30 jaanuar 2021

0022 Oh Jeesus, armuwalgus

 

1916ELR:Sellest laulust on ka varasemaid variante, seekord on isegi 1882EMRLR piisavalt erinev (nii 1938ULR-st kui 1847EMRLR-st), et võiks välja tuua, hoolimata segavast vasakust servast:


1847EMRLR on kuigipalju erinev, sisu mõttes endiselt väga hea:


Tartumaa-keelsetest 1864TMKLR on üldjoontes sama, aga on mitmeid erinevaid detaile:


Siin on 'juretust' all mõeldud patu juurt ('juuretist'), 'orja jälle'='teenin jälle', 'sissen'='sees', 'paas'='peas'?, 'po'='poo' (väljendis 'risti (peale) pooma'), 'kole ikkes neil''='suren ikka nendele', 'armatse'='armastan'. 7. salmi oluline mõte on palju paremini välja toodud kui eestikeelsetes variantides. 1752TMKLR-s oli 5. salmi algus nii: "So rinna pääl mo jota, Po tahtmist risti pääl."

Lõpuks erivariandina tüüpiline 1842WPWWL:


Siin 'hengest kassi wälja'='hingest korista ära / eemalda'.

1991KLPR: nr. 61.

Hymnary.org: Herr Jesu, Gnadensonne.

Kõikide piltide allikas peale esimese: digitaalarhiiv DIGAR.

0021 Oh ära jäta mind

 

See ilus laul oli tartumaa-keelsete sõnavariantidega lisaks olemas vaid 1909TTKLR nr. 504, aga sisu poolest sama, rohkem mujalt seda laulu ei leidnud. Siiski õnnestus tänu otsetõlkele enda jaoks teada saada uus sõna: 'puhkma' tähendab 'õhkama', mida kasutati 3. ja 5. salmis.

1991KLPR: nr. 327.

In English with melody: O God, Forsake Me Not.

11 jaanuar 2021

0020 Ma tõstan silmad ülesse

 

See laul oli tartumaa-keelsete sõnavariantidega lisaks olemas vaid 1909TTKLR nr. 503, aga sisu poolest sama, rohkem mujalt seda laulu ei leidnud.

1991KLPR: nr. 356.

Hymnary.org: Ich heb mein augen sehnlich auf.

02 jaanuar 2021

0019 Ma hüüan, Jeesus, appi sind

 

1916ELR:


Selles laulikus on antud, et (sõnade) autoriks on hoopis Johann Agricola:


Teise alguses nimetatud autori kohta on seal samuti info, kuigi seoses teise lauluga:


Kas esimene neist on eksitus?

1847EMRLR:


1693EMLR lk. 307 annab eelmise variandi sellest laulust:


Kõige varasem variant on samuti olemas, 1637Stahl lk. 105:


Viisidest 1872SKK:


1864TTMKLR oli veidi erinev viis:


Tartumaa-keelsed variandid, esiteks 1864TMKLR:


Salme on vähem! Nagu näha, on võrreldes 1938ULR-ga ära jäetud 4. salm.

Ilus ja veidi erinev variant on jällegi 1842WPWWL:


Tuli välja, et veelgi varasemalt oli ka tartumaa-keelne variant ikkagi 5 salmiga, mis läks sisuliselt muutmata kõige varasemani välja, siin konkreetselt hiliseim selline, 1783TMKLR:


In English with melody: Lord Jesus Christ, I Call to Thee.

Hymnary.org: Ich ruf' zu dir, Herr Jesu Christ.

Kõikide piltide allikas peale esimese: digitaalarhiiv DIGAR.