31 juuli 2022

0133 Nüüd inglid taewast tulewad

 


Mõnede erinevustega 1847EMRLR:


Siit on näha 2. ja 5. salmist üsna tüüpiline uuema aja muutus, kus konkreetsem väljendus on hilisemas 1938ULR-st tehtud üldisemaks või vähem teravamaks. Ei jäta häbisse (Jeesuse tagasitulemisel) vs. päästab patust on isegi täitsa erinevad väljendused.

Sellega on sarnane 1694MKLR lk. 10:

Siin on need hilisemad üldised kohad veelgi konkreetsemad. Näiteks 4. salmi esimese poole tekst on palju parem kui hilisem, sest üldiselt patt ju ei hirmuta, nagu on kirjas 1847. a. tekstis (ja sellega sisuliselt samaks jäädes kuni 1721. a. tekstivariandini välja), vaid hoopis meelitab. Muus osas on aga veel tegemist sama tõlkega.

Sellest erinev tõlge on 1693EMLR lk. 148:


Kõige varasem 1637Stahl lk. 9:


Viisiga 1883WNL:


Selle raamatu tekstid on mõnikord samuti veidi muudetud, näiteks on siin 4. salmi viimases reas 'Jumal', kui mujal on sellel kohal 'Jeesus'.

Tartumaa-keelne 1864TMKLR:


1909TTKLR-s on uuendatud 3. salmi teine pool selliseks: "Wõtt teie liha henda pääl' Nink saie teie weles tääl."

Eelmine variant 1766TMKLR:


Veel 1690TMKLR oli sama tekstiga, aga veidi erandlikult oli 1685WTMKLR mitme erinevusega, lk. 13:


1991KLPR: nr. 24.

Hymnary.org: Vom Himmel kam der Engel Schar, To Shepherds as They Watched by Night.

Kõikide piltide allikas peale esimese: digitaalarhiiv DIGAR.

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar