17 juuli 2022

0130 Kui ju ammust oodatud

 


See laul oli veel eelmisest lauluraamatust puudu, aga üllatuseks leidus see palju varasemas 1694MKLR-s lk. 6 -- ja taaskord väga heade riimidega:


See laul õnnestus leida tänu tartumaa-keelsele lauluraamatule 1816WLRTTR, mille sisukorra olin varem eraldi ära teinud (raamatus oli see puudu). Nimelt ei olnud seal küll laulu, mille algus oleks olnud "Kui ju ammust oodatud", aga laul algusega "Kui Maria Kristust ilmal' töi". See paistis sarnane alloleva 1693EMLR tekstiga ja nii vaatasin laulu sealt üle, mis osutuski samaks. Muuhulgas tuli välja, et saksakeelse laulu algus on seal kirjas teisiti: "Als...", mitte "Da...". Selle kaudu sai leitud ka tartumaa-keelses hilisemas lauluraamatus olev laul ja saksakeelsest registrist ka see ülalolev 1694MKLR variant.

Eelmine variant 1693EMLR lk. 172:


Selle raamatu laulud on tavaliselt olemas ka 1673Luther raamatus, mida siia lisan harva, kuna tekst on sisuliselt sama. Aga seekord on selles raamatus kahes kohas väikesed erinevused, 4. salmi 2 esimest rida ja 5. salmi 4. rida, lk. 158:


Nagu saksakeelne laulude grupi temaatiline pealkiri mainib, räägitakse "kolmest targast või kuningast", aga hiljem on vaid kolm kuningat. See kõrgem staatus on läbi sajandite kogu selle loo ülistuse käigus nendele kolmele targale lisaks külge poogitud.

1673Luther variandis on järgmine lugu ilma oma saksakeelse tekstita ja pealkirjaks on "Ein anders." ehk "Üks teine". Taoliste pealkirjadega on varem viidatud laulude variantidele, kui need on hiljuti ümber tehtud. Sama laul järgneb ilma sellesuunalise kommentaarita ka 1693EMLR-s. Mõlemas on kirjas vaid "In Natali Domini" ehk "Jõulupühal". Ilmselt on tegemist selle laulu mingi variandiga,  mitte omaette lauluga, seepärast lisan siia ka selle. Tekstid olid selle puhul sisuliselt samad mõlemas raamatus, seega lisan ilusama tekstiga 1693EMLR lk. 174 (viisi kohta öeldakse, et eelmisega sama):


See laul on ülesehituselt veidi erinev teistest, kuna viimases salmis antakse esimese kahe ehk ajaloolise sündmuse seletus ja tähendus, milleks see eelnev kõik vajalik oli; muidugi vaid nii palju ja ka valikuliselt, kui palju ühe salmi piires seda väljendada saab. Praegusel juhul on see selgitav salm väga sisukas ja olulise sõnumiga.

Allpool toodud viites hymnary.org veebilehelt on lugeda, et "In Natali Domini" on selle laulu ladinakeelne pealkiri.

Nagu ülal viidatud, tuli tartumaa-keelse variandi algus välja poolkogemata, 1909TTKLR:


Korduva osa juures on siin erinevus: kahes esimeses salmis viidatakse Kristusele, ülejäänutes Jumalale. Autoriks viidatakse siin Michael Weiß (Weisse), kuigi hymnary.org veebilehel on kirjas, et ta on hoopis tõlkija, mis tundub õigem, kuna Böömimaa on Tšehhi piirkond ja teise keelega.

Eelmine variant sai ära toodud, kuna oli varasema 1864TMKLR-ga võrreldes mõnes kohas muudetud:


Eelmine variant laulust on 1783TMKLR:


Veel varasem on 1685WTMKLR, kus ka korduv osa on teistsugune (nagu põhjaeestikeelsed):


Hymnary.org: Da Christus geboren war.

Saksakeelsest tekstis on näha, et algne korduv osa on palju parem, kui eestikeelne "patune": rõõmustada soovitatakse sellel, kes oma patu pärast mures on või seda kahetseb, mitte sellel, kes pattudes edasi tahab elada -- eestikeelse lühema variandi tõttu võib ka selline mulje jääda.

Kõikide piltide allikas peale esimese ja 1909TTKLR: digitaalarhiiv DIGAR.

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar