19 märts 2022

12 märts 2022

0117 Nüüd ristikogudus


1899EMRLR:


1694MKLR lk. 4, raamatu esimene laul koos algusmustriga:


See tekst on peaaegu sama, mis on ka 1847EMRLR variandis. Saksakeelne tekst viitab, et laulu kasutada 1. advendipühapäeval evangeeliumi lugemise juures.

Tartumaa-keelne 1864TMKLR:


1816WLRTTR variant, ühtlasi raamatu esimene laul, mille alguspilt on palju tagasihoidlikum, kui teistel:


3. salmis on sõna 'sõddap' asemel 'pallep' (viitab Jh 17:20), kuigi varasemates variantides on endiselt 'söddap'.

1726TMKLR (ja selle koopias 1743TMKLR) oli see laul number 2, tekst praktiliselt sama, aga selle alguses oli selline märkus:


Koos ilusa raamatu alguse pildiga on see siis 1726TMKLR laulu eelmine variant, 1. laul lk. 3:


Selle varasema variandi tekst on 1690TMKLR-s sama, aga see on seal samuti raamatu esimene laul (lk. 3), seega koos algusmustriga olgu siin ära toodud:


1685WTMKLR oli see varasem variant ainsana ja raamatu esimene laul, paari ebaolulise erinevusega, millest üks 1. salmis näha:


In English with melody: O Bride of Christ, Rejoice.


Kõikide piltide allikas peale esimese ja 1899EMRLR: digitaalarhiiv DIGAR.

10 märts 2022

0116 Nüüd kiitus olgu Jumalal’

 

1899EMRLR on selle laulu eelmine variant:


1938ULR variant on palju paremini lauldav kui see varasem. Samas, lisasalmideks, mis on sealt välja jäetud, on 10. ja 11. salm. Miks 10. salm välja jäeti, ei saa küll aru. 11. salmi osas on arusaadav, et seda võib ka valesti võtta. Siiski on need kaks salmi minu jaoks kirjeldused sellest, kuidas inimene Jumala peale vaadates ja Jumalale meelepäraselt elada tahtes puhastab ennast (1Jh 3:3), aga kui sellel inimesel on siiski probleemid pattudega ja ta nendest jumalakartuses meelt ei paranda, siis võib ka taevast ilma jääda (vt. nt. 1Kr 6:9-10, Ga 5:19-21, selliseid kohti on Piiblis mitmeid). Valesti mõistetuna aga võib sellest välja lugeda, nagu pääseks taevasse Jumala kartmise kaudu. Et mitte valesti mõista, tuleb Piiblit tunda. Kokkuvõttes ei oleks pidanud neid kahte salmi 1938ULR-st ikkagi välja jätma, seal on kirjeldatud head ja olulised momendid.

1847EMRLR sisaldas variandi, mis oli mitmes kohas väikeste erinevustega:


1. salmis on trükiviga: sõna 'meile' on viimases reas ära jäänud. Mujal selleaegsetes või varasemates variantides on see olemas.

Veidi varasem variant on 1718MKL lk. 25, kus on samuti väikesed erinevused nagu eelmise kahe  (ülaltoodud) variandi vahel:


1693EMLR variant on tüüpiliselt veel rohkem erinev, lk. 133:


Selles variandis on mitmed teised sõnad ja mõttedki sees. 10. ja 11. salm on esitatud sellise mõttena (omalt poolt ümberseletatuna), et kui sina ei tunne huvi Jumala asjade vastu siin ilmas, ei tunne Jumal ka sinu vastu samamoodi huvi teises ilmas, mis tähendab vaid igavest hukatust. Samuti on siin toodud esile väga oluline täiendus, mis juba 1718MKL oli välja jäänud: oluline on teha seda kõike südamest ehk see on vastuarmastuse väljendus Jumalale. See on viide Ilm 2:5-le. Kahju, et nii oluline osa on hiljem välja jäänud.

1991KLPR: nr. 8.

In English with melody: Praise Be to God Almighty Given.

Hymnary.org: Lob sei dem allmächtigen Gott.

Kõikide piltide allikas peale esimese ja 1899EMRLR: digitaalarhiiv DIGAR.

06 märts 2022

0115 Miks sa tahad wäljas seista

 


1916ELR:Selles ja 1899ULR-s paistis vaid üks väike tekstierinevus 10. salmis: 'käskind ta' on uuemas variandis 'käskind ka'. Selles 1916ELR-s on sama salmi eksitav koht 'Et ta kurja waimu nooled' parandatud õigeks 'Et ka', aga 1938ULR on see viga jäänud märkamata ja parandamata.

1899EMRLR on selle laulu eelmine variant:


Tartumaa-keelne 1909TTKLR on mõnes üksikus kohas ilmselt tõlke eesmärgil vähesel määral muudetud:


In English with melody: Wherefore Dost Thou Longer Tarry.

Hymnary.org: Warum willst du draussen stehen, Wherefore dost Thou longer tarry.

1916ELR piltide allikas: digitaalarhiiv DIGAR.