03 aprill 2021

0034 Kiida nüüd Issandat

 


1945VKL tänapäevases tekstis, kuid lühendatult, ka mõnede väikeste erinevustega:


Viisidest leidus saksakeelse tekstiga 1872SKK:


Tartumaa-keelsetest 1864TMKLR:


Siin on 2. salmis kummaline tekst "Nink koolwa ni kui muke maan", kus tänu 1909TTKLR-le sai 'muke' osas selgust: see tähendab 'muugi' ja seda mitmuses, st. kokkuvõttes tähendab see rida sisu mõttes "Ning surevad maha nii, nagu muudki". 1909TTKLR-st on 6. salmi alguses kirjas "Nägemist annap ta sõgedile" ja 3. reas on kah veidi teisiti "Armu ta annap iks usklikile". 7. salmi 'ei lõwwake' kohta annab jälle 1909TTKLR selgituse: 'ei löwwäki' ehk see tähendab 'ei leia'. Muidugi on sisulises mõttes siinne 7. salm päris karmilt ja otseselt kirjas võrreldes 1938ULR-ga, aga vaadates 1872SKK saksakeelset varianti, on see ka seal pehmem.

Sama sõna 'muke' on ka järgmises raamatus, siin 3. salmis, 1842WPWWL:


Sõna 'Näts' tähendab siin umbes 'nätsa' ehk 'näed sa', vähemalt olen nii aru saanud erinevate laulude põhjal.

Oma piisavalt erinev variant võrreldes 1864TMKLR-ga on taas 1766TMKLR's:


Erinevused pole küll suured, aga hilisemas variandis on siiski tehtud sellega võrreldes mitmeid kohendamisi ja ümbersõnastusi.

1997VL: nr. 316.

1991KLPR: nr. 298.

In English with melody: Praise the Almighty, My Soul, Adore Him.

Hymnary.org: Lobe den Herren, o meine Seele!, Praise the Almighty.

Kõikide piltide allikas peale esimese: digitaalarhiiv DIGAR.

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar