31 juuli 2022

0133 Nüüd inglid taewast tulewad

 


Mõnede erinevustega 1847EMRLR:


Siit on näha 2. ja 5. salmist üsna tüüpiline uuema aja muutus, kus konkreetsem väljendus on hilisemas 1938ULR-st tehtud üldisemaks või vähem teravamaks. Ei jäta häbisse (Jeesuse tagasitulemisel) vs. päästab patust on isegi täitsa erinevad väljendused.

Sellega on sarnane 1694MKLR lk. 10:

Siin on need hilisemad üldised kohad veelgi konkreetsemad. Näiteks 4. salmi esimese poole tekst on palju parem kui hilisem, sest üldiselt patt ju ei hirmuta, nagu on kirjas 1847. a. tekstis (ja sellega sisuliselt samaks jäädes kuni 1721. a. tekstivariandini välja), vaid hoopis meelitab. Muus osas on aga veel tegemist sama tõlkega.

Sellest erinev tõlge on 1693EMLR lk. 148:


Kõige varasem 1637Stahl lk. 9:


Viisiga 1883WNL:


Selle raamatu tekstid on mõnikord samuti veidi muudetud, näiteks on siin 4. salmi viimases reas 'Jumal', kui mujal on sellel kohal 'Jeesus'.

Tartumaa-keelne 1864TMKLR:


1909TTKLR-s on uuendatud 3. salmi teine pool selliseks: "Wõtt teie liha henda pääl' Nink saie teie weles tääl."

Eelmine variant 1766TMKLR:


Veel 1690TMKLR oli sama tekstiga, aga veidi erandlikult oli 1685WTMKLR mitme erinevusega, lk. 13:


1991KLPR: nr. 24.

Hymnary.org: Vom Himmel kam der Engel Schar, To Shepherds as They Watched by Night.

Kõikide piltide allikas peale esimese: digitaalarhiiv DIGAR.

30 juuli 2022

0132 Ma tulen taewast ülewalt

 


1916ELR:Tekstid on peaaegu identsed, nagu tavaliselt, aga erinevus on 8. salmis 'hädast aitma', mis on 'hädas aitma' nii 1938ULR kui 1899ULR; 13. salmis on 'sängiks omale', mis on 1938ULR 'sängiks endale'. Lausete lõppude märgid on kah kohati erinevad.

Juba 1899EMRLR tekst oli mõnes kohas erinev, 1847EMRLR aga lihtsalt vanaaegsem, nagu tavaliselt, ja veel mõne erinevusega:


Ilmselt on selles ja varasemates versioonides kasutuses olnud viide 'alwale' varasem keelekasutus, mis kõlab tänapäeval kummaliselt, sest seda ei kasutata enam selliselt.

Sama tõlke varasem variant on 1694MKLR lk. 8:


Üllatavalt sarnane -- tavaliselt see nii pole -- on ka sellest eelnenud 1693EMLR lk. 145, kust kahjuks osa on riknenud (alles salmid 4-5 ja 9-15), aga millega on tavaliselt peaaegu identne 1673Luther, lk. 132:

Mida tähendab 'Tuto' 14. salmis?

Kõige vanem tõlge on 1637Stahl lk. 7:


Viisiga variant 1883WNL:


1872SKK viisi lõpuosa on erinev:


1859LWRTTMK viis on samuti veidi erinev:


Tartumaa-keelne 1864TMKLR:


Selles on välja jäetud 10. ja 11. salm, kuigi midagi on 11. salmist pandud 5. salmi.

Varasem tekst koos 15 salmiga 1783TMKLR:


Veel samm mineviku poole on 1726TMKLR (praktiliselt sama tekst on ka 1685WTMKLR):


1997VL: nr. 82, Oleviste kirikus.

1991KLPR: nr. 22.

In English with melody: From Heaven Above to Earth I Come.

Hymnary.org: Vom Himmel hoch, da komm' ich her, From Heaven Above to Earth I ComeFrom heaven high I come to earthFrom Highest Heaven, on Joyous Wing.

Lyricstranslate.com: Vom Himmel hoch, da komm ich her.

Kõikide piltide allikas peale esimese: digitaalarhiiv DIGAR.

17 juuli 2022

0130 Kui ju ammust oodatud

 


See laul oli veel eelmisest lauluraamatust puudu, aga üllatuseks leidus see palju varasemas 1694MKLR-s lk. 6 -- ja taaskord väga heade riimidega:


See laul õnnestus leida tänu tartumaa-keelsele lauluraamatule 1816WLRTTR, mille sisukorra olin varem eraldi ära teinud (raamatus oli see puudu). Nimelt ei olnud seal küll laulu, mille algus oleks olnud "Kui ju ammust oodatud", aga laul algusega "Kui Maria Kristust ilmal' töi". See paistis sarnane alloleva 1693EMLR tekstiga ja nii vaatasin laulu sealt üle, mis osutuski samaks. Muuhulgas tuli välja, et saksakeelse laulu algus on seal kirjas teisiti: "Als...", mitte "Da...". Selle kaudu sai leitud ka tartumaa-keelses hilisemas lauluraamatus olev laul ja saksakeelsest registrist ka see ülalolev 1694MKLR variant.

Eelmine variant 1693EMLR lk. 172:


Selle raamatu laulud on tavaliselt olemas ka 1673Luther raamatus, mida siia lisan harva, kuna tekst on sisuliselt sama. Aga seekord on selles raamatus kahes kohas väikesed erinevused, 4. salmi 2 esimest rida ja 5. salmi 4. rida, lk. 158:


Nagu saksakeelne laulude grupi temaatiline pealkiri mainib, räägitakse "kolmest targast või kuningast", aga hiljem on vaid kolm kuningat. See kõrgem staatus on läbi sajandite kogu selle loo ülistuse käigus nendele kolmele targale lisaks külge poogitud.

1673Luther variandis on järgmine lugu ilma oma saksakeelse tekstita ja pealkirjaks on "Ein anders." ehk "Üks teine". Taoliste pealkirjadega on varem viidatud laulude variantidele, kui need on hiljuti ümber tehtud. Sama laul järgneb ilma sellesuunalise kommentaarita ka 1693EMLR-s. Mõlemas on kirjas vaid "In Natali Domini" ehk "Jõulupühal". Ilmselt on tegemist selle laulu mingi variandiga,  mitte omaette lauluga, seepärast lisan siia ka selle. Tekstid olid selle puhul sisuliselt samad mõlemas raamatus, seega lisan ilusama tekstiga 1693EMLR lk. 174 (viisi kohta öeldakse, et eelmisega sama):


See laul on ülesehituselt veidi erinev teistest, kuna viimases salmis antakse esimese kahe ehk ajaloolise sündmuse seletus ja tähendus, milleks see eelnev kõik vajalik oli; muidugi vaid nii palju ja ka valikuliselt, kui palju ühe salmi piires seda väljendada saab. Praegusel juhul on see selgitav salm väga sisukas ja olulise sõnumiga.

Allpool toodud viites hymnary.org veebilehelt on lugeda, et "In Natali Domini" on selle laulu ladinakeelne pealkiri.

Nagu ülal viidatud, tuli tartumaa-keelse variandi algus välja poolkogemata, 1909TTKLR:


Korduva osa juures on siin erinevus: kahes esimeses salmis viidatakse Kristusele, ülejäänutes Jumalale. Autoriks viidatakse siin Michael Weiß (Weisse), kuigi hymnary.org veebilehel on kirjas, et ta on hoopis tõlkija, mis tundub õigem, kuna Böömimaa on Tšehhi piirkond ja teise keelega.

Eelmine variant sai ära toodud, kuna oli varasema 1864TMKLR-ga võrreldes mõnes kohas muudetud:


Eelmine variant laulust on 1783TMKLR:


Veel varasem on 1685WTMKLR, kus ka korduv osa on teistsugune (nagu põhjaeestikeelsed):


Hymnary.org: Da Christus geboren war.

Saksakeelsest tekstis on näha, et algne korduv osa on palju parem, kui eestikeelne "patune": rõõmustada soovitatakse sellel, kes oma patu pärast mures on või seda kahetseb, mitte sellel, kes pattudes edasi tahab elada -- eestikeelse lühema variandi tõttu võib ka selline mulje jääda.

Kõikide piltide allikas peale esimese ja 1909TTKLR: digitaalarhiiv DIGAR.

0129 Kõik inglid rõõmsaks saawad

 


Laulu eelmine tõlge 1899EMRLR:


Hilisem tõlge paistab sellest varasemast parem.

1693EMLR lk. 152 on järgmine tõlge mineviku poole, tänapäeva vaatest kohmakas, aga ikkagi sisukas:


Tartumaa-keelses variandis oli seekord 1909TTKLR varasemaga võrreldes 3. salm ümber tehtud ja erinevus on ka 5. salmi 3. reas:


Varasem 1864TMKLR, kus need erinevused välja tulevad:


Siin on näha, et nagu ka põhjaeestikeelses vanas 1693EMLR-s, on 3. salmi lõpus mõte Jeesusesse uskumisest ja temast mitte pahandumisest. See mõte läheb allpool 1685. a. versioonini välja. Pahandumise mõte on Jeesuse poolt väljendatud Mt 11:6. Kes tahab Jeesuse juurde tulla, aga jääda endise elu juurde, see kindlasti pahandub mitmetest tema sõnadest ja mujal Piiblis toodud põhimõtetest ehk Jumala tahtest, näiteks seoses abieluga või ka lihtsalt sellest, et Jumal tahab inimese elu- ja mõtteviisi muuta. Arvatavasti on ka laulu autor (kui see mõte ikka originaaltekstis olemas oli) seda kogenud, et on võimalik mõnest sellisest asjast pahanduda. Kes soovib nautida ilmaliku elu hüvesid (mis vastanduvad Piiblis toodule), see ilmselt ka pahandab Piibli üle ja võib üritada leida "parema tõlgenduse", aga kes igatseb taevariiki, see muutub (Rm 12:1-2) ja läheb pahandumisest üle suuremate õnnistuste poole.

Oma variant laulust on olemas ka 1842WPWWL-s ning kohe on näha, et 1909TTKLR variant on siit võetud:


Üle pika aja oli variant olemas ka 1816WLRTTR-s, aga ilma 4. salmita. Selle tekst oli sama, mis 1783TMKLR ja selles on mitmed väikesed erinevused võrreldes 1864TMKLR-ga:


Mõnede erinevustega on omakorda varasem 1685WTMKLR lk. 21:


Kõikide piltide allikas peale esimese, 1899EMRLR ja 1909TTKLR: digitaalarhiiv DIGAR.