30 oktoober 2021

0096 Nüüd päikse walgus iluga

 


1916ELR sisaldas lisasalmi enne viimast! Üllatus sellepärast, et tavaliselt on siin sama palju salme, kui 1938ULR ja 1899ULR.

1899EMRLR on samuti 7 salmiga, lisasalm on sõna-sõnalt sama, seega ilmselt siit võetud:Viisiga on 1872SKK:1864TTMKLR:


Laulu algus viite mõttes klapib siin vaid tartumaa-keelse variandi puhul. Mis variant algab sõnadega "Oh päwad, mis täis", ei leidnud.

1859LWRTTMK on veel oma viisivariandiga:


Tartumaa-keelne 1864TMKLR sisaldab veel uusi salme:


Uued salmid võrreldes 1938ULR-ga on 6-8, millest keskmine oli see, mis 1938ULR-st välja jäetud. Et siin on 9 salmi, näitab taas kord, et kaks erinevat lauluraamatu suunda erineva keele(murde) ja vana haldusüksuse tõttu (Eestimaa ja Liivimaa) on omamoodi kasukski olnud.

See laul oli olemas isegi 1816WLRTTR-s nr. 576 ja 7 salmiga, kust olid ülaloleva 1864TMKLR-ga võrreldes ära jäetud 6. ja 7. salm. Nagu näha, on 6. salm mõnelegi autorile ja revideerijale eespool pinnuks silmas olnud. Ristiteel käija elu kirjeldusest jäetakse üks osa lihtsalt välja, nagu poleks seda olemas.

Põhjaeestikeelse teksti "Mu waene süda rahuta, Kui sa ei wasta mulle" kohal on siin tekst "Ei olle rahho söamen Enne, kui ma so kitta" ehk "Ei ole rahu südames enne, kui ma sind kiidan." Taoline tekst on küll tõsiseks läbikatsumiseks iseendale: kas käib see ka minu kohta? Kas on Jeesuse kaudu saadud õnnistus, arm, abi jne. igapäevases elus selline, mis paneb teda tõesti südamest mitte ainult tänama, vaid isegi kiitma?

In English with melody: The Lovely Sun Has Now Fulfilled.


Kõikide piltide allikas peale esimese ja 1899EMRLR: digitaalarhiiv DIGAR.

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar