28 juuli 2021

0071 Päew ajab ära und ja ööd

 


1899ULR-s oli 7. salmis väikesed erinevused: "Seks loodi sind ka Jumalast Ta sarnaseks nii ilusast, Et pidi teda tundma." Selles 'pidi' on ilmselt sealne trükiviga, sest mujal on igal pool olnud 'pidid'. Tolles raamatus on trükivigu mudu väga vähe.

1899EMRLR sisaldas mitmeid erinevusi ja ka ühe salmi rohkem (14.):


Miks see 14. salm välja oli jäetud, ei saa sisu järgi küll aru. Lisaks on 1847EMRLR-s (kus ka seekord oli viletsa kvaliteediga raamatuleht, mistõttu siia seda ei pannud) ja ka 1868EMRLR-s 13. salmi lõpus koma, mis seob selle 14. salmiga üheks lauseks ja aitab mõttest aru saada.

See laul oli puudu 1796ULR-st, aga varasemates oli jälle olemas. Seni ei ole taolisi "auke" märganud.

1694MKLR-st leidsin laulu üles tänu saksakeelsele registrile, sest algus on erinev:


Siin on ilmselt 3. salmi alguses 'Ka kulub'='Ka on kuuulda'. Salmid 8-13 on üsna eelmise (st. uuema) variandi moodi.

Järgmine variant mineviku suunas on 1693EMLR lk. 84:


1673Luther variant oli mõne erineva reaga, aga sisuliselt sama.

Viisiga variant on 1883WNL:


All mainitud 521 on tõenäoliselt trükiviga, sest see viitab 1899EMRLR lauluraamatu mingile varasemale variandile, kus see on nr. 520.

Väikese erinevusega on 1859LWRTTMK viisirida:


Tartumaa-keelne variant on 1864TMKLR:


Siin on nii, nagu varemgi on olnud, mitmed kohad sarnasemad vanade põhjaeestikeelsete variantidega.

Harv variant on sellest olemas 1816WLRTTR-s, kahjuks lühendatult:


1864TMKLR-ga võrreldes mõnede väikeste erinevustega on 1766TMKLR:


Veel mitmete väiksemate erinevustega oli kõige varasem 1685WTMKLR lk. 195:


Hymnary.org kaudu leidus ka viide, et teksti autoriks on Michael Weiß(e), aeg: ilmselt 16. sajandi algupoolelt.

Hymnary.org: Der tag vertreibt die finstre nacht.

Kõikide piltide allikas peale esimese ja 1899EMRLR: digitaalarhiiv DIGAR.

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar