28 juuli 2021

0071 Päew ajab ära und ja ööd

 


1899ULR-s oli 7. salmis väikesed erinevused: "Seks loodi sind ka Jumalast Ta sarnaseks nii ilusast, Et pidi teda tundma." Selles 'pidi' on ilmselt sealne trükiviga, sest mujal on igal pool olnud 'pidid'. Tolles raamatus on trükivigu mudu väga vähe.

1899EMRLR sisaldas mitmeid erinevusi ja ka ühe salmi rohkem (14.):


Miks see 14. salm välja oli jäetud, ei saa sisu järgi küll aru. Lisaks on 1847EMRLR-s (kus ka seekord oli viletsa kvaliteediga raamatuleht, mistõttu siia seda ei pannud) ja ka 1868EMRLR-s 13. salmi lõpus koma, mis seob selle 14. salmiga üheks lauseks ja aitab mõttest aru saada.

See laul oli puudu 1796ULR-st, aga varasemates oli jälle olemas. Seni ei ole taolisi "auke" märganud.

1694MKLR-st leidsin laulu üles tänu saksakeelsele registrile, sest algus on erinev:


Siin on ilmselt 3. salmi alguses 'Ka kulub'='Ka on kuuulda'. Salmid 8-13 on üsna eelmise (st. uuema) variandi moodi.

Järgmine variant mineviku suunas on 1693EMLR lk. 84:


1673Luther variant oli mõne erineva reaga, aga sisuliselt sama.

Viisiga variant on 1883WNL:


All mainitud 521 on tõenäoliselt trükiviga, sest see viitab 1899EMRLR lauluraamatu mingile varasemale variandile, kus see on nr. 520.

Väikese erinevusega on 1859LWRTTMK viisirida:


Tartumaa-keelne variant on 1864TMKLR:


Siin on nii, nagu varemgi on olnud, mitmed kohad sarnasemad vanade põhjaeestikeelsete variantidega.

Harv variant on sellest olemas 1816WLRTTR-s, kahjuks lühendatult:


1864TMKLR-ga võrreldes mõnede väikeste erinevustega on 1766TMKLR:


Veel mitmete väiksemate erinevustega oli kõige varasem 1685WTMKLR lk. 195:


Hymnary.org kaudu leidus ka viide, et teksti autoriks on Michael Weiß(e), aeg: ilmselt 16. sajandi algupoolelt.

Hymnary.org: Der tag vertreibt die finstre nacht.

Kõikide piltide allikas peale esimese ja 1899EMRLR: digitaalarhiiv DIGAR.

26 juuli 2021

0070 Öö lõpeb teal

 


Mõnede erinevustega on 1899EMRLR:


Muid variante sellest laulust ei leidnud.

Küll selgus kogemata, et 1938ULR laul nr. 103 on sama autori poolt "päeva" variant ehk õhtulaulude seas, kusjuures too laul on tehtud siinsega paralleelselt ja sarnaste algusridade või tõlke mõttes mõtetega. See tuli välja Hymnary.org lehelt infot otsides.

Hymnary.org: Die nacht ist hin, Mein geist und sinn.

17 juuli 2021

0069 Öö läinud mööda nüüd

 


1916ELR:1899ULR-s oli 6. salmis kirjas veel 'Siis oled kaunistud', mis konteksti arvestades ei ole õige, aga see oli ka just tehtud muudatus tekstis.

1847EMRLR annab selle ilusa ja sügava palvelaulu uued nüansid, aga kuna tolle raamatu lehed olid mõnevõrra määrdunud, siis panen siia 1796ULR variandi, mille tekst on sama peale mõne väga väikese erinevuse (mh. tänu sellele, et juttu ei olnud kuradist, mis on ju sellest raamatust välja jäetud):


Lühendatud 1939VLR variandis on tekstierinevused:


Tartumaa-keelne 1864TMKLR:


Kaugemale mineviku poole vaadates olid erinevused väikesed.

1991KLPR: nr. 402.

Hymnary.org: O Jesu, süsses Licht, The Act of Consecration.

Kõikide piltide allikas peale esimese ja 1939VLR: digitaalarhiiv DIGAR.

12 juuli 2021

0068 Oh igawene armu walgus

 


1894KKWL ehk Martin Lipu veidi varem välja antud raamatus olid mõned erinevused:

1939VLR lühendatud tekst on mõnes kohas erinev (võrreldes 1938ULR-ga):


Selles laulust leidus veel vaid 1909TTKLR tartumaa-keelne variant:


Siin on vaid mõned üksikud erinevused.

1894KKWL pildi allikas: digitaalarhiiv DIGAR.

01 juuli 2021

0067 Nüüd unest üles ärkan ma

 


1899ULR-s oli 2. salmis 'meil' annab' asemel 'kõik annab' ja 'waewa tee' asemel 'waewa töö'. Ka 3. salmi algus oli seal teisiti: 'Küll minu usk saab kinnitud, Kui Issandast saan kaitsetud Ja saan ta abi näha'. Rütmi järgi paistab see vanem variant parem.

1899EMRLR variant on üsna erinev:


Viimane sõna oli tookord muidugi teise tähendusega, mis ta tänapäeval on.

Hymnary.org: Nun tret ich wieder aus der ruh, Once more from rest I rise again.