23 juuni 2024

0185 Sind täname, oh Jeesus Krist

 


1916ELR:1899EMRLR on mõnede väikeste erinevustega:


Viisiga variant 1939VLR, kohati muudetud tekstiga:


Tartumaa-keelne 1864TMKLR variant:


Väga elava sisuga 1842WPWWL variant:


1783TMKWL oli võrreldes 1864TMKLR-ga 3. salmi esimene rida selline: 'So wäe läbbi hoija hääst'.

1991KLPR: nr 97.

Kõikide piltide allikas peale esimese, 1899EMRLR ja 1939VLR: digitaalarhiiv DIGAR.

0184 See, kes ristisambas ripub

 


Nagu kohe järgnev variant ja ka 1899ULR näitavad, peab 1. salmi 4. reas olema 'muu rõõmustus' -- parandasin selle 1938ULR pildi peal ära, sest originaalis oli 'kadugu mu rõõmustus', mis muudab salmi mõtte segaseks.

1916ELR:1899EMRLR-s oli kokku vaid 3 erinevust viimases kolmes salmis, aga sisu need ei muutnud.

Tartumaa-keelne 1864TMKLR:


3. salmis räägitakse lihtsasti seda, mis Piiblis kirjas, aga mis tänapäeval on nii õpetuslikult kui praktikas täiesti kadunud: patu vägi kaob, kui inimene uuesti/ülevalt sünnib. Salmi teine pool kattub mõttelt hilisemate variantidega.

1909TTKLR pakub sõnade autoriks juba kolmanda inimese: Johann Menzer (1658-1734).

1991KLPR: nr. 96.

Liederindex.de: Der am Kreuz ist meine Liebe.

Kõikide piltide allikas peale esimese: digitaalarhiiv DIGAR.

0183 Sa wägew walumees

 


Martin Lipu varasemas tõlkes ja lisasalmiga olid mitmed erinevused, 1894KKWL:

Sellel puhul ei paista küll põhjust, miks 3. salm oli juba 1899ULR-s välja jäetud. 4. salmi lõpus on trükiviga: 'patutsel', kuigi see võis olla Tartumaa/Lõuna-Eesti keele mõju, sest võro keeles oleks see sõna 'patatsel' ning hilisemas variandis on seal samuti ainsus.

1939VLR-s oli 1938ULR-ga võrreldes ära jäetud viimane salm ja 3. salmi 3. rida oli 'Su köidikud ja vaev'.

Viisiga variant on 1872SKK-s:


1991KLPR: nr. 78.

CPDL: Du großer Schmerzensmann.

Kõikide piltide allikas peale esimese: digitaalarhiiv DIGAR.