28 mai 2023

0164 Nüüd kiitke rõõmsast Issandat

 


Nagu vist ka varem märgitud, sõna 'tõsidus' tähendus on ajapikku muutunud: tänapäeval peaks sinna kirjutama 'tõelisus'.

1899EMRLR on täpselt sama, va. laulu lõpuosa:


Tartumaa-keelne 1864TMKLR:


1842WPWWL on oma variant laulust -- väga sisukas, nagu tavaliselt, ja lisasalm on lisatud eelnevate stiilis:


1783TMKWL on võrreldes 1864TMKLR-ga mõnes kohas erinev:


Laulu autorit pole kirjas, aga hymnary.org andmetel on selleks Valentin Ernst Loescher.

Kõikide piltide allikas peale esimese ja 1899EMRLR: digitaalarhiiv DIGAR.

0163 Imetäht, oh Jeesuke

 


1899EMRLR variant mõne üksiku erinevusega:


1939VLR parandab veidi 1938ULR varianti (üldiselt =1899ULR), eriti laulu teises pooles:


1991KLPR: nr. 54.

CPDL: Jesu, großer Wunderstern.

0162 Hing, ärka, ära wiibine

 


Niivõrd ilusa ja täieliku sisuga laul võinuks küll rohkem olla lauluraamatutes levinud. Nagu lisatud piiblisalm viitab ja laulutekst kinnitab, nii on ka muudeski kohtades Uues Testamendis viidatud võrdlusele, et minevikus Iisraeliga toimunu on vaimseks võrdpildiks (eeltähendusena, prohvetlusena) sellele, mis peab toimuma inimesega, kui ta tuleb Jumala juurde ja tahab elada uut elu kooskõlas Jumala tahtega.

1991KLPR: nr. 53s.

Hymnary.org: Auf Seele, auf, und säume nicht. Siin on lausa 24 salmi!

15 mai 2023

0161 Aukuningas, oh Jeesus

 


Siin oli 1899ULR-s harv trükiviga eelviimasel real: 'Auukuningas', kus ks-lõpp oli -s lõpuna; 'auu-' on seal lihtsal vanema keele vorm, mis väljendas veel välte pikkust, mis on tänapäeval sisuliselt ümber muutunud häälduseks.

Sarnane ja ilus varasem variant on 1899EMRLR:


Viisiga, lühendatult ja mitmete muudatustega 1939VLR:


1991KLPR: nr. 52.

In English with melody: O Jesus, King of Glory.

Hymnary.org: O König aller Ehren, O Jesus, King of Glory!.

04 mai 2023

0160 Miks sind nõnda waewatakse

 


1899ULR-s oli 1. salmi lõpus harv trükiviga: sõna 'meid'. 3. salmi 'lasteks' oli seal 'lapsiks'.

1899EMRLR variant on täiesti erineva 2. salmiga:


Hymnary.org: Warum machet solche Schmerzen, Of the Circumcision of Christ.

09 aprill 2023

0159 Uut aastat meie algame

 


1899EMRLR:


1694MKLR on endiselt sisuliselt sama, vaid keskel veidi erinev, lk. 22:


1693EMLR on juba erineva tõlkega, lk. 162:


Algne 1637Stahl tõlge on selline, lk. 24:


Tartumaa-keelne 1864TMKLR:


See laul oli selles keeleliinis sisuliselt sama kuni 1685. a. variandinin välja.

1991KLPR: nr. 49.

Hymnary.org: Nun treten wir ins neue Jahr. Huvitaval kombel on siin ka saksa keeles kaks salmi, millest teine salm on isegi sarnane eestikeelse 1938ULR variandiga.

Kõikide piltide allikas peale esimese ja 1899EMRLR: digitaalarhiiv DIGAR.

0158 Siit saadik Jumal heldeste

 


Tartumaa-keelne variant on küll otsetõlge eestikeelsest, aga tõlkega tehti riimi pärast mõned väikesed muudatused, olgu seepärast 1909TTKLR variant siia ära toodud:

Autori nime erinevuse osas viitab saksakeelne Wikipedia, et eestikeelse lauluraamatu variant on õige, va. see, et tolleaegse väikeriigi nimetuses f-tähte siiski polnud.

1991KLPR: nr. 47.

In English with melody: The Lord Hath Brought Me Hitherto.

Hymnary.org: Bis hieher hat mich Gott gebracht.

Liederindex.de: Bis hierher hat mich Gott gebracht.