18 aprill 2021

0045 Sind, Jumal, kiidame!

 


Väikeste erinevuste, kuid suure kujunduse ja liigituse erinevusega 1899EMRLR:


Omapärane on siin mingi võõrkeelne mitmus sõnades 'keerubim' ja 'seerawim', samuti pikema 1938ULR kooriosa erinevus keskosas, nt. sündmuste erinevad ajavormid.

Oma salmijaotusega on 1847EMRLR:


Erinevusi 1899EMRLR-ga on vähe, samuti on vaid mõnede ridade ebaolulised erinevused 1694MKLR-ga.

Järgmine variant mineviku suunas on 1693EMLR lk. 412:


Kuna see trükk on selles kohas tavalisest viletsam ja läbi paistvad muud tähed segavad, samuti on sõnad vanamoelised ja mõnde tähtede osad on viletsa trükiga, siis aitas tekstist aru saada parema trükiga 1673Luther, lk. 383 (ja ka vastupidi: seda aitas paremini mõista 1693EMLR), mis on sisuliselt sama tekst:


Näiteks paistab siin 3. salmi 3. reas justkui viga, mis on 1693EMLR-s parandatud, aga see võib olla ka häälduse järgi kirja pandud tekst. Sõna 'Deensti' seostub saksa keele sõnaga 'Dienst', mis tähendab teenima või teenistust, aga mis selle täpne tähendus siin on, ei saanud aru. All olev saksa keel ja otsetõlge võib mingi vihje veel anda.

Kõige varasem 1637Stahl lk. 89:


Viisiga variant 1872SKK:


1864TTMKLR sisaldas natuke teist viisi:


1859LWRTTMK sisaldas jällegi oma varianti viisist:


Tartumaa-keeles on 1864TMKLR:


Nagu 1872SKK juba viitas, kirjutab 1909TTKLR täpsemalt selle laulu lõppu: "Ambrosiuse kittuse laulu perra Dr. Martin Luther." Tekst oli seal sama, mis ülaltoodu.

1842WPWWL oma versioon:


Järgmine erinev variant on 1726TMKLR:


1783TMKLR oli sellega võrreldes teinud vaid mõne üksiku paranduse: 'Rikkust' asemel 'Riki' (st. riiki), eespool olnud 'Junkro' asemel 'Neitsi', 'ollet Sundja' on uuendatud kui 'moistat Kohhut'.

Sellele järgnes taaskord "Sesamma Laul wanna Wisi perrä" ehk üsna erineva tekstiga variant:


1991KLPR: nr. 478.

Hymnary.org: Herr Gott, die loben wir.

Kõikide piltide allikas peale esimese ja 1899EMRLR: digitaalarhiiv DIGAR.

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar