reede, 26. juuni 2020

0009 Oh Jeesus Kristus, tule sa1916ELR:


Seda laulu oli ka varasemates raamatutes, aga sisu poolest ei olnud väga erinevusi. Varasematest variantidest olgu siin kõige vanem, mis sama sisuga, 1718MKL lk. 52:

Päris samm tagasi selle laulu (tõlke) ajaloos on 1693EMLR lk. 495, kus mõtted on juba palju erinevad, on vaid üldised sarnasused:

Viisi jaoks 1883WNL (saksakeelses variandis 1872SKK oli teine viis ja ka eestikeelsetes trükkides olid mõne koha peal viisierinevused):

See laul on olemas ka tartumaa-keelselt, kus laul on lühem ja üldine sisu sama, aga detailid erinevad, 1864TMKLR:

Veidi erinev on 1842WPWWL variant, sisu poolest isegi parem:

Veel üks variant, 1783TMKLR, erinevusega 2. salmi alguses (võrreldes 1864TMKLR-ga):

Kõikide piltide allikas peale esimese: digitaalarhiiv DIGAR.

neljapäev, 25. juuni 2020

0008 Oh jäta mind su omaks


1864TMKLR:

Taas leidsin selle tartumaa-keelse variandi üles vaid tänu saksakeelsele registrile, sest laulu algus on siin teistsugune. Tartumaa-keelne variant on enam-vähem sama sisuga, aga kõlab minu arvates riimi mõttes paremini. Huvitaval kombel on juba nii vanaski raamatus saksakeelne laulualgus kirjutatud pikka s-ga tegeliku erisümboli asemel, mis oli olemas nt. gooti kirjas 1899. a. ULR variandis ja mille lisasin ka siltide hulka just sellisena.

Kõikide piltide allikas peale esimese: digitaalarhiiv DIGAR.

0007 Mu südant, Issand, lahti teeSeda laulu ei leidnud ühestki muust lauluraamatust.

pühapäev, 21. juuni 2020

0006 Mind, Jumal Isa, õnnista!


Selle laulu varasemate versioonide tekst ei erinenud sisuliselt, kuigi olid mõned erinevused sõnastuses. Laulu leidis tagasi kuni 1721EMKLR-ni. Varasem tekst on aga muuseas näha nootide juures, 1883WNL:

Kõikide piltide allikas peale esimese: digitaalarhiiv DIGAR.

teisipäev, 2. juuni 2020

0004 Jumal olgu tänatud, Kõik on hästi korda läinud


See laul oli üsna muutmata kujul kuni 1721EMKLR-ni välja, varasematest ei leidnud. Väike erinevus tuli siin, 1718MKL lk. 52, raamatu viimases laulus:

Erinevus on vaid 3. salmi 2. reas, muus osas on aga sisuliselt varasem tekst, mis läks minevikku 1882EMRLR-st alates.

Viisi osas viidati 0002 viisile (ehk Punscheli 169), aga leidus ka selline eraldi välja toodud viis, 1864TTMKLR:

Tartumaa keeles leidus selline variant, mis on sisu poolest sama tekstiga, 1864TMKLR:

Kõikide piltide allikas peale esimese: digitaalarhiiv DIGAR.

0003 Halleluuja tahan laulda


Seda laulu ei leidnud ühestki muust lauluraamatust.