14 november 2022

0148 Su sõime juures seisan ma

 


Kahe salmi võrra rikkam on 1916ELR variant (6. ja 9. salm):Veel rohkem salme on 1899EMRLR variandis:


Salmid 6 ja 7 on need, mis on 1916ELR-st välja jäetud.

Lastele mõeldud 1898ML lühendatud variandis on viimane salm vist tehtud raamatu autori poolt, kuigi nagu altpoolt hymnary.org lingi pealt näha, on see siiski sarnane saksakeelse originaali viimase salmiga:


Viisiga, lühendatud ja mõnes kohas muudetud tekstiga 1939VLR:


Tartumaa-keelne 1909TTKLR pakub lausa 13 salmi:


1864TMKLR variant on mitmel pool väikeste erinevustega:


Paistab, nagu oleks selle põhjal tehtud 1899EMRLR variant, nii et salmid 9 ja 10 on välja jäetud.

4. salmi 'wallus paistus' on 1909TTKLR-s parandatud kui 'illos paiste'. Selles salmis räägitud 'päiwlik' tähendab 'päike'. 10. salmi algussõna 'Päkesse' jäi mullegi selgusetuks, kuniks olin lugenud kõrvale 1909TTKLR variandi, kust tuli välja, et mõeldud on 'Peakese'. Samamoodi võib 9. salmi 'aijust' tähendada hilisema põhjal 'aedadest'.

Mineviku poole minnes leiab jälle üllatuse: taas kord kaks salmi lisaks, 1766TMKLR:


Lisaks on siin näha salmid 8 ja 9. 1783TMKLR oli 9. salmis üks osa erinev: 'So silmäkeisi, kummaga Mo tahhat tähhel panna.' Suurem erinevus 1783TKLR-ga on aga 6. salmis, mille põhiline osa oli üle viidud ülaltoodud 1864TMKLR-i, aga nagu näha, enne oli see vanem variant ära parandatud.

Mulle paistab, et salmid 6 ja 8-12 võiks tõesti välja jätta, kuna tänapäeval kõlavad need sentimentaalsena või liialdatuna (kui just pole lapse kirjutatud) ja mis laulule minu arvates vaimulikku väärtust ei lisa, aga ülejäänud 9 salmi võiksid jääda.

1991KLPR: 37A ja 37B.


Kuna saksakeelses tekstis hymnary.org peal on siiski vaid 8 salmi, tekkis huvi, et kas seal üldse mingites variantides on neid sentimentaalseid osi. Skännitud lehtedel paistis, et kui, siis oli salme vähem, aga mitte rohkem. Kui võtta aluseks viimati toodud 15-salmiline variant, siis originaalselt saksa keeles ehk ka Paul Gerhardti kirjutatud on need salmid: 1, 3-5, 7, 13-15. 1938ULR-s on seega vaid 2. salm selline, mis ei ole Gerhardti kirjutatud. Seega võib selle laulu puhul öelda, et kes iganes selle 1766. a. variandi kirjutas, on tegelikult olnud hea, et samm-haavalgi on need muud salmid kõrvale jäetud ja kokkuvõttes on 1938ULR piisavalt hästi lühendatud. Eks see erinevus paistis hästi silma.

Kõikide piltide allikas peale esimese, 1909TTKLR ja 1899EMRLR: digitaalarhiiv DIGAR.

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar