03 mai 2021

0054 Jumal, maa ning taewa Looja

 


1916ELR:Siin on 3. salmis tehtud võrreldes 1899ULR-ga väike parandus: on 'patu töö', mitte 'patu öö', nagu on ka uuemas variandis. Ka 6. salmis on siin 'armutiiwuga' mitmuses, mitte ainsuses.

1882EMRLR:


See variant oli peaaegu sama, mis 1899EMRLR, aga mõnede erinevustega, erinevused olid võrreldes ka järgmisega.

1847EMRLR:


1796ULR on 3. salmis 'Lasse öga' ja vist probleemseks loetud koht 3. salmi keskel muudetud selliseks: 'Anna, Jesus! tarkust sinna; Siis ma ellan waggaste'. Järgneb 'Ei ma maialt', mis paistab olevat edasi viidud trükiviga, peaks ju olema 'muialt', nagu lõpuks 1899ULR ja sealt edasi on (1899EMRLR oli kah valesti, nagu eelkäija 1882EMRLR). 7. salmis oli 1796ULR-s 'Kurja minnust aiama'.

1694MKLR lk. 165 pakub eelmise variandi sellest laulust:


1693EMLR lisa lk. 2 on erinev ja veelgi varasem variant:


Kuna see viimane juba oli lisas, siis loomulikult varasemates seda enam ei olnud.

1939VLR on teksti osas erinevustega:


Lihtsamalt loetava viisiga variant 1883WNL:


Selle tekst on nagu ikka 1899EMRLR oma (täpsemalt 1887EMRLR, mis enne seda ilmus) va. mõni pisiparandus.

Noot madalamalt on 1872SKK:


Tartumaa-keelne 1864TMKLR:


Järgmine variant mineviku poole on 1766TMKLR:


6. ja 7. salmis olid erinevused ka 1783TMKLR-s, st. seda laulu on korduvalt kohendatud, aga need olid väikesed muudatused.

Kõike varasem 1685WTMKLR lk. 189:


Siin ei ole palju erinevusi, rohkem vormilised. Huvitav on nt. sõna 'sundima', mille all mõeldakse muidugi kohtumõistmist. Tundmatu sõna on 3. salmi 'Raigki', mis on hiljem tõlgitud 'haavu'. Saksa tekst viitab 'Wunden' ehk haavad, st. see pole otse saksa keelest võetud laen (kui ka on, siis vähemalt mitte selle teksti põhjal), seega on see lihtsalt varasem sõna, mis millalgi ära kadus. Synaq.org järgi on 'raig' küll kas kärn või üldlisemalt nahahaigus, aga haava mõttes ei saa seda siiski võtta. Seega võis olla see varasem ka vale tõlge, või oli see sama sõna laiema tähendusega.

1991KLPR: nr. 385.

In English with melody: God Who Madest Earth and Heaven.

Hymnary.org: Gott des Himmels und der Erden, God who madest earth and heaven.

Kõikide piltide allikas peale esimese ja 1939VLR: digitaalarhiiv DIGAR.

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar