04 oktoober 2022

0142 Rõõmsaks saage, ristirahwas

 


1899ULR-s oli 3. salmis 'sa mu keel' asemel 'suu ja keel', mis on võetud 1899EMRLR-st, kus on mitmed muudki erinevused:


1847EMRLR omas veel mõnevõrra vanema teksti:


Siin on erinevusteks näiteks 2. salmi 'Korre hölle' ('Kõvade õlgede'), mis on hiljem 1899EMRLR-s 'Kõwa hõle' ja 4. salmi 'luliikmissed' ('luud-liikmed'), mis on hiljem 'ihu liikmid', aga väiksemaid erinevusi on veel.

Viis on kirjas 1864TTMKLR:


Väikeste erinevustega on 1859LWRTTMK viis:


Siiani on selguseta, miks 1859LWRTTMK parempoolne tekst viitab mitmel korral teistsugusele laulu algusele kui on tegelikult tartumaa-keelne variant, sest just see peaks seal olema ja üldiselt ka on. Nagu kohe alt näha, on siin taas olukord, kus see nii pole.

Tartumaa-keelne 1864TMKLR:


1909TTKLR oli 2. salmi teinud osaliselt 1938ULR moodi (nagu paljud muudki laulud täielikult, mida 1864TMKLR üldse pole): teksti 'Ke meid tahhap meije hääs Pästa omma werre wäest' asemel on seal 'Makap halwan laudan sääl, Kõwwu õlgi, hainu pääl'.

Hymnary.org: Freuet euch, ihr Christen alle, O Rejoice, Ye Christians, Loudly.

Kõikide piltide allikas peale esimese ja 1899EMRLR: digitaalarhiiv DIGAR.

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar