMRLR ja 1909TTKLR: digitaalarhiiv DIGAR.

02 veebruar 2022

0112 Kõige ilma õnnistus

 


1899EMRLR laulu nr. 4 väike erinevus oli vaid 5. salmi esimeses pooles: 'Õndsa elu tahab ta Siin ja seal nüüd anda ka'.

Nagu kirjas, on see võetud tartumaa-keelsest lauluraamatust ja 1864TMKLR variant on selline:


Erinevusi on, aga vähe ja need on pigem ebaolulised. Kuna saksakeelset esimese salmi teksti kusagilt ei leidnud, tekib küsimus, kes selle autor on ja mis ajast pärit.

Laul leidus veel 1783TMKWL, kus "J.B.S." võib viidata autorile (eesnimega Johann?):


Kuna see oli just raamatu "wastsete laulude" osas, siis tõenäoliselt oligi see esmakordne ilmumine.

Siin on olemas lisaks salm nr. 2. Selle sisu on üsna konarlik ja vist sellpärast jäeti uuematest variantidest välja, nii et vähemalt 1848. a. trükis seda enam ei olnud. Salmi mõte paistab olevat see: tõesti on ristirahval rõõmuaeg sellest, et nüüd on kätte jõudnud see, mis vanal ajal ei olnud veel toimunud (oli "keelatud", st. Jumala aeg ei olnud veel täis saanud) -- mõistagi Jeesuse sünd. See salm paistab olevat ümberjutustus Piibli salmidest 1Pt 1:10-12.

1991KLPR: nr. 4.

Kõikide piltide allikas peale esimese: digitaalarhiiv DIGAR.