26 märts 2023

0157 See wana aasta mööda läind

 


1899EMRLR on osaliselt erinev, just laulu keskosas:


Mõnes kohas oli veelgi erinev 1847EMRLR, mis on tavaliselt küll üsna sarnane 1899EMRLR-ga:


5. salmi 'sago' on tõenäoliselt trükiviga, sest ka 1796ULR sisaldas sellel kohal 'soga'.

Eelmine ja salmi võrra pikem tõlge laulust on 1694MKLR lk. 19:


Viide tiibade all olemisest tuleb muidugi psalmidest Vanas Testmendis, kus seda on mitmes kohas kasutatud, kõige tuntumalt Ps 91:4.

Järgmine variant laulust on 1693EMLR lk. 161:


Laulu kõige vanem variant on 1637Stahl lk. 19:


Selle teksti juures tekkis küsimus, kas on see ikka seesama laul, kuna saksakeelne algus on siin veidi erinev ja kõik salmid on pikemad, isegi salme on 8. Teksti jälgides paistab siiski sama ja kinnitus on nt. 5. salmi lõpus, kus mainitakse valeõpetusi. Seda sõna ei suudetud eesti keelde tõlkida või ei olnudki seda veel (või tõesti kasutati saksa keele varianti) ja nii jäeti sinna saksakeelne sõna, mis hiljem küll muutuski aluseks eestikeelsele sõnale, sest sarnasus on nii ilmne: saksa keele 'falsch', võro keele 'võlss' ja lõpuks põhja-eestikeelne varasem 'valskus' ning hilisem edasiarendus ja lihtsustus sõnani 'vale'.

Tartumaa-keelne 1864TMKLR:


Tartumaa-keelne 1766TMKLR, mis on sisuliselt samasugune kuni 1690. a. variandini välja:


Hymnary.org: Neujahrslied, Old year goneWith this New Year we raise new songs.

Kõikide piltide allikas peale esimese ja 1899EMRLR: digitaalarhiiv DIGAR.