18 aprill 2021

0045 Sind, Jumal, kiidame!

 


Väikeste erinevuste, kuid suure kujunduse ja liigituse erinevusega 1899EMRLR:


Omapärane on siin mingi võõrkeelne mitmus sõnades 'keerubim' ja 'seerawim', samuti pikema 1938ULR kooriosa erinevus keskosas, nt. sündmuste erinevad ajavormid.

Oma salmijaotusega on 1847EMRLR:


Erinevusi 1899EMRLR-ga on vähe.

Järgmine variant mineviku suunas on 1693EMLR lk. 412:


Kuna see trükk on selles kohas tavalisest viletsam ja läbi paistvad muud tähed segavad, samuti on sõnad vanamoelised ja mõnde tähtede osad on viletsa trükiga, siis aitas tekstist aru saada parema trükiga 1673Luther, lk. 383 (ja ka vastupidi: seda aitas paremini mõista 1693EMLR), mis on sisuliselt sama tekst:


Näiteks paistab siin 3. salmi 3. reas justkui viga, mis on 1693EMLR-s parandatud, aga see võib olla ka häälduse järgi kirja pandud tekst. Sõna 'Deensti' seostub saksa keele sõnaga 'Dienst', mis tähendab teenima või teenistust, aga mis selle täpne tähendus siin on, ei saanud aru. All olev saksa keel ja otsetõlge võib mingi vihje veel anda.

Kõige varasem 1637Stahl lk. 89:


Viisiga variant 1872SKK:


1864TTMKLR sisaldas natuke teist viisi:


1844LWRTTMK sisaldas jällegi oma varianti viisist:


Tartumaa-keeles on 1864TMKLR:


Nagu 1872SKK juba viitas, kirjutab 1909TTKLR täpsemalt selle laulu lõppu: "Ambrosiuse kittuse laulu perra Dr. Martin Luther." Tekst oli seal sama, mis ülaltoodu.

1842WPWWL oma versioon:


Järgmine erinev variant on 1743TMKLR:


1783TMKLR oli sellega võrreldes teinud vaid mõne üksiku paranduse: 'Rikkust' asemel 'Riki' (st. riiki), eespool olnud 'Junkro' asemel 'Neitsi', 'ollet Sundja' on uuendatud kui 'moistat Kohhut'.

Sellele siin järgnes taaskord "Sesamma Laul wanna Wisi perrä," aga see oli kahjuks esimesel lehel alt vasakult riknenud, osa teksti oli kadunud valge laigu alla. Ka 1690TMKLR oli see varasem variant olemas, aga skännimise puuduse tõttu osast tekstist parem serv natukene kadunud. Jäi veel 1685WTMKLR lk. 98, kus on küll veel kolmas häda: kulunud, aga tekst kokkuvõttes kõige rohkem säilinud:

1991KLPR: nr. 478.

Hymnary.org: Herr Gott, die loben wir.

Kõikide piltide allikas peale esimese ja 1899EMRLR: digitaalarhiiv DIGAR.

12 aprill 2021

0044 Oh wõtkem Jumalat

 


1916ELR:Varasemad variandid olid sisuliselt sama tekstiga, vaid keel ise oli vanem, nagu tavaliselt.

Viisiga variant 1883WNL (tekst ~1899EMRLR):


Põhiliselt sama, aga veidi erineva viisiga 1872SKK:


Palju erinevama viisiga on 1844LWRTTMK:


Tartumaa-keelne 1864TMKLR on samuti praktiliselt üks-üheselt sama nö. tallinna keele variandiga:


1991KLPR: nr. 302.

Oleviste oreliviis koos eeslauljaga: Oh võtkem Jumalat.

In English with melody: Now Thank We All Our God.

Hymnary.org: Nun danket Alle Gott, Now Thank We All Our God.

Kõikide piltide allikas peale esimese: digitaalarhiiv DIGAR.

11 aprill 2021

0043 Oh Jumal, wägew walitseja

 


Nagu ka eelmise laulu puhul, lisan 1899ULR, et osa ära kadunud teksti siiski ka ilusti näha oleks:


1899EMRLR:


Tartumaa-keelsetest on vaid 1909TTKLR otsetõlge, kus on tavapäraselt ka mõni väike muutus:


Hymnary.org: Monarche aller Ding'.

0042 Oh Jumal Isa, ilma Looja

 


Kuna selles raamatus läks trüki osa väga keskele kokku, nii et ei saanud skännida ilma osa teksti kaotamata, lisan ka samast laulust 1899ULR variandi:


1847EMRLR:

Sama tekst vaid mõne väikese erinevusega oli ka 1899EMRLR-s, va. 7. salm, mida oli kohendatud ja mis on sisuliselt sama, mis 1938ULR. Ka 1796ULR sisaldas mõne väikese erinevuga sama teksti, ainult 3. salmis oli sisulises mõttes erinevus: "Sa olled poiaks wallitsenud," mis tähendab "Sa oled pojaks valinud", samas kui ülalolev "Sa olled Poegas wallitsenud" tähendab "Sa oled Pojas valinud," kus viidatakse juba Jeesusele. 1721ULR ütleb 8. salmis, et "Keik lojussed sind palluwad".

Tartumaa-keelne 1864TMKLR:


1842WPWWL:


Leidus veel üks varasem variant, 1783TMKWL, kus mitmes kohas erinevused (võrreldes 1864TMKLR-ga):Kõikide piltide allikas peale esimese kahe: digitaalarhiiv DIGAR.

10 aprill 2021

0041 Oh anna tuhat keelt sa mulle

 


1916ELR:See on esimene kord, kui võrreldes 1938ULR-ga ja samuti 1899ULR-ga on erinevus: nimelt 9. lisasalm.

Viisiga variant ja samuti sisuliselt 1899EMRLR tekstiga on 1883WNL:


Teksti erinevused on 1899EMRLR-s 2. salmis 'kiitus' asemel 'kiitust', 8. salmis 'kutsub' asemel 'tuksub' ja 9. salmis 'wõeti' asemel 'wäeti', mis kõik paistavad olevat trükivead selles viisiga trükis. All olev number 153 viitab 1899EMRLR/1887EMRLR laulu numbrile.

Tartumaa-keelne variant oli otsetõlge 1909TTKLR-s ja samuti järgnev teine tõlge 1842WPWWL:


Selle laulu variandi leidsin juhuslikult: nimelt on siin laulu algus erinev, mistõttu seda ei leia tavalisest registrist, aga 1842WPWWL sisaldab ka muudetud algusega laulude jaoks teist registrit, nagu selgitus kirjeldab:


Tartu-maakeelse laulu alguse saan tavaliselt 1864TMKLR-st, aga seal seda ei olnud. 1909TTKLR-s oli sama algus nagu 1938ULR-s, st. otsetõlge. Vaadates siis seda teist registrit, ei olnud seal sellise algusega laulu. "Komistasin" selle laulu otsa tänu juhusele nii, et järgmist ehk 1938ULR 42. laulu 1842WPWWL-st otsides tuli kergesti välja, et see on nr. 634. Aga seal oli alguses kirjas, nagu ka 1938ULR-s, et selle laulu viisiks tuleb võtta "Oh anna tuhat keelt sa mulle" ning 1842WPWWL-s kirja panduna "Kui, Jummal, tuhhat keelt mul olles". Sellest viimasest oli kohe aru saada, et tegu on sama lauluga, mille algus on täiesti teine, nagu 1842WPWWL-s üldse on kõikidest lauludest oma variandid.

1991KLPR: nr. 301.

In English with melody: Oh, That I Had a Thousand Voices.

Hymnary.org: O daß ich tausend Zungen hätte, O that I had a thousand voices, O That I Had a Thousand Voices (shorter).

Kõikide piltide allikas peale esimese: digitaalarhiiv DIGAR.

0040 Nüüd kiitku kõigest südamest

 


1847EMRLR:


Siin paistab kohe silma, et Jumala vihaga seotud salm 4 on uuemast variandist välja jäetud, täpsemalt aates 1899ULR, aga olemas oli see 1899EMRLR ja vanemates. Samuti on kordused iga rea lõpus.

Viisidest 1872SKK:


1864TTMKLR on erineva viisiga:


Tartumaa-keelsetest 1864TMKLR:


1783TMKLR-s on 4. salmi alguses "Ehk teddä kül wihhastame," 1752TMKLR-s on 4. salm "Ehk teddä kül wihhastetas, Woip siski armesta, Ta pea jälle leppitas, teep hääd, ei muhtleke", kus viimane sõna 'm' peaks vist olema 'n'.

Hymnary.org: Nun danket All und bringet Ehr, All Ye Who on This Earth Do Dwell.

Kõikide piltide allikas peale esimese: digitaalarhiiv DIGAR.