20 juuni 2021

0064 Mu hing, oh anna südamest

 


2. salmi teine pool on kummaline. Võimalik, et tahetakse väljendada sama, mida salmi esimeses pooles, st. mitte 'ei wõi', vaid sisu mõttes 'ei suuda' või 'ei jõua'.

1899EMRLR ja 1882EMRLR sisaldasid mitmeid muutusi, nt. kaks lisasalmi peale ülalolevat 6. salmi, ja 1847EMRLR omas veel mõned väiksemad muutused neile lisaks:


1899EMRLR-s oli 2. lisasalmi ehk 8. salmi 4. rida puudu, 1882EMRLR-s oli see kirjas selliselt: "Ja joda omma hawadest Wee, werrega mo hingekest."

Vanemaid põhjaeestikeelseid variante sellest laulust ei leidnud.

Viisiga variant on olemas 1883WNL:


Täiesti erineva viisiga on 1859LWRTTMK:


Tartumaa-keelne 1864TMKLR:


8. salmi viimane sõna on 1909TTKLR-s 'rohkusest'.

Sellest eelnev on 1783TMKWL variant mitmete muudatustega:


Hymnary.org: Auf Seel, und danke deinem Herrn.

Kõikide piltide allikas peale esimese: digitaalarhiiv DIGAR.

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar