13 detsember 2021

0103 Päew lõpeb teal

 


1899ULR-s oli 11. salmis omapärane sõnavariant: 'Kussa järgest lauldakse'.

1847EMRLR sisaldab lisaks salmid nr. 4 ja 11:


1899EMRLR-s oli sellega võrreldes mõned väikesed erinevused, aga suurema erinevusena oli 7. salmi esimese poole lõpus 'mata' ehk 'magada' asemel 'seista', mis kõlab kummaliselt, teise näitena on 8. salmi teine pool selline: 'Las' mu süda sinu seest, Rahu ikka leida.'

1796ULR on 8. salmi teine pool 'Lasse mo meelt sinno sees,  Jesus! rahho leida' ja 12. salm on selline: 'Siis löpmatta Peab nähtama Se parrem taewa selgus: Sest mo Jesus löpmatta on se taewa walgus.'

Meloodiaga 1859LWRTTMK:


Tartumaa-keelne 1864TMKLR:


1909TTKLR-s on 10. salmi esimene pool selline: 'Mill' päiw ja öö Ja meie töö Saap ütskõrd ärä lõpma?' 11. salmis on seal 'Se leinamisse saisus' asemel 'Me leinamise saisus'.

1766TMKLR sisaldas mõningaid erinevusi (nt. 5., 10., 11. ja 13. salmis):


Hymnary.org: Der Tag ist hin, Mein Geist und Sinn.

Sellel laulu "öö" variant on 1938ULR laul nr. 70.

Kõikide piltide allikas peale esimese: digitaalarhiiv DIGAR.

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar