18 september 2022

0140 Oh tulge, imet waadake!

 


1899ULR-s oli 9. salmis 'Kes teda' asemel 'Ka teda'.

1899EMRLR sisaldab palju erinevusi, mh. 8. salmi lisaks:


See on taas kahetsusväärne, et nii olulise sisuga salm oli sama aasta ULR-st ja hilisematest välja jäetud.

In Deutsch ohne Melodie: Schaut, welch ein Wunder.

1899EMRLR viitab saksakeelse teksti kaudu justkui teisele laulule, mille algus on sarnane, kuid palju pikem ja tänu sellele algusele õnnestus leida hymnary.org tekst: Schaut, schaut, was ist für Wunder dar.

0139 Oh lenda lauldes ülesse

 


10 september 2022

0138 Oh laulgem südamest

 


1899EMRLR on mitmete erinevustega. 4. salmis toodud inglite tegevuse erinevus on ilmselt trükiviga, sest sama laul on mujal selleaegsetes trükivariantides ikkagi ühtne, et inglid laulavad, mitte kuulavad.


1694MKLR lk. 15 on veel mitmel pool uuematega sarnane:


Täiesti erinev tõlge, nagu tavaliselt, on 1693EMLR variant, lk. 149:


Kõige vanem tekst on samuti olemas, 1637Stahl lk. 13:


Siit on ka näha, miks on laulu algsalm ladina kirjas, mitte gooti tähtedega: see on selles lauluraamatus pooltõlge ladina keelest saksa keelde.

Viisiga variant 1883WNL:


Oma variant on 1859LWRTTMK:


Tartumaa-keelne 1864TMKLR:


Sama tekst on olemas juba 1690TMKLR-s, ainsa suurema erinevusena on seal 2. salmi "Siis wõtta armoga, O armas latsekenne" asemel "Sa tahhas armoga, O Poig ke tillokenne" (1766TMKLR variandis).

1726TMKLR ja ka 1690TMKLR viitavad sellele laulule pealkirjaga "Sesamma laul ümbretettu. A. V." See variant on selline, 1726TMKLR:


1997VL: nr. 90, Oleviste kirikus.

1991KLPR: nr. 27.

In Deutsch ohne Melodie: In dulci jubilo, In dulci jubilo (Englisch).

In english with melody: Now Sing We, Now Rejoice.

Hymnary.org: In dulci jubilo, Nun singet und seid froh, In Dulci Jubilo, In dulci jubilo, sing Alleluia, lo, Now Sing We, Now RejoiceIn dulci jubilo, let us our homage show.

Lyricstranslate.com: In Dulci Jubilo (English translation).

Kõikide piltide allikas peale esimese ja 1899EMRLR: digitaalarhiiv DIGAR.

03 september 2022

0137 Oh ärka, waim, nüüd rõõmuga

 


1899ULR-s oli 5. salmi 'öö' asemel 'ööd'. 4. salm, mis kirjeldab juutide olukorda enne Jeesuse sündi, on hämmastavalt ajakohane ka tänapäevase kirjeldusena kristliku koguduse kohta (Ilm 3:14-22).

Mitmete erinevuste ja lisasalmiga (6.) on 1899EMRLR:


Viimase salmi 3. rida (neljast) on selles variandis parem kui hilisem 1938ULR variant.

Tartumaa-keelne 1864TMKLR (see sai leitud vaid tänu saksakeelsele registrile):


In Deutsch ohne Melodie: Ermuntre dich, mein schwacher Geist.

Hymnary.org: Ermuntre dich, mein schwacher Geist.

Viimase pildi allikas: digitaalarhiiv DIGAR.

0136 Nüüd tulnud Jeesus Kristus

 


Midagi erilist on sõnades "Nüüd jõulu walgus koidab." See valgus võib koita igal ajal ja mitte vaid patustele, vaid ka neile, kes on vaimulikus võitluses. Sellele järgnevad ülal sobivad sõnad "Pikk öö ju mööda läeb!"

Täiesti erinev tõlge on 1894KKWL:

1909TTKLR juures oli 2. salmi viimane rida selline (võrreldes 1938ULR-ga): "Nink pästmä patu käest."

Hymnary.org: Der heil'ge Christ ist kommen.

Viimase pildi allikas: digitaalarhiiv DIGAR.

09 august 2022

0135 Nüüd ole, Jeesus, kiidetud

 


Eelmine versioon 1899EMRLR:


Siin on justkui osaliselt read pikemad (silp rohkem), samas kui meloodia on sama (Punscheli raamatus nr. 103).

Üsna sarnane on sellega veel 1694MKLR lk. 14:


Täiesti erinev tõlge on 1693EMLR lk. 139:


1673Luther variandis oli 5. salmi teine pool erinev: "Et wihx meit Hedda-Orgkust sihdt Nink annax meile Taiwa Hühdt / Kyrieel."

Kõige varasem tekst on 1637Stahl lk. 6:


Viisiga 1883WNL tekstis on pisierinevused 5. ja 7. salmis (võrreldes 1899EMRLR-ga):


Erineva viisiga on 1872SKK:


Natuke erinev on ka 1864TTMKLR viis, kui võrrelda 1883WNL-ga:


Veel oma nüansiga on 1859LWRTTMK viis:


Aga eesti rahvaviisiga variant muidugi ületab need kõik, 1997VL:

Tartumaa-keelne 1909TTKLR:


1864TMKLR on 2. ja 5. salmis natuke erinev:


Oma erivariant on olemas 1842WPWWL-s:


1864TMKLR-ga võrreldes on 1766TMKLR paljudes kohtades erinev:


Sellest täiesti erinev tõlge oli kahes kõige vanemas raamatus, siin olgu 1690TMKLR lk. 10 (seekord sai selle peaaegu hästi kätte):


1997VL: nr. 603.

1991KLPR: nr. 9.

In Deutsch mit Melodie: Gelobet seist du, Jesu Christ.

In English with melody: All Praise, Lord Jesus Christ, to Thee.

Hymnary.org: Gelobet seist du, Jesu Christ, O Jesus Christ, All Praise to Thee, All Praise to Thee, Eternal Lord.

Kõikide piltide allikas peale esimese, 1899EMRLR, 1909TTKLR ja 1997VL: digitaalarhiiv DIGAR.