15 november 2022

0150 Üks roosike on tõusnud

 


1923WL omab uue lauluna ühe sellise, mis just selle laulu baasil tehtud:


1916ELR on kolme salmiga:1912JLNW sisaldab hoopis 5 salmiga variandi, millest näiteks 1898ML-s oli kolm esimest:


1899EMRLR tekst on peaaegu sama, kuid tehtud teise viisi jaoks, lisades sellepärast ühe rea juurde:


Viisiga 1872SKK variandis pole roos, vaid riis?


1997VL: nr. 103, Oleviste kirikus.

1991KLPR: nr. 38.

In Deutsch mit Melodie: Es ist ein Reis entsprungen.

In English with melody: Lo, How a Rose E’er Blooming.

Hymnary.org: Es ist ein' Ros' entsprungenLo, How a Rose E'er Blooming, Lo, how a Rose e'er blooming.

Lyricstranslate.com: Lo, how a Rose e’er blooming, A spotless Rose is blowing.

Wikipedia: Es ist ein Ros entsprungen.

Kõikide piltide allikas peale esimese, 1923WL ja 1899EMRLR: digitaalarhiiv DIGAR.

14 november 2022

0149 Taewa tähed, ilma wäed

 


1899EMRLR on mitmete erinevustega:


Igaks juhuks meenutan, et 6. salmi 'wõeraks tule mulle!' tähendab 'külla/külaliseks tule mulle!' 7. salmi 3. ja 4. rida on siin rohkem erinevad.

In Deutsch: Ihr Gestirn, ihr hohlen Lüfte, BWV 476.

In Deutsch und Englisch: Ihr Gestirn, ihr hohen Lüfte.

0148 Su sõime juures seisan ma

 


Kahe salmi võrra rikkam on 1916ELR variant (6. ja 9. salm):Veel rohkem salme on 1899EMRLR variandis:


Salmid 6 ja 7 on need, mis on 1916ELR-st välja jäetud.

Lastele mõeldud 1898ML lühendatud variandis on viimane salm vist tehtud raamatu autori poolt, kuigi nagu altpoolt hymnary.org lingi pealt näha, on see siiski sarnane saksakeelse originaali viimase salmiga:


Tartumaa-keelne 1909TTKLR pakub lausa 13 salmi:


1864TMKLR variant on mitmel pool väikeste erinevustega:


Paistab, nagu oleks selle põhjal tehtud 1899EMRLR variant, nii et salmid 9 ja 10 on välja jäetud.

4. salmi 'wallus paistus' on 1909TTKLR-s parandatud kui 'illos paiste'. Selles salmis räägitud 'päiwlik' tähendab 'päike'. 10. salmi algussõna 'Päkesse' jäi mullegi selgusetuks, kuniks olin lugenud kõrvale 1909TTKLR variandi, kust tuli välja, et mõeldud on 'Peakese'. Samamoodi võib 9. salmi 'aijust' tähendada hilisema põhjal 'aedadest'.

Mineviku poole minnes leiab jälle üllatuse: taas kord kaks salmi lisaks, 1766TMKLR:


Lisaks on siin näha salmid 8 ja 9. 1783TMKLR oli 9. salmis üks osa erinev: 'So silmäkeisi, kummaga Mo tahhat tähhel panna.' Suurem erinevus 1783TKLR-ga on aga 6. salmis, mille põhiline osa oli üle viidud ülaltoodud 1864TMKLR-i, aga nagu näha, enne oli see vanem variant ära parandatud.

Mulle paistab, et salmid 6 ja 8-12 võiks tõesti välja jätta, kuna tänapäeval kõlavad need sentimentaalsena või liialdatuna (kui just pole lapse kirjutatud) ja mis laulule minu arvates vaimulikku väärtust ei lisa, aga ülejäänud 9 salmi võiksid jääda.

1991KLPR: 37A ja 37B.


Kuna saksakeelses tekstis hymnary.org peal on siiski vaid 8 salmi, tekkis huvi, et kas seal üldse mingites variantides on neid sentimentaalseid osi. Skännitud lehtedel paistis, et kui, siis oli salme vähem, aga mitte rohkem. Kui võtta aluseks viimati toodud 15-salmiline variant, siis originaalselt saksa keeles ehk ka Paul Gerhardti kirjutatud on need salmid: 1, 3-5, 7, 13-15. 1938ULR-s on seega vaid 2. salm selline, mis ei ole Gerhardti kirjutatud. Seega võib selle laulu puhul öelda, et kes iganes selle 1766. a. variandi kirjutas, on tegelikult olnud hea, et samm-haavalgi on need muud salmid kõrvale jäetud ja kokkuvõttes on 1938ULR piisavalt hästi lühendatud. Eks see erinevus paistis hästi silma.

Kõikide piltide allikas peale esimese, 1909TTKLR ja 1899EMRLR: digitaalarhiiv DIGAR.

13 november 2022

0147 Siion, laula suures rõõmus

 


Alguses peab muidugi olema 'Siion, laula', nagu on ka 1899ULR-s, mitte 'Siion, laulu'.

Eesti ajaloost tuntud Johann Woldemar Jannsen on lisaks sellele laulule (ja võib-olla mõnele veel) DIGARi andmeil tõlkinud ka lauluraamatuid nimega "Sioni-Laulo-Kannel", mida on ilmunud vähemalt kolm osa.

1991KLPR: nr. 35.

0146 See on see öö, mil ilmutanud

 


1899EMRLR variant on mitmes kohas erinev:


1991KLPR: nr. 34.

In English with melody: This Night a Wondrous Revelation.

Hymnary.org: Dies ist die Nacht, da mir erschienen, This night a wondrous revelation.

30 oktoober 2022

0145 See jõulupäew on rõõmust suur

 


1899ULR-s oli 3. salmis 'meie sulaseks' asemel 'meie sarnaseks'.

1899EMRLR sisaldab teise variandi, kus esimene salm on sama, kokku on vaid kolm salmi, kusjuures kaks viimast on täiesti teise sisuga:


Sama tekst oli ka 1847EMRLR-s nr. 20, kuigi laulu lõpuread olid natuke erinevad: "Woi! mis kurri kawwal meel Olli temmal Jesu peäl', Neid lapsi käskis tappa." Altpoolt on näha, kui varajane see lõpp on.

Varasema tekstiga on 1694MKLR, lk. 16, kusjuures selle lõpp ei ole nii "hirmus", 3. salm on suuresti erinev:


Trükiveana on siin näha 3. salmi 'Krisus'.

Kuna 1693EMLR-s on laul osaliselt hävinud ja tavaliselt on 1673Luther variandis sellega peaaegu identne tekst (ning ühtlasi erinev 1694MKLR-st), siis järgmine ongi 1673Luther lk. 128, mis on nelja salmiga:


Selle teksti järgi paistab, et 1694MKLR variant on 3. ja 4. salmi kokku võtnud 3. salmiks.

1637Stahl lk. 12 on kõige vanem tekst, samuti nelja salmiga:


Nagu näha, on "hirmus" lõpp olemas ka kõige vanemas variandis, mis juba 1673 oli muudetud, aga alates 1721EMRLR-st on uuesti vana variant võetud, mis püsis 1899EMRLR-ni ja on 1899ULR-s uuesti ilusamaks muudetud ja üldse pikemaks tehtud, nii et algsest on alles jäetud vaid 1. salm.

Meloodia pakub 1864TTMKLR:


Sellest erinev on 1859LWRTTMK variant:


Tartumaa-keelsetest variantidest leidus see laul viimasena 1743TMKLR-s, siin säilivuse ja skänni poolest enamasti parem 1726TMKLR variant:


1685WTMKLR variandis olid üksikud erinevused, nt. 2. salmi 'Sest kaunist' asemel on seal 'Sihn üttest' ('Siin ühest') ja 3. salmi 'Herodes naksi pelgäma' ('Heroodes hakkas kartma') asemel on seal 'Herodes sai teus Murre ka' ('Heroodes sai täis (täitus) murega'). Võimalik, et sellesama 1685 a. valiku järgi tehtigi uuesti ka 1721EMRLR variant, mis on ülal 1899EMRLR-s näha.

In English with melody: This Day, It Is So Rich in Cheer.

Hymnary.org: Der Tag der ist so freudenreich. Siin viidatakse, et tõlkija (ilmselt ladina keelest) oli Martin Luther.

Kõikide piltide allikas peale esimese ja 1899EMRLR: digitaalarhiiv DIGAR.

28 oktoober 2022

0144 Sa püha, kallis Jeesuke

 


Mõnede väikeste erinevustega on 1898ML variant (see raamat on mõeldud lastele laulmiseks):


1991KLPR: nr. 432.

Hymnary.org: Du lieber, heil'ger, frommer Christ.

Teise pildi allikas: digitaalarhiiv DIGAR.

16 oktoober 2022

0143 Rõõmustes mu süda kargab

 


Selles pikas laulus on võrreldes 1899ULR-ga mõned erinevused: 8. salmi 'Juhatab' on seal 'Jahutab', see paistab esmalt trükiveana, aga samas on see ka mitmes vanemas tekstis, seega kas on tõesti algne mõte või edasi kantud kunagine trükiviga. 10. salmi 'himustawad' on seal 'hirmutawad'. 12. salmi 'sinuga' on seal 'Sinuga', mis on õigem, kuna see suurtäht viitab riimi mõttes uuele reale ehk viga on siinses hilisemas tekstis (13. salmis on mõlemas raamatus 'sinu' väikese tähega, seega pole küsimus selles). Muud erinevused olid väiksemad (nt. kirjavahemärgid).

1899EMRLR tekst on paljudes kohtades erinev:


Täiesti erinev tõlge on 1894KKWL:

Siin on mitmel pool jäänud teise lühikese riimirea algus suurtähega märkimata. Võrreldes teistega on siit puudu 5. ja 13. salm.

Seekord on võrreldes 1899EMRLR-ga erinev ka 1847. aasta tekstivariant ja rohkem kui tavaliselt. Ilmselt on neid lühikesi ühe-kahesõnalisi riimiridu olnud raske riimina ümber tõlkida ja seetõttu on neid ja muudki osa rohkem muudetud. 1847KWL:


Viisiga tekst 1872SKK:


Kuna siin on 13 salmi, välja on jäänud just 5. ja 13. salm ja lõpus on kirjas ainult surma-aasta, nagu  kõik on samamoodi ka 1894KKWL, siis tekib küsimus, kas Martin Lipp on võtnud selle laulu (ja võib-olla mõne teisegi laulu) aluse just sellest raamatust.

Erineva viisiga on 1859LWRTTMK:


Tartumaa-keelne 1864TMKLR on samuti 13 salmiga ja siin on teistega võrreldes puudu 13. ja 14. salm:


1909TTKLR-s on 12. salmis erinevus: 'Mino elo ülemb ilo', mis paistab 1899EMRLR variandi moodi.

Nagu 1894KKWL on mitmel juhul olnud täiesti erineva tõlkega, on tartumaa-keelsete variantide seast samasugune raamat 1842WPWWL, milles ka see laul olemas on, kuigi mitte kõik pole siin erinev:


9. salmi 'Knu' peab mõistagi olema 'Kun' (tähendusega 'Kus'). 10. salmi lõpu mõte on ebaselge: 1894KKWL 9. salmi lõpus ja teiste tolleaegsete variantide 10. salmis on sama mõte selge: isegi põleva haava Jeesus parandab / Jeesus teeb haavad terveks, siin aga räägitakse, et Jeesus paneb patu haavad põlema -- paistab selle variandi puudulik koht.

Peaaegu sama tekst kui 1864TMKLR on 1783TMKWL, rohkem erinevusi on lõpupoole:


In English with melody: All My Heart This Night Rejoices.

Hymnary.org: Fröhlich soll mein Herze springenAll My Heart This Night Rejoices, All my heart with joy is springingLightly Bound My Bosom, Ringing.

Kõikide piltide allikas peale esimese ja 1899EMRLR: digitaalarhiiv DIGAR.

04 oktoober 2022

0142 Rõõmsaks saage, ristirahwas

 


1899ULR-s oli 3. salmis 'sa mu keel' asemel 'suu ja keel', mis on võetud 1899EMRLR-st, kus on mitmed muudki erinevused:


1847EMRLR omas veel mõnevõrra vanema teksti:


Siin on erinevusteks näiteks 2. salmi 'Korre hölle' ('Kõvade õlgede'), mis on hiljem 1899EMRLR-s 'Kõwa hõle' ja 4. salmi 'luliikmissed' ('luud-liikmed'), mis on hiljem 'ihu liikmid', aga väiksemaid erinevusi on veel.

Viis on kirjas 1864TTMKLR:


Väikeste erinevustega on 1859LWRTTMK viis:


Siiani on selguseta, miks 1859LWRTTMK parempoolne tekst viitab mitmel korral teistsugusele laulu algusele kui on tegelikult tartumaa-keelne variant, sest just see peaks seal olema ja üldiselt ka on. Nagu kohe alt näha, on siin taas olukord, kus see nii pole.

Tartumaa-keelne 1864TMKLR:


1909TTKLR oli 2. salmi teinud osaliselt 1938ULR moodi (nagu paljud muudki laulud täielikult, mida 1864TMKLR üldse pole): teksti 'Ke meid tahhap meije hääs Pästa omma werre wäest' asemel on seal 'Makap halwan laudan sääl, Kõwwu õlgi, hainu pääl'.

Hymnary.org: Freuet euch, ihr Christen alle, O Rejoice, Ye Christians, Loudly.

Kõikide piltide allikas peale esimese ja 1899EMRLR: digitaalarhiiv DIGAR.

18 september 2022

0140 Oh tulge, imet waadake!

 


1899ULR-s oli 9. salmis 'Kes teda' asemel 'Ka teda'.

1899EMRLR sisaldab palju erinevusi, mh. 8. salmi lisaks:


See on taas kahetsusväärne, et nii olulise sisuga salm oli sama aasta ULR-st ja hilisematest välja jäetud.

1899EMRLR viitab saksakeelse teksti kaudu justkui teisele laulule, mille algus on sarnane, kuid palju pikem ja tänu sellele algusele õnnestus leida hymnary.org tekst: Schaut, schaut, was ist für Wunder dar.

0139 Oh lenda lauldes ülesse

 


10 september 2022

0138 Oh laulgem südamest

 


1899EMRLR on mitmete erinevustega. 4. salmis toodud inglite tegevuse erinevus on ilmselt trükiviga, sest sama laul on mujal selleaegsetes trükivariantides ikkagi ühtne, et inglid laulavad, mitte kuulavad.


1694MKLR lk. 15 on veel mitmel pool uuematega sarnane:


Täiesti erinev tõlge, nagu tavaliselt, on 1693EMLR variant, lk. 149:


Kõige vanem tekst on samuti olemas, 1637Stahl lk. 13:


Siit on ka näha, miks on laulu algsalm ladina kirjas, mitte gooti tähtedega: see on selles lauluraamatus pooltõlge ladina keelest saksa keelde.

Viisiga variant 1883WNL:


Oma variant on 1859LWRTTMK:


Tartumaa-keelne 1864TMKLR:


Sama tekst on olemas juba 1690TMKLR-s, ainsa suurema erinevusena on seal 2. salmi "Siis wõtta armoga, O armas latsekenne" asemel "Sa tahhas armoga, O Poig ke tillokenne" (1766TMKLR variandis).

1726TMKLR ja ka 1690TMKLR viitavad sellele laulule pealkirjaga "Sesamma laul ümbretettu. A. V." See variant on selline, 1726TMKLR:


1997VL: nr. 90, Oleviste kirikus.

1991KLPR: nr. 27.

In english with melody: Now Sing We, Now Rejoice.

Hymnary.org: In dulci jubilo, Nun singet und seid froh, In Dulci Jubilo, In dulci jubilo, sing Alleluia, lo, Now Sing We, Now RejoiceIn dulci jubilo, let us our homage show.

Lyricstranslate.com: In Dulci Jubilo (English translation).

Kõikide piltide allikas peale esimese ja 1899EMRLR: digitaalarhiiv DIGAR.