01 mai 2022

0123 Tänu olgu Jumalal’

 


1899EMRLR on erinev vaid mõnes üksikus kohas:


Nootidega 1883WNL:


Selle lauluraamatu tekstides on võrreldes 1899EMRLR-ga tüüpiliselt mõned väikesed erinevused.

Tartumaa-keelne 1864TMKLR:


Varasem variant on 1783TMKWL:


1997VL: nr. 89, Oleviste kirikus.

1991KLPR: nr. 12.

In Deutsch mit Melodie: Gott sei Dank durch alle Welt.

Hymnary.org: Gott sei dank in aller welt, Let the earth now praise the Lord.

CPDL: viisid.

Kõikide piltide allikas peale esimese ja 1899EMRLR: digitaalarhiiv DIGAR.

29 aprill 2022

0122 Rahwa Õnnistegija

 


1899EMRLR varianti ei olnud taas kord võrdlusregistris (st. et ka ülal ei ole 122 taga sulgudes nr. 10), võimalik, et väga erineva tõlke tõttu:


Viimase salmi number on siin trükiveaga. Salm, mis on hiljem ära jäetud, paistab olevat 3.

1847EMRLR on mõnes kohas sellest erinev:


Üsna sarnane on 1694MKLR lk. 4:


Eelviimasel real on tüüpiline trükiviga, kus 'Auo' asemel on 'Ano' ehk 'u' ja 'n' on vahetuses (ilmselt ümber pööratud).

Eelmine tõlge on olemas 1693EMLR lk. 132:


1637Stahl lk. 1 on kõige varasem variant:


Noodid 1864TTMKLR:


Erineva viisiga on 1859LWRTTMK:


Tartumaa-keelne variant oli olemas veel 1783TMKLR-s, aga hiljem enam mitte. Ilusama skänniga olgu siin 1766TMKLR:Sama tekst oli ka 1743TMKLR/1726TMKLR, aga seal viidati pealkirjas, et see on ümber tehtud variant:

Sellele tekstile eelnenud laul on 1726TMKLR selline:


2. salmi 'Enge' on võro keeles 'Õnnõ' ja eesti keeles on see 'Ainult' (või murdelises variandis ka 'Enne'). 4. salmi lõpus on 'joosta rühke tän'', mis tähendab 'joosta rühkis siin'. 7. salmi 'O' peaks olema 'Ö' ehk 'Öö' ja muidugi tähendab 'Paistetust' tänapäeva keeles 'paistust'.

Sellest on mõnes kohas erinev kõige vanem variant 1685WTMKLR:


In Deutsch mit Melodie: Nun komm, der Heiden Heiland. Nagu 1872SKK info laulu nr. 107 juureski viitab, on ka sellel veebilehel viide Ambrosiusele (4. saj.) kui teksti allikale (laul nimega "Veni, Redemptor gentium").

In English with melody: Savior of the Nations, Come.

Hymnary.org: Nun komm der heiden heiland, Savior of the Nations, Come, viisid.

CPDL: viisid.

Kõikide piltide allikas peale esimese ja 1899EMRLR: digitaalarhiiv DIGAR.

28 aprill 2022

0121 Öö on nüüd mööda läinud meil

 


4. ja 5. salmi juures võib tekkida küsimus, et kas kirjeldatakse uskliku normaalset olukorda (ja päästmine halvast elust tuleb alles tulevikus) või hoopiski olukorda enne pöördumist, millest päästmine on antud kõikidele juba praegu. Arvan, et kirjeldatakse viimast, kuna kõigest sellest halvast on usklikke päästetud juba nüüd (kes usuvad), nii et nendel kiusatustel halva käitumise ja mõtlemise järgi, mis oli enne pöördumist, ei ole enam meelevalda ega pealesunni õigust. Sellele rõõmule ja muutusele viitavadki esimesed kaks salmi.

1899EMRLR variant on eelmine tõlge ja lühem (ilma uuema 3. ja 5. salmita):


Siinne 3. salm, mis on hiljem 4. salm, ei tekita sisu mõttes selliseid küsimusi, nagu uuemas variandis, kuna siin viidatakse just võimalusele.

17 aprill 2022

0120 Nüüd tehke kõrgeks wärawad

 


1916ELR:1899EMRLR on 3. salmi esimene pool erinev, nagu näha ka allolevast viisiga variandist 1883WNL:


Erineva viisiga on 1872SKK:


Tartumaa-keelne 1864TMKLR:


Mõnede väikeste erinevustega on varasem variant 1783TMKWL:


1997VL: nr. 68.

1991KLPR: nr. 10.

In Deutsch mit Melodie: Macht hoch die Tür.

In English with melody: Lift Up Your Heads, Ye Mighty Gates.

Hymnary.org: Macht hoch die Tür, Lift Up Your Heads, Ye Mighty Gates, Lift Up the Door.

Lyricstranslate.com: Macht hoch die Tür, Macht hoch die Tür.

Kõikide piltide allikas peale esimese: digitaalarhiiv DIGAR.

0119 Nüüd südant, inimene

 


2. salmi esimene rida tähendab sisuliselt oma elutee parandamist suure külalise ehk Jeesuse ees (st. meeleparandust).

1899EMRLR on eelmine variant laulust, kõige rohkem erineb 2. salm:


1847EMRLR on mõnes kohas erinev, mh. laulu alguse juures:


Siin on 4. salmi 2. reas trükiviga, kus 'Ma' asemel peab olema 'Mo', nagu on mujal selleaegsetes lauluraamatutes.

Tartumaa-keelne 1864TMKLR:


In English with melody: Ye Sons of Men, Oh, Hearken.


Kõikide piltide allikas peale esimese ja 1899EMRLR: digitaalarhiiv DIGAR.

19 märts 2022

12 märts 2022

0117 Nüüd ristikogudus


1899EMRLR:


1694MKLR lk. 4, raamatu esimene laul koos algusmustriga:


See tekst on peaaegu sama, mis on ka 1847EMRLR variandis. Saksakeelne tekst viitab, et laulu kasutada 1. advendipühapäeval evangeeliumi lugemise juures.

Tartumaa-keelne 1864TMKLR:


1816WLRTTR variant, ühtlasi raamatu esimene laul, mille alguspilt on palju tagasihoidlikum, kui teistel:


3. salmis on sõna 'sõddap' asemel 'pallep' (viitab Jh 17:20), kuigi varasemates variantides on endiselt 'söddap'.

1726TMKLR (ja selle koopias 1743TMKLR) oli see laul number 2, tekst praktiliselt sama, aga selle alguses oli selline märkus:


Koos ilusa raamatu alguse pildiga on see siis 1726TMKLR laulu eelmine variant, 1. laul lk. 3:


Selle varasema variandi tekst on 1690TMKLR-s sama, aga see on seal samuti raamatu esimene laul (lk. 3), seega koos algusmustriga olgu siin ära toodud:


1685WTMKLR oli see varasem variant ainsana ja raamatu esimene laul, paari ebaolulise erinevusega, millest üks 1. salmis näha:


In English with melody: O Bride of Christ, Rejoice.


Kõikide piltide allikas peale esimese ja 1899EMRLR: digitaalarhiiv DIGAR.