18 september 2022

0140 Oh tulge, imet waadake!

 


1899ULR-s oli 9. salmis 'Kes teda' asemel 'Ka teda'.

1899EMRLR sisaldab palju erinevusi, mh. 8. salmi lisaks:


See on taas kahetsusväärne, et nii olulise sisuga salm oli sama aasta ULR-st ja hilisematest välja jäetud.

1899EMRLR viitab saksakeelse teksti kaudu justkui teisele laulule, mille algus on sarnane, kuid palju pikem ja tänu sellele algusele õnnestus leida hymnary.org tekst: Schaut, schaut, was ist für Wunder dar.

0139 Oh lenda lauldes ülesse

 


10 september 2022

0138 Oh laulgem südamest

 


1899EMRLR on mitmete erinevustega. 4. salmis toodud inglite tegevuse erinevus on ilmselt trükiviga, sest sama laul on mujal selleaegsetes trükivariantides ikkagi ühtne, et inglid laulavad, mitte kuulavad.


1694MKLR lk. 15 on veel mitmel pool uuematega sarnane:


Täiesti erinev tõlge, nagu tavaliselt, on 1693EMLR variant, lk. 149:


Kõige vanem tekst on samuti olemas, 1637Stahl lk. 13:


Siit on ka näha, miks on laulu algsalm ladina kirjas, mitte gooti tähtedega: see on selles lauluraamatus pooltõlge ladina keelest saksa keelde.

Viisiga variant 1883WNL:


Oma variant on 1859LWRTTMK:


Tartumaa-keelne 1864TMKLR:


Sama tekst on olemas juba 1690TMKLR-s, ainsa suurema erinevusena on seal 2. salmi "Siis wõtta armoga, O armas latsekenne" asemel "Sa tahhas armoga, O Poig ke tillokenne" (1766TMKLR variandis).

1726TMKLR ja ka 1690TMKLR viitavad sellele laulule pealkirjaga "Sesamma laul ümbretettu. A. V." See variant on selline, 1726TMKLR:


1997VL: nr. 90, Oleviste kirikus.

1991KLPR: nr. 27.

In english with melody: Now Sing We, Now Rejoice.

Hymnary.org: In dulci jubilo, Nun singet und seid froh, In Dulci Jubilo, In dulci jubilo, sing Alleluia, lo, Now Sing We, Now RejoiceIn dulci jubilo, let us our homage show.

Lyricstranslate.com: In Dulci Jubilo (English translation).

Kõikide piltide allikas peale esimese ja 1899EMRLR: digitaalarhiiv DIGAR.

03 september 2022

0137 Oh ärka, waim, nüüd rõõmuga

 


1899ULR-s oli 5. salmi 'öö' asemel 'ööd'. 4. salm, mis kirjeldab juutide olukorda enne Jeesuse sündi, on hämmastavalt ajakohane ka tänapäevase kirjeldusena kristliku koguduse kohta (Ilm 3:14-22).

Mitmete erinevuste ja lisasalmiga (6.) on 1899EMRLR:


Viimase salmi 3. rida (neljast) on selles variandis parem kui hilisem 1938ULR variant.

Tartumaa-keelne 1864TMKLR (see sai leitud vaid tänu saksakeelsele registrile):


Hymnary.org: Ermuntre dich, mein schwacher Geist.

Viimase pildi allikas: digitaalarhiiv DIGAR.

0136 Nüüd tulnud Jeesus Kristus

 


Midagi erilist on sõnades "Nüüd jõulu walgus koidab." See valgus võib koita igal ajal ja mitte vaid patustele, vaid ka neile, kes on vaimulikus võitluses. Sellele järgnevad ülal sobivad sõnad "Pikk öö ju mööda läeb!"

Täiesti erinev tõlge on 1894KKWL:

1909TTKLR juures oli 2. salmi viimane rida selline (võrreldes 1938ULR-ga): "Nink pästmä patu käest."

Hymnary.org: Der heil'ge Christ ist kommen.

Viimase pildi allikas: digitaalarhiiv DIGAR.