27 jaanuar 2023

0155 Oh palugem ja laulgem

 


1899EMRLR on erineva tõlkega:


Lastele mõeldud 1898ML variant on muidugi lühem, aga ka osaliselt erinev:


Tartumaa-keelne 1864TMKLR:


Sellest uuemas 1909TTKLR-s on 11. salmi lõpust veidi edasi tekst erinev: "Meil armu päiwa tulla. 12. Kõik abitumit kaidsa, Kõik essijit sa saada Nink perrä jäänüid toida".

Varasem ja mõnes kohas erinev on 1766TMKLR variant, kus on küll ilmselt trükivea tõttu 12. salm selline, et esimene pool on 12. salmi esimene pool ja teine pool on 13. salmi teine pool (kaks rida vahele jäänud), kuid kus on võrreldes 1783TMKLR-ga mõni muudatus lisaks:


1991KLPR: nr. 43.

Hymnary.org: Nun lasst uns geh'n und treten.

Liederindex: Nun lasst uns gehn und treten.

Kõikide piltide allikas peale esimese ja 1899EMRLR: digitaalarhiiv DIGAR.

15 jaanuar 2023

0154 Nüüd, Jumal, mina kiidan

 


1899ULR-s oli väike erinevus 3. salmi lõpus: "saatsid eemale".

Rohkemate erinevustega on taas 1899EMRLR:


Sellest mõnes kohas erinev on 1847EMRLR:


Eelmine tõlge 1694MKLR lk. 20:


Siin on olemas isegi põhja-eesti keele variandis sammuke varasem sõna 'aastal' kohta: 'ajastal', mis vähemalt võro keeles on ühes variandis otse 'ajast aega' kujul: 'ajastaig'.

Veel vanem tõlge on 1693EMLR lk. 159:


Selle laulu juures on mõned erinevused võrreldes ülalolevaga ka 1673Luther variandis lk. 146, näiteks 3. ja 6. salmi juures:


Kõige vanem tekst on samuti olemas, 1637Stahl lk. 18:

Siin on 3. salmi alguses huvitav sõna 'ütlusambt', mis on kõrval saksakeelsena 'Lehrampt'. Viimane tähendab arvatavasti 'õpetamisamet', mis on eesti keelde tõlgitud kui 'jutlustamise amet'. Hilisemas saksa keeles on see 'Ampt' muutunud ümber variandiks 'Amt', mis on lähedasem eestikeelsele sõnale 'amet'.

Noodid pakub 1883WNL:


Teise viisi pakub 1859LWRTTMK:


Tartumaa-keelne tekst 1864TMKLR:


150 aasta eest võidi veel laulda selle väga ilusa laulu 3. salmis isegi seda, et kool, kirik ja Jumala sõna on jäänud rikkumata, aga tänapäeval ei kehti see kahjuks enam ühegi kohta nendest kolmest.

Oma ja erinevustega variant on 1842WPWWL:


1864TMKLR-st mõnes kohas erinev vanem variant on 1766TMKLR:


Kolmes vanemas lauluraamatus oli ka laulu varasem versioon, neist kahes uuemas topelt, nagu see osade laulude puhul on olnud. Siin olgu nendest kolmest kõige hilisem 1726TMKLR:


Tundub, et laps on pildil mitte Joosepi, vaid ühe targa süles, sest kaks vasakpoolset näikse olevat inglid. Aga et ühel targal on käes gloobus (et viidata, et tegemist on just targaga ja üldse tarkadega), on küll tolle ajastu liialdus, kui pilt joonistati, pannes talle kätte objekti kaugest tulevikust.

Hymnary.org: Helft Gottes güt mir preisenHelft mir Gottes Güte preisen, Ye Christians in this nationTo God the anthem raising, Sing Christians, great and small.

In English with melody: Help Me Praise God’s Good Graces.

Kõikide piltide allikas peale esimese ja 1899EMRLR: digitaalarhiiv DIGAR.

07 jaanuar 2023

0153 Küll mitmest wiletsusest

 


Paljudes kohtades erinev on 1899EMRLR:


1991KLPR: nr. 41.

Hymnary.org: Durch Trauern und durch Plagen. Kõikides allikates on seal kuni 6 salmi, seega paistab, et üks nendest on lisatud tõlkimise käigus.

21 detsember 2022

0152 Elulaewuke on sõudnud

 


Viisiga ja veidi erineva tekstiga on 1939VLR:


1997VL: nr. 596. Siin on paljude erinevustega uuendatud tõlge.

1991KLPR: nr. 40.

11 detsember 2022

0151 Aita, Jeesus, korda minna

 


1916ELR:1899EMRLR sisaldab taas oma, eelmise variandi laulust:


Ühe huvitava vanema variandina on siin kirjas "Waimu pühitsuses", mis on hiljem muudetud "hinge pühitsuseks". Tuntud piiblisalm 1Ts 5:23 räägib küll neist mõlemast.

1847EMRLR on üldiselt sama, aga 1. ja 5. salmis on mõned erinevused (lisaks lihtsalt vanemale keelekujule):


Sellest omakorda erinevustega on 1718MKL variant:


Täiesti erinev tõlge ja isegi mitte uue aastaga seotud (esitatud kui hommikulaul) on 1678Boecler variant, 2. laul sellest lühikesest raamatust, kus pole ei laulude ega lehekülgede numbreid (pildil klõpsates näeb suuremat varianti):


Noodid on olemas 1864TTMKLR:


Tartumaa-keelne variant 1909TTKLR:


Selle tartumaa- ja ka võrokeelse sõna 'ajastaja'/'ajastaeg' tõttu paistab, et sõna 'aasta' on sellest tulnud.

1864TMKLR on mõnes kohas veidi erinev lisaks lihtsalt vanemale keelele:


1783TMKWL sisaldas veel veidi varasema variandi:


In English with melody: Help, Lord Jesus, Grant Thy Blessing.

Hymnary.org: Hilf, Herr Jesu, lass gelingen, Help, Lord, let thy blessing.

Liederindex: Hilf, Herr Jesu, lass gelingen.

Kõikide piltide allikas peale esimese, 1899EMRLR ja 1909TTKLR: digitaalarhiiv DIGAR.

15 november 2022

0150 Üks roosike on tõusnud

 


1923WL omab uue lauluna ühe sellise, mis just selle laulu baasil tehtud:


1916ELR on kolme salmiga:1912JLNW sisaldab hoopis 5 salmiga variandi, millest näiteks 1898ML-s oli kolm esimest:


1899EMRLR tekst on peaaegu sama, kuid tehtud teise viisi jaoks, lisades sellepärast ühe rea juurde:


Viisiga 1872SKK variandis pole roos, vaid riis?


1997VL: nr. 103, Oleviste kirikus.

1991KLPR: nr. 38.

In Deutsch mit Melodie: Es ist ein Reis entsprungen.

In English with melody: Lo, How a Rose E’er Blooming.

Hymnary.org: Es ist ein' Ros' entsprungenLo, How a Rose E'er Blooming, Lo, how a Rose e'er blooming.

Lyricstranslate.com: Lo, how a Rose e’er blooming, A spotless Rose is blowing.

Wikipedia: Es ist ein Ros entsprungen.

Kõikide piltide allikas peale esimese, 1923WL ja 1899EMRLR: digitaalarhiiv DIGAR.

14 november 2022

0149 Taewa tähed, ilma wäed

 


1899EMRLR on mitmete erinevustega:


Igaks juhuks meenutan, et 6. salmi 'wõeraks tule mulle!' tähendab 'külla/külaliseks tule mulle!' 7. salmi 3. ja 4. rida on siin rohkem erinevad.

In Deutsch: Ihr Gestirn, ihr hohlen Lüfte, BWV 476.

In Deutsch und Englisch: Ihr Gestirn, ihr hohen Lüfte.