15 jaanuar 2023

0154 Nüüd, Jumal, mina kiidan

 


1899ULR-s oli väike erinevus 3. salmi lõpus: "saatsid eemale".

Rohkemate erinevustega on taas 1899EMRLR:


Sellest mõnes kohas erinev on 1847EMRLR:


Eelmine tõlge 1694MKLR lk. 20:


Siin on olemas isegi põhja-eesti keele variandis sammuke varasem sõna 'aastal' kohta: 'ajastal', mis vähemalt võro keeles on ühes variandis otse 'ajast aega' kujul: 'ajastaig'.

Veel vanem tõlge on 1693EMLR lk. 159:


Selle laulu juures on mõned erinevused võrreldes ülalolevaga ka 1673Luther variandis lk. 146, näiteks 3. ja 6. salmi juures:


Kõige vanem tekst on samuti olemas, 1637Stahl lk. 18:

Siin on 3. salmi alguses huvitav sõna 'ütlusambt', mis on kõrval saksakeelsena 'Lehrampt'. Viimane tähendab arvatavasti 'õpetamisamet', mis on eesti keelde tõlgitud kui 'jutlustamise amet'. Hilisemas saksa keeles on see 'Ampt' muutunud ümber variandiks 'Amt', mis on lähedasem eestikeelsele sõnale 'amet'.

Noodid pakub 1883WNL:


Teise viisi pakub 1859LWRTTMK:


Tartumaa-keelne tekst 1864TMKLR:


150 aasta eest võidi veel laulda selle väga ilusa laulu 3. salmis isegi seda, et kool, kirik ja Jumala sõna on jäänud rikkumata, aga tänapäeval ei kehti see kahjuks enam ühegi kohta nendest kolmest.

Oma ja erinevustega variant on 1842WPWWL:


1864TMKLR-st mõnes kohas erinev vanem variant on 1766TMKLR:


Kolmes vanemas lauluraamatus oli ka laulu varasem versioon, neist kahes uuemas topelt, nagu see osade laulude puhul on olnud. Siin olgu nendest kolmest kõige hilisem 1726TMKLR:


Tundub, et laps on pildil mitte Joosepi, vaid ühe targa süles, sest kaks vasakpoolset näikse olevat inglid. Aga et ühel targal on käes gloobus (et viidata, et tegemist on just targaga ja üldse tarkadega), on küll tolle ajastu liialdus, kui pilt joonistati, pannes talle kätte objekti kaugest tulevikust.

Hymnary.org: Helft Gottes güt mir preisenHelft mir Gottes Güte preisen, Ye Christians in this nationTo God the anthem raising, Sing Christians, great and small.

In English with melody: Help Me Praise God’s Good Graces.

Kõikide piltide allikas peale esimese ja 1899EMRLR: digitaalarhiiv DIGAR.

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar