30 oktoober 2022

0145 See jõulupäew on rõõmust suur

 


1899ULR-s oli 3. salmis 'meie sulaseks' asemel 'meie sarnaseks'.

1899EMRLR sisaldab teise variandi, kus esimene salm on sama, kokku on vaid kolm salmi, kusjuures kaks viimast on täiesti teise sisuga:


Sama tekst oli ka 1847EMRLR-s nr. 20, kuigi laulu lõpuread olid natuke erinevad: "Woi! mis kurri kawwal meel Olli temmal Jesu peäl', Neid lapsi käskis tappa." Altpoolt on näha, kui varajane see lõpp on.

Varasema tekstiga on 1694MKLR, lk. 16, kusjuures selle lõpp ei ole nii "hirmus", 3. salm on suuresti erinev:


Trükiveana on siin näha 3. salmi 'Krisus'.

Kuna 1693EMLR-s on laul osaliselt hävinud ja tavaliselt on 1673Luther variandis sellega peaaegu identne tekst (ning ühtlasi erinev 1694MKLR-st), siis järgmine ongi 1673Luther lk. 128, mis on nelja salmiga:


Selle teksti järgi paistab, et 1694MKLR variant on 3. ja 4. salmi kokku võtnud 3. salmiks.

1637Stahl lk. 12 on kõige vanem tekst, samuti nelja salmiga:


Nagu näha, on "hirmus" lõpp olemas ka kõige vanemas variandis, mis juba 1673 oli muudetud, aga alates 1721EMRLR-st on uuesti vana variant võetud, mis püsis 1899EMRLR-ni ja on 1899ULR-s uuesti ilusamaks muudetud ja üldse pikemaks tehtud, nii et algsest on alles jäetud vaid 1. salm.

Meloodia pakub 1864TTMKLR:


Sellest erinev on 1859LWRTTMK variant:


Tartumaa-keelsetest variantidest leidus see laul viimasena 1743TMKLR-s, siin säilivuse ja skänni poolest enamasti parem 1726TMKLR variant:


1685WTMKLR variandis olid üksikud erinevused, nt. 2. salmi 'Sest kaunist' asemel on seal 'Sihn üttest' ('Siin ühest') ja 3. salmi 'Herodes naksi pelgäma' ('Heroodes hakkas kartma') asemel on seal 'Herodes sai teus Murre ka' ('Heroodes sai täis (täitus) murega'). Võimalik, et sellesama 1685 a. valiku järgi tehtigi uuesti ka 1721EMRLR variant, mis on ülal 1899EMRLR-s näha.

In English with melody: This Day, It Is So Rich in Cheer.

Hymnary.org: Der Tag der ist so freudenreich. Siin viidatakse, et tõlkija (ilmselt ladina keelest) oli Martin Luther.

Kõikide piltide allikas peale esimese ja 1899EMRLR: digitaalarhiiv DIGAR.

28 oktoober 2022

0144 Sa püha, kallis Jeesuke

 


Mõnede väikeste erinevustega on 1898ML variant (see raamat on mõeldud lastele laulmiseks):


1991KLPR: nr. 432.

Hymnary.org: Du lieber, heil'ger, frommer Christ.

Teise pildi allikas: digitaalarhiiv DIGAR.

16 oktoober 2022

0143 Rõõmustes mu süda kargab

 


Selles pikas laulus on võrreldes 1899ULR-ga mõned erinevused: 8. salmi 'Juhatab' on seal 'Jahutab', see paistab esmalt trükiveana, aga samas on see ka mitmes vanemas tekstis, seega kas on tõesti algne mõte või edasi kantud kunagine trükiviga. 10. salmi 'himustawad' on seal 'hirmutawad'. 12. salmi 'sinuga' on seal 'Sinuga', mis on õigem, kuna see suurtäht viitab riimi mõttes uuele reale ehk viga on siinses hilisemas tekstis (13. salmis on mõlemas raamatus 'sinu' väikese tähega, seega pole küsimus selles). Muud erinevused olid väiksemad (nt. kirjavahemärgid).

1899EMRLR tekst on paljudes kohtades erinev:


Täiesti erinev tõlge on 1894KKWL:

Siin on mitmel pool jäänud teise lühikese riimirea algus suurtähega märkimata. Võrreldes teistega on siit puudu 5. ja 13. salm.

Seekord on võrreldes 1899EMRLR-ga erinev ka 1847. aasta tekstivariant ja rohkem kui tavaliselt. Ilmselt on neid lühikesi ühe-kahesõnalisi riimiridu olnud raske riimina ümber tõlkida ja seetõttu on neid ja muudki osa rohkem muudetud. 1847KWL:


Viisiga tekst 1872SKK:


Kuna siin on 13 salmi, välja on jäänud just 5. ja 13. salm ja lõpus on kirjas ainult surma-aasta, nagu  kõik on samamoodi ka 1894KKWL, siis tekib küsimus, kas Martin Lipp on võtnud selle laulu (ja võib-olla mõne teisegi laulu) aluse just sellest raamatust.

Erineva viisiga on 1859LWRTTMK:


Tartumaa-keelne 1864TMKLR on samuti 13 salmiga ja siin on teistega võrreldes puudu 13. ja 14. salm:


1909TTKLR-s on 12. salmis erinevus: 'Mino elo ülemb ilo', mis paistab 1899EMRLR variandi moodi.

Nagu 1894KKWL on mitmel juhul olnud täiesti erineva tõlkega, on tartumaa-keelsete variantide seast samasugune raamat 1842WPWWL, milles ka see laul olemas on, kuigi mitte kõik pole siin erinev:


9. salmi 'Knu' peab mõistagi olema 'Kun' (tähendusega 'Kus'). 10. salmi lõpu mõte on ebaselge: 1894KKWL 9. salmi lõpus ja teiste tolleaegsete variantide 10. salmis on sama mõte selge: isegi põleva haava Jeesus parandab / Jeesus teeb haavad terveks, siin aga räägitakse, et Jeesus paneb patu haavad põlema -- paistab selle variandi puudulik koht.

Peaaegu sama tekst kui 1864TMKLR on 1783TMKWL, rohkem erinevusi on lõpupoole:


In English with melody: All My Heart This Night Rejoices.

Hymnary.org: Fröhlich soll mein Herze springenAll My Heart This Night Rejoices, All my heart with joy is springingLightly Bound My Bosom, Ringing.

Kõikide piltide allikas peale esimese ja 1899EMRLR: digitaalarhiiv DIGAR.

04 oktoober 2022

0142 Rõõmsaks saage, ristirahwas

 


1899ULR-s oli 3. salmis 'sa mu keel' asemel 'suu ja keel', mis on võetud 1899EMRLR-st, kus on mitmed muudki erinevused:


1847EMRLR omas veel mõnevõrra vanema teksti:


Siin on erinevusteks näiteks 2. salmi 'Korre hölle' ('Kõvade õlgede'), mis on hiljem 1899EMRLR-s 'Kõwa hõle' ja 4. salmi 'luliikmissed' ('luud-liikmed'), mis on hiljem 'ihu liikmid', aga väiksemaid erinevusi on veel.

Viis on kirjas 1864TTMKLR:


Väikeste erinevustega on 1859LWRTTMK viis:


Siiani on selguseta, miks 1859LWRTTMK parempoolne tekst viitab mitmel korral teistsugusele laulu algusele kui on tegelikult tartumaa-keelne variant, sest just see peaks seal olema ja üldiselt ka on. Nagu kohe alt näha, on siin taas olukord, kus see nii pole.

Tartumaa-keelne 1864TMKLR:


1909TTKLR oli 2. salmi teinud osaliselt 1938ULR moodi (nagu paljud muudki laulud täielikult, mida 1864TMKLR üldse pole): teksti 'Ke meid tahhap meije hääs Pästa omma werre wäest' asemel on seal 'Makap halwan laudan sääl, Kõwwu õlgi, hainu pääl'.

Hymnary.org: Freuet euch, ihr Christen alle, O Rejoice, Ye Christians, Loudly.

Kõikide piltide allikas peale esimese ja 1899EMRLR: digitaalarhiiv DIGAR.