05 oktoober 2021

0092 Kolmainus Jumal, suurest wäest

 


1894KKWL on vaid viimase salmi osas sama:

1991KLPR: nr. 406.

Hymnary.org: O sel'ges Licht, Dreifaltigkeit. Selle järgi on laulu autoriks Ambrosius 4. sajandist, kuigi seal leidus ka hinnang, et vaid osad talle omistatud lauludest on päriselt tema autorlusega.

Teise pildi allikas: digitaalarhiiv DIGAR.

0091 Karjane, sa walwad

 


1899ULR-s oli 3. salmis 'meid kata' ja ka 5. salmis mõned erinevused, mida uuemas oli kohendatud.

1899EMRLR on paljude erinevustega:


1991KLPR: nr. 405.

In Deutsch mit Melodie: Hirte deiner Schafe.

Hymnary.org: Hirte deiner Schafe.

28 september 2021

0090 Ju päew on läinud looja

 


1991KLPR: nr. 404.

In Deutsch mit Melodie: Nun sich der Tag geendet.

0089 Ju looja läinud päikene

 


1899EMRLR-s oli 4. salmis ainus sisuline erinevus see, et 'tõwe,' asemel oli kirjas 'wee ja'.

Tartumaa-keelne 1864TMKLR omab ühe salmi lisaks:


1766TMKLR oli kõige vanem variant vaid mõne väikese erinevusega:


1991KLPR: nr. 403.

In English with melody: The Sun’s Last Beam of Light Is Gone.

Hymnary.org: Hinunter ist der Sonnenschein, The Sun's Last Beam of Light Is Gone, The happy sunshine all is gone.

Kõikide piltide allikas peale esimese: digitaalarhiiv DIGAR.

23 september 2021

0088 Ju kuu on tõusnud üles

 


1894KKWL:


Sellest uuemast laulust leidus veel üks variant, mõnes kohas erineva tekstiga tartumaa-keelne 1909TTKLR:


In Deutsch mit Melodie: Der Mond ist aufgegangen.

Hymnary.org: Der Mond ist aufgegangen.

Teise pildi allikas: digitaalarhiiv DIGAR.

18 september 2021

0087 Ärka üles, minu süda

 


1916ELR:1899EMRLR on eelmine variant laulust, aga mitte kuidagi halvem sisu poolest:


Näiteks 7. salmi 3. ja 4. rida on palju suurema sõnumiga, kui see 1938ULR-s on.

1796ULR omas samuti seda laulu ja kuna mõnes kohas on juttu kuradist, on need kohad siin ümber tehtud:


1718MKL variandis lk. 6 olid nt. 1847EMRLR-ga võrreldes mõned väiksemad erinevused:


Järgmine variant laulust on 1694MKLR lk. 186:


Kui seda võrrelda uuematega, siis selle laulu sõnum on tunduvalt sügavam ja ehtsam, erinevaid mõtteid on rohkem salmidesse pandud/jäetud. Sedasorti laulu puhul tekib küll mulje, et mitmed uuemad ja uuendatud tekstid on tehtud ümaramaks ja üldisemaks, kaotades kahjuks osa selle erakordsest sisust. 1938ULR tekst ei ole ju halb, aga kui vaadata seda vanemat teksti, siis on vahe tuntav.

Samm mineviku poole on 1693EMLR lk. 102:


See tekst enam nii mõjus ei ole, kui oli 1694MKLR oma, kuna tekst on natuke liiga konarlik. Mõtted on üldiselt järgitavad, aga on ka ebaselgeid kohti ja tundmatuid sõnu. Väärt lugemist on aga ka see variant.

1673Luther variandis oli see laul praktiliselt sama, raamatu viimane laul, lisade lõpus.

Viisiga tekst 1883WNL:


Erandlikult saab selle laulu viisiks lisada ka 1666Blume1 lk. 23-24:


Siin oli viis jaotatud nii, et esimesed 3 rida olid saksakeelse teksti kohal ja teised 3 rida vastaslehel eestikeelse teksti kohal. Tekst ise oli praktiliselt sama kui 1693EMLR, aga halvemini loetav trüki pärast, seega ei olnud mõtet seda siia lisada.

Tartumaa-keelne 1864TMKLR on sarnane 1899EMRLR-ga:


Mitme koha pealt erinev on 1766TMKLR:


Mineviku poole minnes oli 1690TMKLR enamasti sama tekstiga, aga 1685WTMKLR lk. 201 oli mitmete erinevustega:


Kui võrrelda seda 1693EMLR-ga, siis see tekst on minu arvates parem. 6. salmi sõna 'Enge'='Enne' (võro keeles ka 'Õnnõ')='Ainult'.

In Deutsch mit Melodie: Werde munter, mein Gemüte.

In English with melody: Sink Not Yet, My Soul, to Slumber.

Hymnary.org: Werde munter, mein GemüteSink not yet, my soul, to slumber.

Kõikide piltide allikas peale esimese ja 1899EMRLR: digitaalarhiiv DIGAR.