14 august 2023

0169 Jeesus, surma ärawõitja

 


Kogemata on siin 1. ja 7. salmi lõpust hüüumärk puudu jäänud.

1916ELR:1899EMRLR variant enne hilisemat kohendamist:


2. salmis on trükiviga: 'mund' asemel peab olema 'muud'.

1939VLR lastele mõeldud variant on lühendatud ja kohati parandatud (viisi ei ole, sest see oli juba eespool olemas):


Viisiga variant 1883WNL:


Selles on tüüpiliselt väikesi erinevusi, kui võrrelda 1847EMRLR (arvestamata sõnade uuendatud vormi) ja 1899EMRLR-ga.

Oma viisivariandiga on 1872SKK:


Täiesti teise viisiga on 1864TTMKLR:


Ja veel üks viis 1859LWRTTMK-st:


Tartumaa-keelne 1864TMKLR:


2. salmi 'kaplust' tähendab 'nööridest' või 'paeltest'. 3. salmi 'wannes' on natuke ebaselge: 1909TTKLR oli seal 'wandes' ehk see võib tähendada 'antud vandeks' ehk ümber tõlgendatult 'ära vannutud', 'äraneetud'.

1842WPWWL on oma versiooniga, ilusa ja hoogsega, nagu tavaliselt:


7. salmi 'surma-wote' on sõna, millest ei saanud aru.

1991KLPR: nr. 70.

In English with melody: Christ, the Life of All the Living.

CPDL: Jesu, meines Lebens Leben.

Kõikide piltide allikas peale esimese, 1899EMRLR ja 1939VLR: digitaalarhiiv DIGAR.

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar