24 juuni 2022

0128 Immaanuel, sa Jeesus Krist

 


1916ELR sisaldab ühe salmi rohkem (7.), kuigi ka 1899ULR sisaldas 12 salmi:Sisu järgi paistab, et see 7. salm on mujal ära jäetud teoloogilise viperuse tõttu (vähemalt tõlke variandis), kuna Jeesus ei pidanud inimese kombel lootust otsima.

Ilmne erinevus on 9. salmi 2. reas, mis on 1916ELR-s 10. salm: hilisem variant on parem, sest laulu kontekst viitab sellele, et laulja on ikkagi pöördunud ja ülevalt sündinud, mitte aga endise elu pattudes, ehk siis vanemas variandis (see on samamoodi ka 1899ULR-s) olevat teksti ei saa võtta kuidagi püha elu standardiks.

Lisaks oli 1899ULR-s harv trükiviga 5. salmi lõpus, kus oli sõna 'piguke' ja 1938ULR-s näib trükiviga olevat 8. salmi lõpus, kus peaks olema teiste salmide järgi punkt, mitte hüüumärk, kuigi tegelikult on seal ees hüüdsõna ja hüüumärk peaks olema igal pool -- veel vanemas variandis nii ongi.

Enne ülaltoodud kohendusi oli see laul selline, 1899EMRLR:


Siit on näha, et 10. salmi hilisem probleemne tõlge on siin palju selgem. Siiski viitab algne tekst "Bin ich gleich Sünd und Laster voll" pigem hilisemale 1899ULR variandile.

Tartumaa-keelne 1864TMKLR sisaldab isegi veel ühe lisasalmi (3.):


Hymnary.org: Wir singen Dir, Immanuel, Immanuel, We Sing Thy Praise, Thee, O Immanuel, we praiseWe Sing, Immanuel, Thy PraiseImmanuel! to Thee we singWe Sing To Thee,ImmanuelImmanuel, To Thee We Sing. Vaadates, kui palju on seda laulu tõlgitud inglise keeles (alati küll lühendatult), tekib küsimus, kuidas see juba 1991KLPR-st välja jäi. Mingis saksakeelses variandis on lausa 20 salmi.

Kõikide piltide allikas peale esimese ja 1899EMRLR: digitaalarhiiv DIGAR.

0127 Imeline armutroon

 


Hymnary.org: Wunderbarer Gnadenthron.

06 juuni 2022

0126 Jaakobi soost on täna

 


1899ULR-s oli 2. salmi 2.rida selline: "Aabrami kuulutust, Taaweti tõutust täitnud!" Selles paistis olevat vähem silpe ja ülal on see parandatud.

Eelmine tõlge 1899EMRLR:

Nii eelmise kui selle loo puhul tekib taas see küsimus, et miks küll sellised imelised laulud ja palvetekstid näevad päevavalgust vaid u. 1-2 kuu jooksul aastas... Jeesuse ülestõusmise laulud on veelgi väiksema perioodi sees. Selleks pole Piiblis antud mingit juhtnööri, vaid kiriku kultuur on selliselt need laulud aja jooksul ära jaotanud ja põlvest põlve on seda loomulikul teel ka edasi antud. Minu arvates ei peaks see nii olema, mõeldes just sisulisele küljele. Nii Jeesuse tulemine inimesena siia kui lahkumine surma ja ülestõusmise läbi on piisavalt tähtsad sündmused, et neid igal ajal käsitleda.

0125 Hõisake, taewad

 


Selle laulu tartumaa-keelses tõlkes 1909TTKLR oli väike viga 4. salmi juures: 'et wõin mina' asemel oli 'ei wõi mina', mis muudab mõtte vastupidiseks.

1997VL: nr. 74, Oleviste kirikus.

1991KLPR: nr. 18A18B.

Hymnary.org: Jauchzet, ihr himmel, frohlocket, ihr Engel, in Chören, Triumph, ye heavens, rejoice ye with high adoration.