30 jaanuar 2022

0111 Jumal Poeg on taewast

 


1894KKWL on mõnes kohas erinev, üldiselt sama:


Nootidega 1872SKK:In English with melody: Once He Came in Blessing.


Kõikide piltide allikas peale esimese: digitaalarhiiv DIGAR.

18 jaanuar 2022

0110 Hoosianna, tõstke häält

 


1899ULR-s oli 6. salmis haruldane trükiviga: 'Wõitke saada'.

1899EMRLR-s (laul nr. 2) oli vaid kolm suuremat erinevust: 3. salmi 2. rida on seal 'Teretage teda lahkest'', 5. salmi 3. ja 4. rida on 'Patust, surmast peastab ka -- Wõtab wõlad oma selga' ja 6. salmi 2. rida on 'Heldeste ta teeb teid rikkaks'.

Lühendatud 1939VLR variandis on väikesed erinevused:


Tartumaa-keelne 1909TTKLR variant oli üsna otsene tõlge, nagu tavaliselt, aga korduv salmide lõpuosa oli kahel esimesel salmil erinev:


1997VL: nr. 61.

1991KLPR: nr. 2.

Hymnary.org: Hosianna, Davids Sohne.

16 jaanuar 2022

0109 Et ärka, riigirahwas

 


Millegipärast on Jeesuse tulemise ehk jõuludega seotud laulude "aeg" välja kujunenud ainult detsembrikuuks, aga sisu arvestades ei peaks see kaugeltki nii olema. Eriti veel, kui arvestada Piibli toodud üldist põhimõtet igaks ajaks valvata ning oodata Jeesuse äkki/ootamatult toimuvat tagasitulekut.

1899ULR-s olid mõned väikesed sõnaerinevused, mis uuemas ülal juba korrastatud, aga nt. oli seal 8. salmi lõpus olevad kolm viimast sõna eraldatud komaga, mitte punktiga. Selliseid kohti on 1899ULR-s olnud teisigi, mis 1938ULR-s muudetuna ei ole paremaks läinud, kuigi põhiosas on keele kaasajastamine teinud teksti ikkagi loetavamaks.

Kui vaadata mineviku poole, siis juba 1899EMRLR seda laulu veel ei olnud, seega on tegemist uuema lisandusega lauluraamatusse, aga täiesti teine tõlge on olemas juba 1894KKWL ehk ilmselt siis Martin Lipu variant:

6. salmi "Tee kõik tall' lõbusaks" on muidugi omamoodi tekst, aga võimalik, et tol ajal oli sel sõnal veel teine varjund (nagu mitmel muulgi sõnal).

Tartumaa-keelne 1909TTKLR sisaldas algusosas natuke teiste sõnadega tõlke:


1991KLPR: nr. 87.

In English with melody: Arise, Sons of the Kingdom.

Hymnary.org: Auf, auf, ihr ReichsgenossenArise, sons of the kingdom.

1894KKWL pildi allikas: digitaalarhiiv DIGAR.

01 jaanuar 2022

0108 Wäsind silmad kinni läewad

 


1899EMRLR on mitmete erinevustega:


Siin on taas tegemist (juba varem) nö. äraunustatud lauluga, kuna järgmine variant leidus alles 1693EMLR lisamaterjali juures lk. 5, kus on ka üks salm lõpus rohkem:


Haruldase lauluna oli see olemas veelgi varem, nimelt ühes 6 lauluga lauluraamatus 1678Boecler viimase lauluna (pildil klikkides või eraldi kaardil avades (ja hiirega pildi peal + vajutades, sõltub küll brauserist) saab suurema variandi, kuna tavapärase suurusega variant jäi liiga väikeseks, mida Blogger siin näidata sai):


Sellest raamatust on see laul siin esimene ja 1938ULR-ga võrreldes on sellest vaid üks laul veel. Tõlke koha pealt, nagu saksakeelne originaal viitab, on nt. 3. salmi lõpus viide otseselt sugulisele patule ('Wollust'), mis eesti keeles ei ole otse tõlgitud, vaid jäetud üldisemalt patuks.

Hymnary.org: Unsre müden Augenlider.

Kõikide piltide allikas peale esimese ja 1899EMRLR: digitaalarhiiv DIGAR.

0107 Wäsind olen, hingata

 


1945VKL on üsna ümber tehtud:


Ümbertegemine ei paista siin küll paremuse suunas: sügavad ja patu suurust ning selle tohutut hinga ehk Jeesuse verd esile toovad osad on asendatud pehmemate ja üldisematega.

Paari erinevusega 1899EMRLR:


Viisiga 1939VLR on teksti osas sama, mis 1938ULR, va. 2. salm:


2. salm on ilus ja standardne, siiski kurvastab see, kui võrrelda, mis oli 1938ULR variandis: välja on jäetud patt ja Jeesuse veri. Leian, et isegi lastele mõeldud lauludes ei pea sellised asju välja jätma, kui need satuvad sees olema: lapsi tuleb õpetada, mida see tähendab, mitte Piibli õpetust nendest eemale hoida. Piiblis endas ei räägita mitte kuskil, et lastele peaks rääkima mingit teist juttu või õpetust, vaid ikka sedasama, kuigi nad loomulikult ei pruugi aru saada peenetest teoloogilistest küsimustest, mida (täiskasvanu) sinna juurde küsida võib, aga ega ei peagi ju küsima.

1872SKK on erineva viisiga:


Kommentaar viitab 4. sajandile, mis peaks siiski käima teksti kohta (1938ULR laul nr. 122), mille Martin Luther on 1524 ümber teinud.

Kuna see on uuem laul, ei ole seda vanemates tartumaa-keelsetes lauluraamatutes, aga otsetõlge 1909TTKLR-s sisaldas selle laulu puhul mõne erinevuse:


1991KLPR: nr. 413.

Hymnary.org: Müde bin ich, geh zur Ruh, Weary, Now I Go to Rest.

Lyricstranslate.com: Tired I am, go to sleep.

1872SKK pildi allikas: digitaalarhiiv DIGAR.

0106 Üksi Jeesu haawadest

 


1899EMRLR variant:


Hymnary.org: Nur in Jesu blut und wunden.