25 aprill 2021

0050 End näita, koidutäht

 


Võrreldes 1899ULR-ga, on näha, et seal oli 4. salmi lõpu interpunktsioon selgem: "Et panen tähele, Mis räägid; tõmba mind, Siis jooksen järele." 1899EMRLR variant oli peale mõne üksiku sõnaerinevuse sisuliselt sama, mis siiani ei ole muude lauludega nii olnud ja see variant jäi omakorda samaks kuni 1796ULR-ni välja ning koos oma koopiatena isegi kuni 1741MKWL-ni.

1939VLR tekst on suurte erinevustega:


Viisiga variante ei leidnud, tartumaa-keelne oli olemas 1864TMKLR:


Siin on 2. salmi mõte paremini väljendatud kui 1938ULR, nimelt see osa: "Ning et kiik minno tö So peljusen iks sünnis." See on erinev selles mõttes, et 1938ULR-s on mõte, et inimese töö läheb pühaks Jumala armastuses, aga siinse variandi mõte on, et juba kohe tööd tehes oleks see tehtud Jumala kartuses.

1783TMKWL sisaldas veel oma variandi:


Alates 2. salmi keskelt tulevad mitmes kohas teised sõnastused, millest on näha, et need on rohkem põhjaeestikeelse variandi moodi.

Sõnade autor tuli välja Hymnary.org lehelt, aga saksakeelset teksti polnud isegi seal olemas.

Hymnary.org: Erschein', du Morgenstern (ilma tekstita).

Kõikide piltide allikas peale esimese ja 1939VLR: digitaalarhiiv DIGAR.

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar