21 september 2023

0170 Jeesus, tee, et sinu haawad

 


4. salmi 2. reas oli tegelikult trükiviga 'Kõigs hinge', aga parandasin selle vea pildi peal ära, kuna seda sai seal kergesti teha.

1. salmi 2. rea alguses on kirjas "Mu meelt ikka jahutawad". See tuletab meelde tänapäevase olukorra, kus isegi need, kes loevad ennast "pöördunuks", otsivad kirikus või koguduses hoopis meelelahutust, enamasti muusika ja eneseväljenduse läbi: vormiliselt justkui jumalateenistus, sisult aga inimeseteenistus. Kurb lugu, kui sellise meelelahutuse kaudu inimene nö. pöörduski ja edaspidi seda kõike normiks peab. Maailmalik meelelahutus, mugavus ja ebamoraalsus on kujunenud nagu järjest tõusvaks merevee tasemeks, millega võrreldes (vastandina Piibliga võrdlemisele) toimuvad tegevused kirikutes, millega võrreldes oma käitumist ja põhimõtteid hinnatakse ja kujundatakse ning mille uputavast ja uinutavast mõjust vaid vähesed pääsevad. Ei tea, kas need vanad lauljad olid imelikud või eksitatud, et nii raskeid asju pidid läbi elama oma usuteel? Vastupidi: siin on hoopis näide kellestki, kes on tunda saanud, mida tähendab tõeliselt pühenduda ja käia usuteed nii, nagu seda Uues Testamendis kirjeldatud on, seal on nii raskeid hetki kui ka rõõmu.

1916ELR:See 1916ELR ja ka 1899ULR sisaldasid 6. salmis ühe tähega erinevuse 5. reas: 'aita', samas kui 1938ULR on 'aitad'. Varasem viitab palvele, hilisem tõdemusele, tunnistusele. Varasem tundub muu tekstiga paremini kokku sobivat.

1847KWL variant (1899EMRLR on selle sarnane, väikeste erinevustega):


Laulu eelmine ja vanem tõlge esineb 1667Blume3, lk. 11 (pildil klikkides ja eraldi avades näeb suuremalt):


Nagu nendes Blume raamatutes üldiselt, eelnes ka sellele laulule tekstiline osa: teatud palve, mis on kasulik lugeda, kuna see on näide tõelisest palvest koos Jumala ülistamise ja kiitmisega. Leheküljed 1-12:Tartumaa-keelne 1864TMKLR:


In English with melody: Jesus, Grant That Balm and Healing.

Kõikide piltide allikas peale esimese: digitaalarhiiv DIGAR.