20 august 2021

0076 Laulgem suust ja südamest

 


Nagu näha, ei viidata siin vanemale lauluraamatule, ometi leidus sealgi see laul -- leida õnnestus just saksakeelse registri kaudu, 1899EMRLR:

Eks siit ole selge, miks ei viidatud: laul on 1938ULR-s vaid lühendatud kujul, alles paistab olevat seal vaid 1. ja 6. salm. Sisu poolest on siin lihtne ja siiras Jumala kätetöö imetlus, mis inimesele igapäevases elus silma on jäänud -- minu arvates on oluline seda mõista ja näha; ja kui nii on, siis ei ole mingit sundust, et peaks Jumalat tänama, tänu Jumalale tuleb iseenesest ja iga päev. Seega neid vahepealseid salme ei oleks pidanud küll välja jätma.

1847EMRLR oli küll üldiselt sama tekst, aga mingite väikeste erinevustega 2. ja 4.-6. salmis, mis muutsid veidi rõhuasetust:


Üsna sarnane, kuid lõpu poole rohkem erinev on 1694MKLR lk. 194:


Taas on ka 1693EMLR erineva sõnastusega, lk. 119:


Muidugi tähendab siin 1. salmi 'Mezaline' metslooma.

Kõige vanem on 1637Stahl lk. 188:


Selle teksti kaudu saab selgemaks 3. salmi algus: räägitakse inimese elu algusest ja sellest, et tal on toit olemas. 5. salmi loomade nimekiri on siin palju rikkalikum kui hilisemates tekstides.

Viisiga variant 1883WNL:


Teine viis jällegi 1859LWRTTMK-st:


Tartumaa-keelne variant on jälle üllatus, nimelt on seal 4 salmi ehk 3. ja 5. on originaaliga võrreldes samuti ära jäetud, 1864TMKLR:


3. salmis (originaali 4.) on viide 'tõprile', mis tähendab karjas peetavaid suuri loomi, põhjaeestikeelses variandis viidatakse veistele.

1909TTKLR tekst oli sisuliselt sama, aga seal oli üllatuseks toodud laulu autor: Bartholomäus Ringwald. Paraku ei klapi see hymnary.org infoga, mis pakub autoriks Nicolaus Selneckeri.

Edasi on varasem ja mitmete erinevustega variant 1766TMKLR, mh. täies pikkuses:


5. salmi 'Zikkuge' ei viita sikkudele, vaid sigadele.

Väiksema arvu lisaerinevustega (eriti 2., 3. ja 5. salm) kõige varasem on 1685WTMKLR lk. 209:


Hymnary.org: Singen wir aus Herzensgrund, Now give thanks, ye old and young.

Kõikide piltide allikas peale esimese ja 1899EMRLR: digitaalarhiiv DIGAR.

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar