16 oktoober 2022

0143 Rõõmustes mu süda kargab

 


Selles pikas laulus on võrreldes 1899ULR-ga mõned erinevused: 8. salmi 'Juhatab' on seal 'Jahutab', see paistab esmalt trükiveana, aga samas on see ka mitmes vanemas tekstis, seega kas on tõesti algne mõte või edasi kantud kunagine trükiviga. 10. salmi 'himustawad' on seal 'hirmutawad'. 12. salmi 'sinuga' on seal 'Sinuga', mis on õigem, kuna see suurtäht viitab riimi mõttes uuele reale ehk viga on siinses hilisemas tekstis (13. salmis on mõlemas raamatus 'sinu' väikese tähega, seega pole küsimus selles). Muud erinevused olid väiksemad (nt. kirjavahemärgid).

1899EMRLR tekst on paljudes kohtades erinev:


Täiesti erinev tõlge on 1894KKWL:

Siin on mitmel pool jäänud teise lühikese riimirea algus suurtähega märkimata. Võrreldes teistega on siit puudu 5. ja 13. salm.

Seekord on võrreldes 1899EMRLR-ga erinev ka 1847. aasta tekstivariant ja rohkem kui tavaliselt. Ilmselt on neid lühikesi ühe-kahesõnalisi riimiridu olnud raske riimina ümber tõlkida ja seetõttu on neid ja muudki osa rohkem muudetud. 1847KWL:


Viisiga tekst 1872SKK:


Kuna siin on 13 salmi, välja on jäänud just 5. ja 13. salm ja lõpus on kirjas ainult surma-aasta, nagu  kõik on samamoodi ka 1894KKWL, siis tekib küsimus, kas Martin Lipp on võtnud selle laulu (ja võib-olla mõne teisegi laulu) aluse just sellest raamatust.

Erineva viisiga on 1859LWRTTMK:


Tartumaa-keelne 1864TMKLR on samuti 13 salmiga ja siin on teistega võrreldes puudu 13. ja 14. salm:


1909TTKLR-s on 12. salmis erinevus: 'Mino elo ülemb ilo', mis paistab 1899EMRLR variandi moodi.

Nagu 1894KKWL on mitmel juhul olnud täiesti erineva tõlkega, on tartumaa-keelsete variantide seast samasugune raamat 1842WPWWL, milles ka see laul olemas on, kuigi mitte kõik pole siin erinev:


9. salmi 'Knu' peab mõistagi olema 'Kun' (tähendusega 'Kus'). 10. salmi lõpu mõte on ebaselge: 1894KKWL 9. salmi lõpus ja teiste tolleaegsete variantide 10. salmis on sama mõte selge: isegi põleva haava Jeesus parandab / Jeesus teeb haavad terveks, siin aga räägitakse, et Jeesus paneb patu haavad põlema -- paistab selle variandi puudulik koht.

Peaaegu sama tekst kui 1864TMKLR on 1783TMKWL, rohkem erinevusi on lõpupoole:


In English with melody: All My Heart This Night Rejoices.

Hymnary.org: Fröhlich soll mein Herze springenAll My Heart This Night Rejoices, All my heart with joy is springingLightly Bound My Bosom, Ringing.

Kõikide piltide allikas peale esimese ja 1899EMRLR: digitaalarhiiv DIGAR.

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar