11 jaanuar 2021

0020 Ma tõstan silmad ülesse

 

1894KKWL pakub täitsa teistsuguse tõlke:

1666Blume1 lk. 93 (pildil klikkides saab suurema variandi):


See on üllatav laul: kusagilt mujalt vahepealsetest lauluraamatutest seda ei leidnudki peale 1894KKWL. 5. salm on siin samuti lisaks. Sõnumi poolest on laul jäänud üldiselt samaks, kuigi teksti mõttes on ta hoopis erinev. Kas noodikiri selles raamatus klassifitseerub neumadeks või mitte, ei oska öelda, aga võimalik, et need siiski on neumad.

Nendest kolmest Blume raamatust tahan lisada ka palved, mis lauludele eelnevad või järgnevad, sest nt. 1666Blume1 juures on selline jaotus, et kõigepealt on palve kas hommiku või õhtu jaoks ja sellele järgneb 1-2 laulu, hommiku- või õhtulaul. Ülalolev laul järgnes allolevale hommikupalvele.  Kuna lauludel on siin suurem tähtsus, lisan palve peale laulu. 1666Blume1 lk. 83:


Keel paistab siin "konarlik", seega panen ühe sellise palve ümberkirjutuse tänapäeva(semasse) keelde kirja, jättes sõnade järjekorra üldiselt muutmata, aga asendades või lisades mõned sõnad tänapäevases keeles kasutatavatega:

"Hommikupalve. Taevase Isa kaitsmine olgu meile täna ja igavesti.

JEesus Kristus: vahemees Jumala ja inimeste vahel meiega!

Ja püha Vaimu südamlik rõõm meie sees! See ka valitsegu Jumala nimel; kes seal on üle meie kõigi ja meie kõigi läbi ja meie kõigi sees, aamen!

OH kõigeväeline armuline JUMAL ja ISA taevas, et sina mind taas sinu taevalike teenijate vaimukeste, armsate inglite kaitsmise läbi sel ööl mind hoidnud oled, et mina sel päeval tervelt olen elanud, selle eest kiidan, tänan ja austan mina sind ja palun sind veel lisaks, armas taevane Isa, kelle tahtmise sees mina kõik oma tegemised ja mahajätmised, alustused ja lõpetamised teen, et sa minu peale armulikult halastaks ning kõik minu mõtlemised ja nõudmised, südame, meele ja mõtted, kõik minu sõnad ja teod oma püha Vaimuga valitseks, et ma võiks mõista, mis hea ja kuri on ning et mina selles kurjas ning ärapöördunud ilmas täna nõnda võiksin kõndida ja elada, et ma enne kõiki muid asju, ilma pattudeta, igavese pärisosa järgi südamest igatseks, mille Kristus mu õnnistegija mulle ostnud ja andnud on ning et ma sellest oma kurja patuse eluga ilma ei jääks, et sa sinna sisse tahaksid mind armulikult aidata oma jumaliku armu ja püha VAIMU väega, JEESUSE KRISTUSE, sinu armsa POJA pärast, aamen!"

Sedasorti väga pikki lauseid on raske tänapäeva keelde ümber kirjutada ja stiili mõttes ma jätsingi selle konarlikuks originaali sarnaselt, aga sellest hoolimata on palve mõte üldiselt arusaadav ja ka sisu poolest hea ning innustav, kui seda järjest lugeda. Saksakeelne originaal teksti kõrval aitab mõnest kummalisest tõlkesõnast paremini aru saada, mis muidu jääkski mõistatuseks. Tolleaegsetes tekstides on mitmed austavad nimetused Jumala kohta kahe algava suurtähega, eristades neid nii muus tekstis olevatest ühekordsetest suurtähtedest. Selles ja teisteski raamatutes on küll lisaks see, et laulu või teksti esimene täht on ekstra suur ja ilustatud, millele järgneb tavaline suurtäht ja alles siis väikesed tähed.

See laul oli tartumaa-keelsete sõnavariantidega olemas ka 1909TTKLR nr. 503, aga sisu poolest sama.

1991KLPR: nr. 356.

Hymnary.org: Ich heb mein augen sehnlich auf.

Kõikide piltide allikas peale esimese: digitaalarhiiv DIGAR.

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar