25 juuni 2021

0066 Mu süda, ole walmistud

 


Selle laulu puhul oli 1899ULR-s paar erinevust: 5. salmis oli "Oh awita, et teewad ka Kõik sinu tahtmist hoolega" asemel veidi kohmakam "Oh awita, et kõigistki Saaks tehtud sinu tahtmine" ja 8. salmis oli "Mind heale tööle walmista" asemel "Ja mind hea tööle walmista". Selliseid erinevusi 1938ULR ja 1899ULR vahel on seni olnud üldiselt vähe.

1847EMRLR on mitmel pool erinev:


Siin on 6. salmis 'pallun ma' ja 'sinno käest'.

1796ULR nr. 238 oli 1. salm teistsugune (numbris on trükiviga):


1718MKL variandis oli 5. salmis 'keikistke' asemel 'keigile', mis muudab seal mõtte oluliselt teiseks. Samuti oli 7. salmis 'Kui sinno auo julgeste', mitte 'Kui sinno armo julgeste', nagu ülal näha. Vanemaid variante ei leidnud.

Tartumaa-keelne variant oli erinevates raamatutes praktiliselt ühesugune, 1864TMKLR:


Alloleva hymnary.org lingi pealt saab selguse 7. salmi kohta, kas on seal 'armastus' või 'alandus'/'madalus': seal on sõna 'Demuth', mis tähendab 'alandlikkus'.

Hymnary.org: Erhebe dich, o meine Seel.

Kõikide piltide allikas peale esimese: digitaalarhiiv DIGAR.

22 juuni 2021

0065 Mu süda, ärka üles

 


Seekord on siin üks väga erilise viisiga laul. See eesti rahvaviis on isegi maailma inimestele nii palju meeldinud, et sellest on tehtud omamoodi erilisi seadeid.Ka selle laulu puhul selgus, et tänapäeval tuntud variant on üsna palju ümber tehtud, võrreldes eelnenud 1899EMRLR ja 1882EMRLR-ga. See on 1899EMRLR:


Mõnede täiendavate muutustega mineviku poole on 1847EMRLR:


Siin on korduvalt sõna 'mata', mida on 1882EMRLR-s üritatud juba parandada. Tähendus on aga kergesti arusaadavalt 'mata'='maata/maada'='magada'.

Kuna siin on 2. ja 3. salmis juttu kuradist, siis nagu arvata võis varasematest tähelepanekutest, on 1796ULR need osad asendanud uue sisuga:


Erineva esimese salmi ja mitmete väiksemate erinevustega on 1718MKL lk. 2:


Mõne väiksema erinevusega on mineviku suunas veel 1694MKLR lk. 175:

See oli kaugeim põhjaeestikeelne variant, mis leidus.

1939VLR lühendatud variandis on 8. salmi lõpus (seal 2. salmi lõpus) veidi erinev "Mull' ingel kaitsjaks anna."

Viisidest on olemas 1883WNL ja muidugi mitte see eesti rahvaviis:


Sisuliselt sama, aga erinevas helistikus ja salmide arvu poolest lühendatult on 1872SKK viisiga variant:


Teksti vaadates tundub, et siin on ära jäänud salmid 3, 6 ja 8, aga kuna eestikeelne tõlge ei ole väga täpne, siis võivad mõned mõtted olla segamini või lühendatult kokku võetud.

1859LWRTTMK viisirida on veel omakorda veidi erinev:


Ning lõpuks imeilus eesti rahvaviisiga variant 1997VL-st:

Ka siin on salmide arvu lühendatud, täpsemalt on 1938ULR variandist alles salmid 1, 5, 8-10. Ka sellest viisist olen kuulnud ühte uut ja justkui lihtsustatud versiooni, aga see ei kõlanud enam nii ilusti, kui originaal ehk Pühalepast pärit viis, mille seadnud Cyrillus Kreek. On väga huvitav ja meeldiv kogemus, et alles selle 1938ULR kaudu sai ilmsiks laulu sügavam ja laiem, tegelik algne sisu. Seda 1997VL varianti nähes ei olnud sellest aimugi.

Tartumaa-keelsetest on esimene 1864TMKLR:


Siin on ära jäetud originaali 8. salm.

Laulu eelnev variant 1783TMKLR:


Edasi on 1766TMKLR selline, kus salmides 6-10 on igaühes mingi sõna erinev, millest on näha, et 1783TMKLR on probleemsed kohad parandanud:


Lõpuks ka 1685WTMKLR variant lk. 193, kus on lisaks veel mõned algelisemad variandid mitmes kohas:


1997VL: nr. 601.

1991KLPR: nr. 398A, 398B.

Hymnary.org: Wach auf, mein Herz, und singe Dem Schöpfer alle Dinge, Awake, my heart!.

Kõikide piltide allikas peale esimese, 1899EMRLR ja 1997VL: digitaalarhiiv DIGAR.

20 juuni 2021

0064 Mu hing, oh anna südamest

 


2. salmi teine pool on kummaline. Võimalik, et tahetakse väljendada sama, mida salmi esimeses pooles, st. mitte 'ei wõi', vaid sisu mõttes 'ei suuda' või 'ei jõua'.

1899EMRLR ja 1882EMRLR sisaldasid mitmeid muutusi, nt. kaks lisasalmi peale ülalolevat 6. salmi, ja 1847EMRLR omas veel mõned väiksemad muutused neile lisaks:


1899EMRLR-s oli 2. lisasalmi ehk 8. salmi 4. rida puudu, 1882EMRLR-s oli see kirjas selliselt: "Ja joda omma hawadest Wee, werrega mo hingekest."

Vanemaid põhjaeestikeelseid variante sellest laulust ei leidnud.

Viisiga variant on olemas 1883WNL:


Täiesti erineva viisiga on 1859LWRTTMK:


Tartumaa-keelne 1864TMKLR:


8. salmi viimane sõna on 1909TTKLR-s 'rohkusest'.

Sellest eelnev on 1783TMKWL variant mitmete muudatustega:


Hymnary.org: Auf Seel, und danke deinem Herrn.

Kõikide piltide allikas peale esimese: digitaalarhiiv DIGAR.

10 juuni 2021

0063 Ma tänan sind, et oled mind

 


See laul paelus mind juba ammusest ajast, esmalt küll imeilusa rahvaliku viisi pärast. Aga ka sõnad on väga väljendusrikkad.

1916ELR:1847EMRLR:

See variant on va. mõne sõna erinevusega sama, mis oli 1899EMRLR ja 1882EMRLR (ning samuti allpool 1883WNL, nagu tavaliselt).

1796ULR-s oli kuradi ja vaenlase osa, nagu ikka, asendatud nii: 4. salmis 'Et waenlase Keik kawwal tö' asemel 'Et minno peäl Mo kurre meel' ja 7. salmis 'Se kurrat teäl' asemel 'Üks tigge meel'.

Samm mineviku poole jällegi 1694MKLR lk. 171:


Järgmine samm mineviku poole on 1693EMLR lk. 78:


Veel sellestki versioonist on tänapäevane variant äratuntav!

Ning kõige varasem tõlge 1637Stahl lk. 175, aga mis oma proosalise tõlkega enam äratundmist ei tekita:


Esimene viisiga variant on selline, mida mina ei teagi, 1883WNL:


Sisuliselt sama, kuid teises helistikus ja minoorselt on 1872SKK viis, lisaks on siin ka tekst üsna erinev ja teises järjekorras kui ülal olevast 1637Stahl variandist näha:


Nendest vanadest lauluraamatutest ei leidnudki seda hilisemat eesti rahvaviisi, mida ise tean. See rahvaviis on palju keerulisem ja raskem laulda, aga ka palju ilusam. Skännisin sisse kunagi ammu kopeeritud vaimulike rahvaviisidega noodid raamatust "Vaimulikud laulud" (1997VL, EKB Liit), et saaks ka need noodid siia:

Tartumaa-keelne 1864TMKLR on samuti äratuntav ja mitte palju muudetud võrreldes põhjaeestikeelse variandiga:


Mitme erinevusega on mineviku suunas 1766TMKLR, isegi lisatud 8. salmiga:


Siit edasi kuni 1685WTMKLR-ni välja oli tekst praktiliselt muutumatu ja ka lisasalmiga. Mõlemad eelnenud saksakeelsed tekstid viitavad viimases salmis Isale, Pojale ja Pühale Vaimule, aga enamus eestikeelsetest viitavad kolmanda puhul kirjeldavale nimele Trööstija.

Vaadates allolevat Hymnary.org teksti, on seal lausa 10 salmi: võrreldes 1637Stahliga, on lisasalm peale 7. ja 8. salmi, aga see lisatud salm tartumaa-keelsetes variantides pole sisu poolest kumbki neist, seega ilmselt kohalik lisandus, mitte võetud originaalist.

1997VL: nr. 600.

Hymnary.org: Ich dank' dir schon durch deinen Sohn.

Kõikide piltide allikas peale esimese ja 1997VL: digitaalarhiiv DIGAR.

07 juuni 2021

0062 Ma tänan, Jumal, sind

 


1899EMRLR-s oli 1. salmis 'Mind oma warju all' (st. ei muutunud), 5. salmis 'Mind elu teele saata' (ei muutunud) ja 7. salmis 'Oh! kanna ise muret', aga muud muudatused on samad, mis järgnevas 1847EMRLR-s:


Tõenäoliselt oleks 1796ULR-s taaskord 2. salmi 'kurrat' asemel midagi muud olnud, aga paistis, et see laul on sealt üldse kogemata välja jäänud, kuigi lisaregistris ta olemas oli korrektse seosega varasema lauluraamatu (nt. 1787EMRLR või 1773EMRLR) numbriga, mis on muuseas täpselt samad, mis 1847EMRLR numbrid.

Mitme muutusega on 1694MKLR:


Kaugemalt seda laulu enam ei leidnud. Samuti ei leidnud viise ega tartumaa-keelseid variante.

Kõikide piltide allikas peale esimese: digitaalarhiiv DIGAR.

06 juuni 2021

0061 Ma tänan, armas Jumal

 


1847EMRLR:


Nagu näha, on siin üks salm rohkem, nimelt 8. salm, ja üldse on palju erinevusi. 14 salmiga oli kohe eelnev 1899EMRLR ja sellest vanemad; veidi uuema keelega ja mõne väikese erinevusega oli nt. 1882EMRLR, aga seal tuli signatuur vasakult häirivalt teksti peale, seepärast panin siia vanema versiooni. Kui aga vaadata 8. salmi sisu, on küll kahetsusväärne, et selline oluline salm välja jäeti, seda juba ka 1899ULR-s. Ülalolevas tekstis on 6. salmis ilmselt trükiveana kogemata ära jäänud üks sõna, nii et peaks olema 'kidab köige ilma ette' -- sest see sõna on nii varasemates kui hilisemates lauluraamatutes olemas ja vist on ka silpide arv ilma selle sõnata puudulik. 10. salmi 'pälw' peaks ilmselt olema 'pölw'. 2. salmi ristimise õpetusega ma isiklikult ei nõustu.

1796ULR-s on taaskord tahetud kuradile viitamisest loobuda (ajapikku on tulnud ilmsiks, et ükskõik mis kujul!), mistõttu on 7. salmis 'kurrat' asemel seal 'ma-ilm'.

Edasi 1694MKLR lk. 167:


Selle 13. salmi 'Kaswo' mõte viitab sõna 'kasu' algupärale: 'kasu' ja 'kasvamine' on ühe ja sama juurega sõnad.

1693EMLR lk. 504:


See on 1694MKLR-ga üsna sarnane, aga mitmes kohas ka erinev. 12. salmis on ootamatult sõna 'Kihlaweddo', aga see tuleb ilmselt lugeda konarlikuks ja ebapiisavaks tõlkeks. Sulgudes olev sõna käib kas eelmise või järgmise rea kohta -- see on meetod, kuidas mitte ära raisata tervet rida ainult ühe sõna pärast.

Viisiga leidus 1864TTMKLR:


Tartumaa-keelne 1864TMKLR variant on ilma kahe viimase salmita:


Sellest mitmes kohas erinev on kõige varasemaks osutunud 1783TMKWL:


Kõikide piltide allikas peale esimese: digitaalarhiiv DIGAR.