22 märts 2021

0028 Su peale, Issand, loodan ma

 


1847EMRLR:


Siin on kohe üks asi selgem, nimelt 5. salmis on semikoolon, mis eraldab edasise, aga 1938ULR-s on samal kohal koolon ja peale järgmist rida punkt, mis muudab mõtte ebaselgeks. Siinne variant on aga selge.

1694MKLR lk. 115 on eelmine variant:


1693EMLR lk. 322 annab selle laulu kohmakama variandi, aga algsed mõtteid on siin ka ilmselt rohkem.

Siin 'Hebbe'='häbi', 'siddes'='sees', 'pohl'='poole', 'Lind'='linn', 'Pörggo-Kon'='põrgukonn', 'Pahs'='paas' ja tähendab vist võrdpilti kindla kivimina, 'sahdnut sallat Kehlet'='saatnud salakeeled'='saatnud kurjad keeled', 'Wörkut kahs'='võrgud ka', 'walskit Mehlet'='valed meeled'='valed mõtted'.

Oli olemas ka kõige vanem variant, 1637Stahl lk. 111:


Põrgukonna asemel mainitakse siin lihtsalt vaenlasi, kes on laulja ümber mõlemal pool, seega oli see juba hilisem kujundlik riimi jaoks võetud pilt, mis veelgi hiljem uuesti välja jäetud. 4. salm on huvitav: see on nagu suur Jumala ülistus, kus laulja loeb ette, kelleks Jumal talle kõik on, aga mis on hiljem lühendatud: siin on kirjas 9 nimetust, mis kahaned väga kiiresti 4-5 peale.

Edasi viisid, 1872SKK, kus on sisuliselt sama saksakeelne tekst, mis ülal:


Kõrgem variant on 1864TTMKLR:


1859LWRTTMK viisirida on hoopis erinev:

Tartumaa-keelsetest standardne 1864TMKLR:


Mõningate väikeste erinevustega olid ka vanemad, millest kokkuvõttes üks vanemaid olgu siin 1690TMKLR lk. 144:


Panin selle variandi samuti siia, kuna siin on näha ilusam salmide jaotus, kuigi kahjuks, nagu selle skaneerimisega on, on pajude lehtede vasak serv kadunud. Seekord tõstsin mõne puuduva tähekese mujalt juurde. Kuna see salmide paigutus on sama, mis 1637Luther raamatus, siis viitab see nende seosele. Ka põrgukonn on siin olemas, nagu teatud variandist see lahti läks.

In English with melody: In Thee, Lord, Have I Put My Trust.

Kõikide piltide allikas peale esimese: digitaalarhiiv DIGAR.

08 märts 2021

0027 Sull', sull', Jehoowa tahan laulda

 


1916ELR:


Selles variandis, mis on sisuliselt 1899ULR ümbertrükk ladina tähtedes, on vaid väikesed sõnaerinevused võrreldes 1938ULR-ga: juure -> juurde (hilisema suunas), sooga -> suga, auustab -> austab (ja muud au-algusega sõnad), Abba -> Aba, sinust mitte kuulmata -> sinult mitte kuulmata, tõeste -> tõesti. Taolised asjad on ka varasemalt olnud tavalised, kuigi on jäänud märkimata.

Wikipedia andmeil on see 1667 õige ja ülal olev 1677 aga trükiviga.

1882EMRLR omas aga paljude erinevustega versiooni, millest edasi väheste erinevustega oli järgnev 1847KWL:

Sisu poolest on siin mõni koht, mida on üritatud riimi saada, aga mis on 1938ULR-s paremaks ümber tehtud. Näiteks on väga kummaline kohe alguses "Muud jumalat ei ole sinuta", aga muud kohad on "tundelised".

1939VLR lühendatud ja parandatud tekstiga:

1883WNL:

1872SKK, veidi erinev meloodia:

1859LWRTTMK viisirida on lõpus veidi erinev:

Tartumaa-keelsetest 1864TMKLR:

1909TTKLR on sisuliselt sama, vaid sõnu on uuendatud, aga ka seal viidatakse autori sünniaastale 1667. Siin 'hõlli'='heli', 'tännita'='tänan', 'läggünep'='laguneb/liguneb' tähendab arvatavasti 'heldib' või 'annab järele'.

Oma versioon oli 1842WPWWL-s:

1997VL: nr. 10.

1991KLPR: nr. 297.

In English with melody: Jehovah, Let Me Now Adore Thee.


Kõikide piltide allikas peale esimese ja 1939VLR: digitaalarhiiv DIGAR.

06 märts 2021

0026 Oh waga Jumal, kes

 

1916ELR:1847EMRLR:


Viisiga variantidest lühendatud 1939VLR, kus on mõned tekstiparandused sees:


1883WNL:


1872SKK:


Selle raamatu puhul hämmastab mind pidevalt nii trükikvaliteet kui ka säilimine, kui võrrelda teiste tolleaegsete raamatutega.

Viisidest veel 1859LWRTTMK viisirida, mis pole mitte si-bemolliga, nagu eespool, vaid fa-dieesiga ehk mažoorne variant?


Tartumaa-keelsetest 1864TMKLR:


1766TMKLR:


See tekst sisaldab (veel) mõningaid variante, mis olid näiteks 1847EMRLR-s.

1991KLPR: nr. 326.

In English with melody: O God, Thou Faithful God.

Hymnary.org: O Gott, du frommer Gott, O God, Thou Faithful God.

Kõikide piltide allikas peale esimese ja 1939VLR: digitaalarhiiv DIGAR.

02 märts 2021

0025 Oh meile, Issand Jeesus

 


1916ELR:See laul oli veel olemas ka 1887EMRLR-s, aga seal oli ainus erinevus 4. salmi lõpus: "Kõik seda kaswata!"

Mõnede tekstiparandustega on 1939VLR viisiga variant:


Tartumaa-keelsetest leidus (tekstiotsingu peale) vaid 1842WPWWL:


1991KLPR: nr. 325.

In English with melody: Abide, O Dearest Jesus.

Hymnary.org: Ach bleib' mit deiner Gnade, Abide with Us, Our Savior.

Lyricstranslate.com: Ach bleib mit deiner Gnade.

Kõikide piltide allikas peale esimese ja 1939VLR: digitaalarhiiv DIGAR.