28 mai 2023

0164 Nüüd kiitke rõõmsast Issandat

 


Nagu vist ka varem märgitud, sõna 'tõsidus' tähendus on ajapikku muutunud: tänapäeval peaks sinna kirjutama 'tõelisus'.

1899EMRLR on täpselt sama, va. laulu lõpuosa:


Tartumaa-keelne 1864TMKLR:


1842WPWWL on oma variant laulust -- väga sisukas, nagu tavaliselt, ja lisasalm on lisatud eelnevate stiilis:


1783TMKWL on võrreldes 1864TMKLR-ga mõnes kohas erinev:


Laulu autorit pole kirjas, aga hymnary.org andmetel on selleks Valentin Ernst Loescher.

Kõikide piltide allikas peale esimese ja 1899EMRLR: digitaalarhiiv DIGAR.

0163 Imetäht, oh Jeesuke

 


1899EMRLR variant mõne üksiku erinevusega:


1939VLR parandab veidi 1938ULR varianti (üldiselt =1899ULR), eriti laulu teises pooles:


1991KLPR: nr. 54.

CPDL: Jesu, großer Wunderstern.

0162 Hing, ärka, ära wiibine

 


Niivõrd ilusa ja täieliku sisuga laul võinuks küll rohkem olla lauluraamatutes levinud. Nagu lisatud piiblisalm viitab ja laulutekst kinnitab, nii on ka muudeski kohtades Uues Testamendis viidatud võrdlusele, et minevikus Iisraeliga toimunu on vaimseks võrdpildiks (eeltähendusena, prohvetlusena) sellele, mis peab toimuma inimesega, kui ta tuleb Jumala juurde ja tahab elada uut elu kooskõlas Jumala tahtega.

1991KLPR: nr. 53s.

Hymnary.org: Auf Seele, auf, und säume nicht. Siin on lausa 24 salmi!

15 mai 2023

0161 Aukuningas, oh Jeesus

 


Siin oli 1899ULR-s harv trükiviga eelviimasel real: 'Auukuningas', kus ks-lõpp oli -s lõpuna; 'auu-' on seal lihtsal vanema keele vorm, mis väljendas veel välte pikkust, mis on tänapäeval sisuliselt ümber muutunud häälduseks.

Sarnane ja ilus varasem variant on 1899EMRLR:


Viisiga, lühendatult ja mitmete muudatustega 1939VLR:


1991KLPR: nr. 52.

In English with melody: O Jesus, King of Glory.

Hymnary.org: O König aller Ehren, O Jesus, King of Glory!.

04 mai 2023

0160 Miks sind nõnda waewatakse

 


1899ULR-s oli 1. salmi lõpus harv trükiviga: sõna 'meid'. 3. salmi 'lasteks' oli seal 'lapsiks'.

1899EMRLR variant on täiesti erineva 2. salmiga:


Hymnary.org: Warum machet solche Schmerzen, Of the Circumcision of Christ.