13 november 2021

0099 Oh maga, armas lapsuke

 


1899EMRLR oli mõnes kohas erinev, enamuses sama:


Nootidega 1872SKK:


Hymnary.org: Nun schlaf, mein liebes Kindelein.

Viimase pildi allikas: digitaalarhiiv DIGAR.

05 november 2021

0098 Oh Kristus, walgus oled sa

 


Paljude väikeste erinevustega on 1847EMRLR:


1796ULR oli 5. salmi viimane rida selline: "Ja te meid önsaks iggawest."

1694MKLR lk. 182 on üsna sarnane:


1693EMLR lk. 90 on tüüpiliselt erinev ja eelmine variant, kuigi sisu on endiselt äratuntav:


3. salmi lõpus on 1673Luther variandis 'lihgka', millel on ka mingi sisu ('mitte liigne muretus' või 'mitte liigne mure') ehk siinne paistab olevat trükiviga või ajutine vorm eesti keele kujunemisel.

1637Stahl lk. 179 on kõige vanem tekst:


1883WNL noodid:


Täiesti erineva viisiga on 1864TTMKLR:


Kolmas viisivariant on 1859LWRTTMK:


Sellel laulul on olemas ka ilus eesti-rootsi rahvaviis 1997VL-s:


Olen mõelnud, et selle lauluviisi lähtekoht on Pakri saartel, täpsemalt siis Suur-Pakri saarel, kust rootsi kogukond põgenes Teise maailmasõja alguses. See lauluviis siin on üks ilus mälestus.

Tartumaa-keelne 1864TMKLR on ilma 3. salmita:


Selle 5. salmi 2. rida 'Mink sissen ihho wangin tääl' tähendab otse tõlgituna 'mille sees ihu vangis siin'.

Harva variandina saab sellest laulust panna 1726TMKLR väljavõtte, mis on koos pildiga ja ka selliselt, et servadest pole teksti kaotsi läinud:


See pildiga variant on nagu veel viimane ühenduslüli kaugema keskajaga, kus taolisi pilte ja kaunistusi oli igasuguse teksti sees. 3. salm on selles (ja ka 1783TMKLR-s) veel olemas.

1685WTMKLR olid mõned ebaolulised erinevused esimestes salmides, praktiliselt sama.

In Deutsch ohne Melodie: Christe, der du bist Tag und Licht.

In English with melody: Christ, Thou Who Art Both Day and Light.

Hymnary.org: Christe, der du bist Tag und Licht, O Christ, Who Art the Light and DayChrist, everlasting Source of Light.

Lyricstranslate.com: Christe, der du bist Tag und Licht (Latin translation).

Kõikide piltide allikas peale esimese ja 1997VL: digitaalarhiiv DIGAR.

31 oktoober 2021

0097 Oh Kristus, päike oled sa

 


Ka selle laulu juures on 1916ELR variandis üks salm rohkem, nimelt 5.:1899EMRLR on mitmes kohas erinev, laulu algusrida erinev ja 5. salm 1916ELR on ilmselt siit võetud:


Ka 1847EMRLR oli sellest veel omakorda mõnes kohas erinev, mh. uuesti erineva algusreaga:


1718MKL lk. 8:


1694MKLR lk. 180 on taas hoogne ja väga hea riimiga variant:


1693EMLR lk. 92 olev varasem variant on sarnane 1718MKL variandiga ehk ilmselt on see seal aluseks võetud:


4. salmi 3. reas on trükiviga, nagu 1673Luther variant viitas, sõna peab olema 'pühdap'.

On olemas ka kõige varasem 1637Stahl lk. 181:


Nootidega on 1883WNL:


Sarnane, kuid veidi erinev on 1859LWRTTMK:


Tartumaa-keelne 1864TMKLR:


Selle laulu eelmine variant 1690TMKLR lk. 213:


1766TMKLR-s oli ainsaks suuremaks erinevuseks 7. salmi esimesed kaks rida.

In Deutsch mit Melodie: Christe, du bist der helle Tag.

Hymnary.org: Christe, der du bist der helle Tag.

Kõikide piltide allikas peale esimese ja 1899EMRLR: digitaalarhiiv DIGAR.

30 oktoober 2021

0096 Nüüd päikse walgus iluga

 


1916ELR sisaldas lisasalmi enne viimast! Üllatus sellepärast, et tavaliselt on siin sama palju salme, kui 1938ULR ja 1899ULR.

1899EMRLR on samuti 7 salmiga, lisasalm on sõna-sõnalt sama, seega ilmselt siit võetud:Viisiga on 1872SKK:1864TTMKLR:


Laulu algus viite mõttes klapib siin vaid tartumaa-keelse variandi puhul. Mis variant algab sõnadega "Oh päwad, mis täis", ei leidnud.

1859LWRTTMK on veel oma viisivariandiga:


Tartumaa-keelne 1864TMKLR sisaldab veel uusi salme:


Uued salmid võrreldes 1938ULR-ga on 6-8, millest keskmine oli see, mis 1938ULR-st välja jäetud. Et siin on 9 salmi, näitab taas kord, et kaks erinevat lauluraamatu suunda erineva keele(murde) ja vana haldusüksuse tõttu (Eestimaa ja Liivimaa) on omamoodi kasukski olnud.

See laul oli olemas isegi 1816WLRTTR-s nr. 576 ja 7 salmiga, kust olid ülaloleva 1864TMKLR-ga võrreldes ära jäetud 6. ja 7. salm. Nagu näha, on 6. salm mõnelegi autorile ja revideerijale eespool pinnuks silmas olnud. Ristiteel käija elu kirjeldusest jäetakse üks osa lihtsalt välja, nagu poleks seda olemas.

Põhjaeestikeelse teksti "Mu waene süda rahuta, Kui sa ei wasta mulle" kohal on siin tekst "Ei olle rahho söamen Enne, kui ma so kitta" ehk "Ei ole rahu südames enne, kui ma sind kiidan." Taoline tekst on küll tõsiseks läbikatsumiseks iseendale: kas käib see ka minu kohta? Kas on Jeesuse kaudu saadud õnnistus, arm, abi jne. igapäevases elus selline, mis paneb teda tõesti südamest mitte ainult tänama, vaid isegi kiitma?

In Deutsch mit Melodie: Der lieben Sonne Licht und Pracht.

In English with melody: The Lovely Sun Has Now Fulfilled.


Kõikide piltide allikas peale esimese ja 1899EMRLR: digitaalarhiiv DIGAR.

18 oktoober 2021

0095 Nüüd on see päew ju lõppenud

 


Mitme erinevusega on 1899EMRLR:


Mõnes salmis on erinevused ja eriti 4. salmi juures 1796ULR:


Nootidega 1883WNL:


Saksakeelses lauluraamatus 1872SKK oli teine meloodia:


Kolmas meloodia variant 1859LWRTTMK:


Tartumaa-keelne 1864TMKLR:


8. salmis on omamoodi väljend: 'hinges kirikut tegema'.

Natuke erinev on veel 1783TMKLR:


1991KLPR: nr. 409.

In Deutsch mit Melodie: Nun sich der Tag geendet hat.

In English with melody: Now That the Day Hath Reached Its Close.

Hymnary.org: Nun sich der Tag geendet hat, Now that the day hath reached its close.

Lyricstranslate.com: Nun sich der Tag geendet hat (English translation).

Kõikide piltide allikas peale esimese ja 1899EMRLR: digitaalarhiiv DIGAR.

16 oktoober 2021

0094 Nüüd hingwad inimesed

 


1916ELR:1899EMRLR on eelmine laulu variant:


1847EMRLR oli määrdunud pilt, seega selle asemel peaaegu sama tekstiga 1868EMRLR, kuna nendes olid mõned erinevused võrreldes 1899EMRLR-ga:


4. salmi alguse sõna 'mata' tähendab 'magada'.

1796ULR:


Selles tekstis on erinev 4. salmi algus, 7. salmi lõpp ja nagu tavaliselt, mujal lauluraamatutes julgelt kuradit mainiv 8. salmi teine pool.

1693EMLR lk. 509 on järgmine mineviku variant, vanim, mis leidus:


Viisiga tekst 1883WNL:


1859LWRTTMK on oma viisivariandiga:


Tartumaa-keelne 1864TMKLR on ilma eespool olnud 5. salmita:


Sellest veidi erinev on 1766TMKLR, kus ilmselt originaali järgi on veel 9 salmi:


1991KLPR: nr. 408.

In Deutsch mit Melodie: Nun ruhen alle Wälder.

In English with melody: Now Rest Beneath Night’s Shadow.

Hymnary.org: Nun ruhen alle Wälder, Now all the woods are sleeping.

Lyricstranslate.com: Nun ruhen alle Wälder (Swedish translation).

Kõikide piltide allikas peale esimese, 1899EMRLR ja 1868EMRLR: digitaalarhiiv DIGAR.