15 november 2022

0150 Üks roosike on tõusnud

 


1923WL omab uue lauluna ühe sellise, mis just selle laulu baasil tehtud:


1916ELR on kolme salmiga:1912JLNW sisaldab hoopis 5 salmiga variandi, millest näiteks 1898ML-s oli kolm esimest:


1899EMRLR tekst on peaaegu sama, kuid tehtud teise viisi jaoks, lisades sellepärast ühe rea juurde:


1939VLR on laulu tekst küll sama, erinevuseks on Jesse asemel Isai, aga laulu lõpus on veel üks variant samast tekstist, ühtlasi teise pealkirjaga:


Vastavalt saatesõna infole võiks A. E. olla A. Eilart.

Viisiga 1872SKK variandis pole roos, vaid riis?


1997VL: nr. 103, Oleviste kirikus.

1991KLPR: nr. 38.

In Deutsch mit Melodie: Es ist ein Reis entsprungen.

In English with melody: Lo, How a Rose E’er Blooming.

Hymnary.org: Es ist ein' Ros' entsprungenLo, How a Rose E'er Blooming, Lo, how a Rose e'er blooming.

Lyricstranslate.com: Lo, how a Rose e’er blooming, A spotless Rose is blowing.

Wikipedia: Es ist ein Ros entsprungen.

Kõikide piltide allikas peale esimese, 1923WL ja 1899EMRLR: digitaalarhiiv DIGAR.

14 november 2022

0149 Taewa tähed, ilma wäed

 


1899EMRLR on mitmete erinevustega:


Igaks juhuks meenutan, et 6. salmi 'wõeraks tule mulle!' tähendab 'külla/külaliseks tule mulle!' 7. salmi 3. ja 4. rida on siin rohkem erinevad.

In Deutsch: Ihr Gestirn, ihr hohlen Lüfte, BWV 476.

In Deutsch und Englisch: Ihr Gestirn, ihr hohen Lüfte.

0148 Su sõime juures seisan ma

 


Kahe salmi võrra rikkam on 1916ELR variant (6. ja 9. salm):Veel rohkem salme on 1899EMRLR variandis:


Salmid 6 ja 7 on need, mis on 1916ELR-st välja jäetud.

Lastele mõeldud 1898ML lühendatud variandis on viimane salm vist tehtud raamatu autori poolt, kuigi nagu altpoolt hymnary.org lingi pealt näha, on see siiski sarnane saksakeelse originaali viimase salmiga:


Viisiga, lühendatud ja mõnes kohas muudetud tekstiga 1939VLR:


Tartumaa-keelne 1909TTKLR pakub lausa 13 salmi:


1864TMKLR variant on mitmel pool väikeste erinevustega:


Paistab, nagu oleks selle põhjal tehtud 1899EMRLR variant, nii et salmid 9 ja 10 on välja jäetud.

4. salmi 'wallus paistus' on 1909TTKLR-s parandatud kui 'illos paiste'. Selles salmis räägitud 'päiwlik' tähendab 'päike'. 10. salmi algussõna 'Päkesse' jäi mullegi selgusetuks, kuniks olin lugenud kõrvale 1909TTKLR variandi, kust tuli välja, et mõeldud on 'Peakese'. Samamoodi võib 9. salmi 'aijust' tähendada hilisema põhjal 'aedadest'.

Mineviku poole minnes leiab jälle üllatuse: taas kord kaks salmi lisaks, 1766TMKLR:


Lisaks on siin näha salmid 8 ja 9. 1783TMKLR oli 9. salmis üks osa erinev: 'So silmäkeisi, kummaga Mo tahhat tähhel panna.' Suurem erinevus 1783TKLR-ga on aga 6. salmis, mille põhiline osa oli üle viidud ülaltoodud 1864TMKLR-i, aga nagu näha, enne oli see vanem variant ära parandatud.

Mulle paistab, et salmid 6 ja 8-12 võiks tõesti välja jätta, kuna tänapäeval kõlavad need sentimentaalsena või liialdatuna (kui just pole lapse kirjutatud) ja mis laulule minu arvates vaimulikku väärtust ei lisa, aga ülejäänud 9 salmi võiksid jääda.

1991KLPR: 37A ja 37B.


Kuna saksakeelses tekstis hymnary.org peal on siiski vaid 8 salmi, tekkis huvi, et kas seal üldse mingites variantides on neid sentimentaalseid osi. Skännitud lehtedel paistis, et kui, siis oli salme vähem, aga mitte rohkem. Kui võtta aluseks viimati toodud 15-salmiline variant, siis originaalselt saksa keeles ehk ka Paul Gerhardti kirjutatud on need salmid: 1, 3-5, 7, 13-15. 1938ULR-s on seega vaid 2. salm selline, mis ei ole Gerhardti kirjutatud. Seega võib selle laulu puhul öelda, et kes iganes selle 1766. a. variandi kirjutas, on tegelikult olnud hea, et samm-haavalgi on need muud salmid kõrvale jäetud ja kokkuvõttes on 1938ULR piisavalt hästi lühendatud. Eks see erinevus paistis hästi silma.

Kõikide piltide allikas peale esimese, 1909TTKLR ja 1899EMRLR: digitaalarhiiv DIGAR.

13 november 2022

0147 Siion, laula suures rõõmus

 


Alguses peab muidugi olema 'Siion, laula', nagu on ka 1899ULR-s, mitte 'Siion, laulu'.

Eesti ajaloost tuntud Johann Woldemar Jannsen on lisaks sellele laulule (ja võib-olla mõnele veel) DIGARi andmeil tõlkinud ka lauluraamatuid nimega "Sioni-Laulo-Kannel", mida on ilmunud vähemalt kolm osa.

1991KLPR: nr. 35.

0146 See on see öö, mil ilmutanud

 


1899EMRLR variant on mitmes kohas erinev:


1991KLPR: nr. 34.

In English with melody: This Night a Wondrous Revelation.

Hymnary.org: Dies ist die Nacht, da mir erschienen, This night a wondrous revelation.