09 august 2022

0135 Nüüd ole, Jeesus, kiidetud

 


Eelmine versioon 1899EMRLR:


Siin on justkui osaliselt read pikemad (silp rohkem), samas kui meloodia on sama (Punscheli raamatus nr. 103).

Üsna sarnane on sellega veel 1694MKLR lk. 14:


Täiesti erinev tõlge on 1693EMLR lk. 139:


1673Luther variandis oli 5. salmi teine pool erinev: "Et wihx meit Hedda-Orgkust sihdt Nink annax meile Taiwa Hühdt / Kyrieel."

Kõige varasem tekst on 1637Stahl lk. 6:


Viisiga 1883WNL tekstis on pisierinevused 5. ja 7. salmis (võrreldes 1899EMRLR-ga):


Erineva viisiga on 1872SKK:


Natuke erinev on ka 1864TTMKLR viis, kui võrrelda 1883WNL-ga:


Veel oma nüansiga on 1859LWRTTMK viis:


Aga eesti rahvaviisiga variant muidugi ületab need kõik, 1997VL:

Tartumaa-keelne 1909TTKLR:


1864TMKLR on 2. ja 5. salmis natuke erinev:


Oma erivariant on olemas 1842WPWWL-s:


1864TMKLR-ga võrreldes on 1766TMKLR paljudes kohtades erinev:


Sellest täiesti erinev tõlge oli kahes kõige vanemas raamatus, siin olgu 1690TMKLR lk. 10 (seekord sai selle peaaegu hästi kätte):


1997VL: nr. 603.

1991KLPR: nr. 9.

In Deutsch mit Melodie: Gelobet seist du, Jesu Christ.

In English with melody: All Praise, Lord Jesus Christ, to Thee.

Hymnary.org: Gelobet seist du, Jesu Christ, O Jesus Christ, All Praise to Thee, All Praise to Thee, Eternal Lord.

Kõikide piltide allikas peale esimese, 1899EMRLR, 1909TTKLR ja 1997VL: digitaalarhiiv DIGAR.

04 august 2022

0134 Nüüd Jumalale austust

 


Seda laulu on rohkem ümber tehtud, kuna juba järgmine samm mineviku poole 1899EMRLR on lisakorduste ja ka ühe hiljem välja jäetud salmiga (4.):


Sellest omakorda erinev, kuigi mitte palju, on 1847EMRLR:


Sellest jälle erinev on 1694MKLR oma tüüpiliselt hea riimiga, lk. 11:


Sellest täitsa erinev tõlge on eelnenud 1693EMLR lk. 150:


Kõige varasem on 1637Stahl lk. 17:


Meloodiaga 1883WNL:


5. salm viitab, et selle viisidega lauluraamatu tekstid on ilmselt autori poolt kohendatud, kuna selles on kaks varianti, mis on ühesugused nii 1899EMRLR-s (ja 1887EMRLR-s) kui ka 1847EMRLR-s, aga siin erinevad: sõnad 'Weel' ja 'rahwa' on mõlemas nimetatud versioonis 'Meil' ja 'rahwast'.

1872SKK pakub osaliselt erineva viisi:


Omapärane viisivariant on 1864TTMKLR-s, kuna selles on korratav osa pikem:


Ja veel üks variant 1859LWRTTMK-s:


Tartumaa-keelne 1864TMKLR üllatab lisatud 9. salmiga, mida polnud ka ülal toodud 1637Stahl originaalis:


Siit paistab üks keelelise seose areng: 'kahre' tähendab 'kare', aga võro keeles tähendab 'kahr' sõna 'karu'. Olen kuulnud kasutatavat sõna 'karune' millegi karvase kohta, aga 'karvane' ja 'kare' on ilmselt ühest tüvest. Võimalik, et looma nimetus on vanem kui see omadussõna, seega paistab tõenäoline, et 'kare' ja 'karv' on sama lähtesõnaga, nagu 'karu' (ja lõunaeesti keel on ju teatavasti vanem kui põhjaeesti keel, millest tuleb muuseas ka esimese suurem sarnasus soome keelega). Põhjaeestikeelses 1847EMRLR-s ülal on selle koha peal sõna 'korre' ehk ka tänapäevane 'kore' võib samast tüvest tulla. Muidugi võivad need seosed olla tekkinud mingit teist teed pidi ja võib-olla veel mingi teise sõna kaudu, aga tänapäeva eesti keeles sellist seost sõnaga 'karu' enam ei märka.

1909TTKLR-s oli 8. salm uuendatud: "Nüüd meile Paradiisi ta Teep walla wägewast', Ei keela Keerup mõõgaga Meil' sisseminemast. ;,;" Ilmselt on see hiline korrektuur tehtud vanemate versioonide järgi.

Eelmine variant 1766TMKLR:


8. salmi sõna 'johtake' peaks tähendama 'ühtegi' (tähendusega 'üldse'). A. V. tähendab muidugi Adrian Virginius, kes oli selle raamatu (täpsemalt: kunagise esimese trüki) üks väljaandja. 

1726TMKLR-s oli selle laulu kohta märgitud: "Sesamma Laul ärräparrandetu." Seega kolmes vanemas lauluraamatus on ka varasem versioon, kusjuures kõige vanemas 1685WTMKLR-s ongi vaid see vanem variant. 1726TMKLR lk. 19:


4. salmi 'Os' tähendab 'Oks', mis hiljem on 'juur'. See on viide kirjakohtadele Js 11:10 ja Rm 15:12.

1997VL: nr. 86, Oleviste kirikus.

1991KLPR: nr. 7.

In Deutsch mit Melodie: Lobt Gott, ihr Christen alle gleich (allzugleich).

In English with melody: Praise God, Ye Christians One and All.

Hymnary.org: Lobt Gott ihr Christen allzugleich, Praise God the Lord, ye sons of menPraise Ye the Lord, Ye ChristiansLet all together praise our God, upon His lofty throneYe Christians, sing a joyful lay.

Lyricstranslate.com: Lobt Gott, ihr Christen, alle gleich (English translation).

Kõikide piltide allikas peale esimese ja 1899EMRLR: digitaalarhiiv DIGAR.

31 juuli 2022

0133 Nüüd inglid taewast tulewad

 


Mõnede erinevustega 1847EMRLR:


Siit on näha 2. ja 5. salmist üsna tüüpiline uuema aja muutus, kus konkreetsem väljendus on hilisemas 1938ULR-st tehtud üldisemaks või vähem teravamaks. Ei jäta häbisse (Jeesuse tagasitulemisel) vs. päästab patust on isegi täitsa erinevad väljendused.

Sellega on sarnane 1694MKLR lk. 10:

Siin on need hilisemad üldised kohad veelgi konkreetsemad. Näiteks 4. salmi esimese poole tekst on palju parem kui hilisem, sest üldiselt patt ju ei hirmuta, nagu on kirjas 1847. a. tekstis (ja sellega sisuliselt samaks jäädes kuni 1721. a. tekstivariandini välja), vaid hoopis meelitab. Muus osas on aga veel tegemist sama tõlkega.

Sellest erinev tõlge on 1693EMLR lk. 148:


Kõige varasem 1637Stahl lk. 9:


Viisiga 1883WNL:


Selle raamatu tekstid on mõnikord samuti veidi muudetud, näiteks on siin 4. salmi viimases reas 'Jumal', kui mujal on sellel kohal 'Jeesus'.

Tartumaa-keelne 1864TMKLR:


1909TTKLR-s on uuendatud 3. salmi teine pool selliseks: "Wõtt teie liha henda pääl' Nink saie teie weles tääl."

Eelmine variant 1766TMKLR:


Veel 1690TMKLR oli sama tekstiga, aga veidi erandlikult oli 1685WTMKLR mitme erinevusega, lk. 13:


1991KLPR: nr. 24.

In Deutsch mit Melodie: Vom Himmel kam der Engel Schar.

Hymnary.org: Vom Himmel kam der Engel Schar, To Shepherds as They Watched by Night.

Kõikide piltide allikas peale esimese: digitaalarhiiv DIGAR.

30 juuli 2022

0132 Ma tulen taewast ülewalt

 


1916ELR:Tekstid on peaaegu identsed, nagu tavaliselt, aga erinevus on 8. salmis 'hädast aitma', mis on 'hädas aitma' nii 1938ULR kui 1899ULR; 13. salmis on 'sängiks omale', mis on 1938ULR 'sängiks endale'. Lausete lõppude märgid on kah kohati erinevad.

Juba 1899EMRLR tekst oli mõnes kohas erinev, 1847EMRLR aga lihtsalt vanaaegsem, nagu tavaliselt, ja veel mõne erinevusega:


Ilmselt on selles ja varasemates versioonides kasutuses olnud viide 'alwale' varasem keelekasutus, mis kõlab tänapäeval kummaliselt, sest seda ei kasutata enam selliselt.

Sama tõlke varasem variant on 1694MKLR lk. 8:


Üllatavalt sarnane -- tavaliselt see nii pole -- on ka sellest eelnenud 1693EMLR lk. 145, kust kahjuks osa on riknenud (alles salmid 4-5 ja 9-15), aga millega on tavaliselt peaaegu identne 1673Luther, lk. 132:

Mida tähendab 'Tuto' 14. salmis?

Kõige vanem tõlge on 1637Stahl lk. 7:


Viisiga variant 1883WNL:


1872SKK viisi lõpuosa on erinev:


1859LWRTTMK viis on samuti veidi erinev:


Tartumaa-keelne 1864TMKLR:


Selles on välja jäetud 10. ja 11. salm, kuigi midagi on 11. salmist pandud 5. salmi.

Varasem tekst koos 15 salmiga 1783TMKLR:


Veel samm mineviku poole on 1726TMKLR (praktiliselt sama tekst on ka 1685WTMKLR):


1997VL: nr. 82, Oleviste kirikus.

1991KLPR: nr. 22.

In Deutsch mit Melodie: Vom Himmel hoch da komm ich her.

In English with melody: From Heaven Above to Earth I Come.

Hymnary.org: Vom Himmel hoch, da komm' ich her, From Heaven Above to Earth I ComeFrom heaven high I come to earthFrom Highest Heaven, on Joyous Wing.

Lyricstranslate.com: Vom Himmel hoch, da komm ich her.

Kõikide piltide allikas peale esimese: digitaalarhiiv DIGAR.