01 jaanuar 2022

0108 Wäsind silmad kinni läewad

 


1899EMRLR on mitmete erinevustega:


Siin on taas tegemist (juba varem) nö. äraunustatud lauluga, kuna järgmine variant leidus alles 1693EMLR lisamaterjali juures lk. 5, kus on ka üks salm lõpus rohkem:


Haruldase lauluna oli see olemas veelgi varem, nimelt ühes 6 lauluga lauluraamatus 1678Boecler viimase lauluna (pildil klikkides või eraldi kaardil avades (ja hiirega pildi peal + vajutades, sõltub küll brauserist) saab suurema variandi, kuna tavapärase suurusega variant jäi liiga väikeseks, mida Blogger siin näidata sai):


Sellest raamatust on see laul siin esimene ja 1938ULR-ga võrreldes on sellest vaid üks laul veel. Tõlke koha pealt, nagu saksakeelne originaal viitab, on nt. 3. salmi lõpus viide otseselt sugulisele patule ('Wollust'), mis eesti keeles ei ole otse tõlgitud, vaid jäetud üldisemalt patuks.

Hymnary.org: Unsre müden Augenlider.

Kõikide piltide allikas peale esimese ja 1899EMRLR: digitaalarhiiv DIGAR.

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar