09 mai 2021

0055 Kolmainus Jumal suures wäes

 


1899EMRLR oli veidi erinev (2. ja 5. salm):


Varasematest lauluraamatutest seda ei leidnud, ka viisidega variante mitte.

Tartumaa-keelne 1864TMKLR:


Kuna see tekst on varasemas lauluraamatus kui põhjaeestikeelsetest uusimas, siis on võimalik, et sinna on see tõlgitud just sellest versioonist, sest need on omavahel ka üsna sarnased.

In English with melody: O Blessed Holy Trinity.

Hymnary.org: O heilige Dreifaltigkeit, O Blessed Holy Trinity.

Viimase pildi allikas: digitaalarhiiv DIGAR.

03 mai 2021

0054 Jumal, maa ning taewa Looja

 


1916ELR:Siin on 3. salmis tehtud võrreldes 1899ULR-ga väike parandus: on 'patu töö', mitte 'patu öö', nagu on ka uuemas variandis. Ka 6. salmis on siin 'armutiiwuga' mitmuses, mitte ainsuses.

1882EMRLR:


See variant oli peaaegu sama, mis 1899EMRLR, aga mõnede erinevustega, erinevused olid võrreldes ka järgmisega.

1847EMRLR:


1796ULR on 3. salmis 'Lasse öga' ja vist probleemseks loetud koht 3. salmi keskel muudetud selliseks: 'Anna, Jesus! tarkust sinna; Siis ma ellan waggaste'. Järgneb 'Ei ma maialt', mis paistab olevat edasi viidud trükiviga, peaks ju olema 'muialt', nagu lõpuks 1899ULR ja sealt edasi on (1899EMRLR oli kah valesti, nagu eelkäija 1882EMRLR). 7. salmis oli 1796ULR-s 'Kurja minnust aiama'.

1694MKLR lk. 165 pakub eelmise variandi sellest laulust:


1693EMLR lisa lk. 2 on erinev ja veelgi varasem variant:


Kuna see viimane juba oli lisas, siis loomulikult varasemates seda enam ei olnud.

Viisiga variant 1883WNL:


Selle tekst on nagu ikka 1899EMRLR oma (täpsemalt 1887EMRLR, mis enne seda ilmus) va. mõni pisiparandus.

Noot madalamalt on 1872SKK:


Tartumaa-keelne 1864TMKLR:


Järgmine variant mineviku poole on 1766TMKLR:


6. ja 7. salmis olid erinevused ka 1783TMKLR-s, st. seda laulu on korduvalt kohendatud, aga need olid väikesed muudatused.

Kõike varasem 1685WTMKLR lk. 189:


Siin ei ole palju erinevusi, rohkem vormilised. Huvitav on nt. sõna 'sundima', mille all mõeldakse muidugi kohtumõistmist. Tundmatu sõna on 3. salmi 'Raigki', mis on hiljem tõlgitud 'haavu'. Saksa tekst viitab 'Wunden' ehk haavad, st. see pole otse saksa keelest võetud laen (kui ka on, siis vähemalt mitte selle teksti põhjal), seega on see lihtsalt varasem sõna, mis millalgi ära kadus. Synaq.org järgi on 'raig' küll kas kärn või üldlisemalt nahahaigus, aga haava mõttes ei saa seda siiski võtta. Seega võis olla see varasem ka vale tõlge, või oli see sama sõna laiema tähendusega.

1991KLPR: nr. 385.

In English with melody: God Who Madest Earth and Heaven.

Hymnary.org: Gott des Himmels und der Erden, God who madest earth and heaven.

Kõikide piltide allikas peale esimese: digitaalarhiiv DIGAR.

30 aprill 2021

0053 Igawene koidukuld

 


Võrreldes 1899ULR-ga, oli seal 1. salmi lõpus minu arvates parem variant ehk sõna  'wõitku', mitte 'wõtku'. Lisaks oli seal 3. salmi 'wõidaks' asemel 'wõidab' ja 'täidaks' asemel 'täidab'.

1899EMRLR:


Nagu oli eelmise lauluga, ei olnud 1938ULR-s viidet sellele vanema lauluraamatu numbrile, arvatavasti samal põhjusel, et see on täiesti erinev tõlge. Ka viisid on neil erinevad, sest silpide arv on erinev.

Leidus isegi viis 1872SKK:


Tartumaa-keelsetest oli vaid otsetõlge 1909TTKLR-s, aga kuna seal olid mõned väikesed erinevused, olgu see ära toodud:


In English with melody: Come, Thou Bright and Morning Star.

Hymnary.org: Morgenglanz der Ewigkeit, Come, Thou Bright and Morning Star.

1872SKK pildi allikas: digitaalarhiiv DIGAR.

29 aprill 2021

0052 Jeesus wara ukse eele

 


1899ULR oli isegi ühe erinevusega: 5. salmi 'meie süda' oli seal 'õnnis süda'.

Kuigi kummaski neis kahes ei viidata "wanale lauluraamatule", st. ei ole numbri taga sulgudes vana lauluraamatu numbrit, on see laul siiski olema 1899EMRLR:


Nagu näha, on siin tegemist täiesti teise tõlkega samast laulust. Võib-olla sellepärast ei viidatudki varasemale.

27 aprill 2021

0051 Et mööda läinud pime öö

 


7. salmis on ilmselt trükiveana 'Muu', mis on teistes raamatutes ikka 'Mu'. See laul on vähe muutunud; 1899EMRLR on vaid mõne sõnaga erinev. 1796ULR oli oma erinevus tehtud 3. salmi teises pooles: "Et ükski mulle kahju teind, Et ö on hästi möda läind.", samas kui hilisemad ja varasemad on teistmoodi sarnased olnud.

Varasem variant laulust on 1694MKLR lk. 164, kuigi siin on juba enamus laulu viimasel kujul olemas:Sellest aasta varasem ja palju erinevam on 1693EMLR lk. 82:


Siin on "uueks" mõtteks, tegelikult siis hiljem välja jäänud mõtteks, 5. salmis oma "ameti sees elamine" ehk töö tegemine nii, et seda ka teised kiidaks, st. et töö on hästi tehtud. Salmi teise poole mõte seoses tööga on hiljem säilinud. 6. salmi sisu on siin rohkem erinev. Samuti on 7. salmi järgi näha, et patu kohta on mõte hiljem lisatud.

Nagu välja tuli, oli eelmises lauluraamatus veelgi veidi erinev variant ehk vahepeal on seda kohendatud. Seega olgu siin ka 1673Luther lk. 79, mis võib aidata ka eelnevast paremini aru saada:


Viisidest oli eraldi toodud 1844LWRTTMK:


Tartumaa-keelne 1864TMKLR sisaldas samuti midagi neist kõige vanematest variantidest, nt. 7. salmi lõpus:


Varasem variant laulust on 1766TMKLR:


Kõikide piltide allikas peale esimese: digitaalarhiiv DIGAR.