18 jaanuar 2022

0110 Hoosianna, tõstke häält

 


1899ULR-s oli 6. salmis haruldane trükiviga: 'Wõitke saada'.

1899EMRLR-s (laul nr. 2) oli vaid kolm suuremat erinevust: 3. salmi 2. rida on seal 'Teretage teda lahkest'', 5. salmi 3. ja 4. rida on 'Patust, surmast peastab ka -- Wõtab wõlad oma selga' ja 6. salmi 2. rida on 'Heldeste ta teeb teid rikkaks'.

Tartumaa-keelne 1909TTKLR variant oli üsna otsene tõlge, nagu tavaliselt, aga korduv salmide lõpuosa oli kahel esimesel salmil erinev:


1991KLPR: nr. 2.

In Deutsch ohne Melodie: Hosianna Davids Sohne.

Hymnary.org: Hosianna, Davids Sohne.

16 jaanuar 2022

0109 Et ärka, riigirahwas

 


Millegipärast on Jeesuse tulemise ehk jõuludega seotud laulude "aeg" välja kujunenud ainult detsembrikuuks, aga sisu arvestades ei peaks see kaugeltki nii olema. Eriti veel, kui arvestada Piibli toodud üldist põhimõtet igaks ajaks valvata ning oodata Jeesuse äkki/ootamatult toimuvat tagasitulekut.

1899ULR-s olid mõned väikesed sõnaerinevused, mis uuemas ülal juba korrastatud, aga nt. oli seal 8. salmi lõpus olevad kolm viimast sõna eraldatud komaga, mitte punktiga. Selliseid kohti on 1899ULR-s olnud teisigi, mis 1938ULR-s muudetuna ei ole paremaks läinud, kuigi põhiosas on keele kaasajastamine teinud teksti ikkagi loetavamaks.

Kui vaadata mineviku poole, siis juba 1899EMRLR seda laulu veel ei olnud, seega on tegemist uuema lisandusega lauluraamatusse, aga täiesti teine tõlge on olemas juba 1894KKWL ehk ilmselt siis Martin Lipu variant:

6. salmi "Tee kõik tall' lõbusaks" on muidugi omamoodi tekst, aga võimalik, et tol ajal oli sel sõnal veel teine varjund (nagu mitmel muulgi sõnal).

Tartumaa-keelne 1909TTKLR sisaldas algusosas natuke teiste sõnadega tõlke:


1991KLPR: nr. 87.

In Deutsch ohne Melodie: Auf, auf, ihr Reichsgenossen.

In English with melody: Arise, Sons of the Kingdom.

Hymnary.org: Auf, auf, ihr ReichsgenossenArise, sons of the kingdom.

1894KKWL pildi allikas: digitaalarhiiv DIGAR.

01 jaanuar 2022

0108 Wäsind silmad kinni läewad

 


1899EMRLR on mitmete erinevustega:


Siin on taas tegemist (juba varem) nö. äraunustatud lauluga, kuna järgmine variant leidus alles 1693EMLR lisamaterjali juures lk. 5, kus on ka üks salm lõpus rohkem:


Haruldase lauluna oli see olemas veelgi varem, nimelt ühes 6 lauluga lauluraamatus 1678Boecler viimase lauluna (pildil klikkides või eraldi kaardil avades (ja hiirega pildi peal + vajutades, sõltub küll brauserist) saab suurema variandi, kuna tavapärase suurusega variant jäi liiga väikeseks, mida Blogger siin näidata sai):


Sellest raamatust on see laul siin esimene ja 1938ULR-ga võrreldes on sellest vaid üks laul veel. Tõlke koha pealt, nagu saksakeelne originaal viitab, on nt. 3. salmi lõpus viide otseselt sugulisele patule ('Wollust'), mis eesti keeles ei ole otse tõlgitud, vaid jäetud üldisemalt patuks.

Hymnary.org: Unsre müden Augenlider.

Kõikide piltide allikas peale esimese ja 1899EMRLR: digitaalarhiiv DIGAR.

0107 Wäsind olen, hingata

 


Paari erinevusega 1899EMRLR:


Kuna see on uuem laul, ei ole seda vanemates tartumaa-keelsetes lauluraamatutes, aga otsetõlge 1909TTKLR-s sisaldas selle laulu puhul mõne erinevuse:


1991KLPR: nr. 413.

In Deutsch mit Melodie: Müde bin ich, geh zur Ruh.

Hymnary.org: Müde bin ich, geh zur Ruh, Weary, Now I Go to Rest.

Lyricstranslate.com: Tired I am, go to sleep.

0106 Üksi Jeesu haawadest

 


1899EMRLR variant:


Hymnary.org: Nur in Jesu blut und wunden.

26 detsember 2021

0105 Su nimel lähen nüüd

 


1899EMRLR sisaldab lisaks tõsise vaimuliku võitluse salmi nr. 3, mis on hiljem ebavajalikuks loetud, aga on ka muid erinevusi:


Huvitaval kombel on 1694MKLR tekst peaaegu sama, on vaid tavapärased vanemad vormid ja kahes kohas teksti erinevus: 4. salmi 3. rida on seal 'Mind lasse tähhele ka sinno Englid panna' (uuem tekst on parem) ja 5. salmi 4. rida on 'Ma tean et sult jo on Hoedjad mulle antud.' Vähem erinev oli 6. salmi viimane rida: 'Ja hästi Unnes ka se Ello löppetada.' (Arvata võib, et liigne jutt kuradist takistas selle laulu 1796ULR-i sissevõtmast.)

1693EMLR lk. 511, kus raamatu viimase lauluna on ka ilus lõpuornament (ja tekst on, nagu ikka, suur samm mineviku poole):


Nootidega 1883WNL:


Hymnary.org: Mein Augen schliess ich jetzt.

Kõikide piltide allikas peale esimese ja 1899EMRLR: digitaalarhiiv DIGAR.

23 detsember 2021

0104 Päew tahab looja minna

 


1847EMRLR mõnede muudatuste ja ka täiendavate 4. ja 7. salmiga:


Taaskord on 1694MKLR lk. 183 versioon väga hea ja sisuka tekstiga, ühtlasi riimidesse pandud, mis viitab suurele tööle selle tekstiga:


1693EMLR lk. 94 on, nagu ikka, samm mineviku suunas:


Paistab, nagu poleks siin veel 5. salmi, aga ka viimased kaks salmi on 1694MKLR-s erinevad. 3. salmi 5. reas on sõna 'Höizekenne', mis oleks võro keeles 'häitsmekõnõ' ja tähendab 'õiekene'. See on huvitav sõna, kuna tekst ise ei ole tartumaa-keelne.

Algne tõlge 1637Stahl lk. 246 on samuti 6 salmiga:


Sisu poolest on see rikkalik. 3. salmis on lille/lilleõie kohta väljend 'karwast kaunis', mis on ilmselt üle võetud loomade hindamisest, aga kasutuses ka allpool toodud kahes vanemas tartumaa-keelses variandis.

Tartumaa-keelne 1864TMKLR:


Ka siin on varasem variant lisasalmiga (2.), 1766TMKLR:


Mõnes kohas olid veel erinevused kõige vanemas variandis 1685WTMKLR lk. 199:


In Deutsch mit Melodie: Der Tag hat sich geneiget.

Hymnary.org: Der tag hat sich geneiget.

Kõikide piltide allikas peale esimese: digitaalarhiiv DIGAR.