02 detsember 2023

0174 Mis oled sina, armas Jeesus, teinud

 


1899ULR oli 2. salmi esimene sõna 'Üks'.

1899EMRLR on paljudes kohtades erinev, eelviimane salm on lisaks:


3. salm on ekslikult märgitud numbriga 8. 10. salmi järeldus on siin tõsisem kui 1938ULR-s.

Ka 1847EMRLR variant oli ülal olevaga võrreldes mitmes kohas erinev, aga need on väikesed erinevused:


1718MKL oli sisuliselt sama sõnadega, pisierinevused olid vaid sõnade kujudes, aga paar erinevust võib välja tuua: 6. salmis on seal 'Ei woind ma ende wääst' ('ende' on huvitav vorm) ja 14. salmis on viimane rida 'Ei te mul häbbi.'

1694MKLR lk. 26 on sama tõlge, mõnes kohas väikeste erinevustega, aga nt. 6. salmis on kaks esimest rida ära vahetatud, kusjuures mõte patust mittehoidmise kohta on palju tugevam kui 1847EMRLR variant, 8. salmi lõpupoole on erinevus ja 14. salm on veel rohkem erinev:


1693EMLR lk. 189 on täiesti erinev tõlge, kus 7. salm on vahele jäänud (või on uuemates variantides see lisatud) ja 10. salm (hilisema numeratsiooni järgi) on samuti omamoodi sügavusega:


1673Luther variandis on 2. salmi ebaselge sõna kirjutatud 'waiwasit'. Siin on ka tundmatuid sõnu, mille sisu võib aimata ('süstama', 'tüdda').

Laste jaoks lühendatud, tunduvalt muudetud tekstiga ja lisaks viisiga 1939VLR:


1859LWRTTMK viisirida on veidi erinev:


Tartumaa-keelne 1864TMKLR:


1909TTKLR variandis oli 5. salmis 'teed om käünü' ja 8. salmis 'kittust laotada lajal'?'

1842WPWWL üsnagi sarnane variant, ilma 7. salmita:


1864TMKLR-st eelmine variant (sama tõlke algsem variant) on olemas näiteks 1766TMKLR:


See variant oli peaaegu sama kuni 1685WTMKLR-ni välja, aga mingid erinevused on varasemates variantides siiski, näiteks 1726TMKLR:


11. salmi lõpp on mõnevõrra ebaõnnestunud ja hiljem ongi seda parandatud.

1685WTMKLR-s oli erinevuseks nt. 7. salmi 'o Arm ülle Möhdu' ja 10. salmi 'Kui Leha Himmu kisto erra minna'.

1997VL: nr. 111.

1991KLPR: nr. 92.

In English with melody: O Dearest Jesus, What Law Hast Thou Broken.

In English: Ah, holy Jesus, how hast thou offended.

In Deutsch: Herzliebster Jesu, was hast Du verbrochen.

Kõikide piltide allikas peale esimese, 1899EMRLR ja 1939VLR: digitaalarhiiv DIGAR.

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar