10 veebruar 2023

0156 Saatjaks olgu Jeesuke

 


1899ULR-s oli 1. salmis 'endile' asemel 'omale'.

On kerge lugeda 2. salmi sõnu "süda templiks temale" ja 4. salmist "Waew ja ristki õnneks saab" ilma, et nende tegelikku tähendust enda jaoks läbi mõtleks. Eriti see 4. salmi tekstiosa: kas tõesti ka tänapäeval vaadatakse näiteks uuesti abiellumise küsimusele sellise pilguga? Pigem on suund sinnapoole, et eeskuju võetakse maailmast, kuidas seal käitutakse, mitte Jumala sõnast. Siinse laulu näol on õnneks veel üks hüüdja hääl minevikust, kes seda meenutab, küll laiemas mõttes. Sellest riim eespool on ka öeldud, et "Saadab kõiges hädas abi", mille kaudu "Waew ja ristki õnneks saab". Nii tõeline, kui on Jumal, on tõeline ka see, mis on siin kirjeldatud. Jeesuse nime läbi võivad toimuda imed kõige raskemates olukordades. See pole mitte abstraktne teooria, mida ristiinimesel on kästud uskuda, vaid elus läbi kogetud olukord, mida sellistes lauludes on rõõmuga esile toodud.

1899EMRLR on taas erinev:


Oma väikeste erinevustega on 1898ML:


Viisiga ning erineva 1. ja 2. salmiga 1939VLR:


Tartumaa-keelne 1864TMKLR:


1997VL: nr. 595.

1991KLPR: nr. 45.

Hymnary.org: Jesus soll die Losung sein, Jesus shall our watchword be.

Liederindex: Jesus soll die Losung sein.

Kõikide piltide allikas peale esimese, 1899EMRLR ja 1939VLR: digitaalarhiiv DIGAR.